Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Kết quả thí nghiệm:

V. Kết quả thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thí nghiệm cơ học đấtGVHD: Ts. Nguyễn Minh ĐứcĐộ ẩm,  (%)45,2850,1851,2LL (%)47,1647,8947,01=> 𝑳𝑳𝒕𝒃 = 𝟒𝟕. 𝟑𝟓 %ĐƯỜNG CONG CHẢY

52

51ĐỘ ẨM (%)50

49

48

47

46

45

44

0510152025303540SỐ LẦN ĐẬP, NDựa vào biểu đồ đường cong chảy có thể suy ra LL=47.52 % Xác định giới hạn dẻo:

Kết quả thí nghiệm xác định giới hạn dẻo

Tối thiểu 6 gam đất ẩmLần 1Lần 2Cốc số12Khối lượng cốc, M1 (g)14,7114,41Khối lượng cốc + đất

ẩm, M2(g)20,7723,85Khối lượng cốc + đất

khô, M3(g)19,4721,8Khối lượng đất khô, g4,767,39Khối lượng nước1,32,05Độ ẩm,  (%) (PL)27,327,7ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM - 201811Thí nghiệm cơ học đấtGVHD: Ts. Nguyễn Minh Đức=> 𝑃𝐿𝑡𝑏 = 27.5 %

VI.Nhận xét kết quả thí nghiệm và ứng dụng kết quả thí nghiệm: Về kết quả tính tốn giới hạn nhão nhìn chung có sự khác biệt ∆ = 0.35%, tuy

nhiên sai số này rất bé.

 Dựa vào kết quả của thí nghiệm trên có thể suy ra được chỉ số dẻo của đất dùng

làm thí nghiệm: PI = 47,35 – 27,5 = 19,85% > 17 => Loại đất thí nghiệm là đất sét

 Phương trình đường A: PI=0.73 ( LL-20 ) = 0.73 ( 47.35 – 20 ) = 19.97 > 19.85

=> Nằm dưới đường A => Đất thuộc vùng ML-OL => Loại đất trên là đất sét.

Hàm lượng hạt mịn >50%, bụi, cát rất mịn, bột đá á cát ít dẻo.ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM - 201812Thí nghiệm cơ học đấtGVHD: Ts. Nguyễn Minh ĐứcBÀI 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT CỦA ĐẤT

TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM

I.Mục đích thí nghiệm: Cung cấp kiến thức về định nghĩa, tiêu chuẩn, phương pháp xác định thành phần

hạt của đất trong phòng thí nghiệm.

 Cung cấp kỹ năng tiến hành thí nghiệm, phân tích số liệu, đánh giá thí nghiệm theo

các tiêu chuẩn hiện hành.

 Cung cấp kỹ năng làm việc nhóm.II.Khái niệm các đại lượng.Thành phần hạt của đất là hàm lượng nhóm hạt có độ lớn khác nhau ở trong đất, được

biểu diễn bằng % so với khối lượng mẫu đất khô tuyệt đối đã lấy để phân tích.Biểu thị tỷ lệ về khối lượng các hạt theo %:ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM - 201813Thí nghiệm cơ học đấtGVHD: Ts. Nguyễn Minh ĐứcGrain size (mm)III.Dụng cụ thí nghiệm: Phương pháp rây sàngIV.Trình tự thí nghiệm: Chuẩn bị thí nghiệm.

ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM - 201814Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Kết quả thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×