Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chương trình chính của mô hình phân loại trái cà phê theo màu sắc

2 Chương trình chính của mô hình phân loại trái cà phê theo màu sắc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Network 3: Chọn AUTO cho phép MANG RUNG hoạt độngNetwork 4: Đọc Anlog xác định hệ số rungNetwork 5: Cảm biến phát hiện màu cần loại bỏ56Network 6: Tạo trễ cho van khí nénNetwork 7: Cho phép mở và đ ng van khí nén bắn vật ra ngồiNetwork 8: Đếm số lượng trái cần loại bỏNetwork 9: Đếm khối lượng trái cần loại bỏ574.3 Đ ều khiển giám sát hệ thống phân lo iHình 4.16 Gọi cổng IE, kết nối PC và PLC584.3.1 Màn hình chínhHình 4.17 Màn hình chính của phần điều khiển giám sát hệ thốngChọn “màn hình điều khiển giám sát” màn hình điều điều khiển và giám sẽ được

hiển thị như Hình 4.19.Hình 4.18 Gọi màn hình điều khiển giám sát từ màn hình chính594.3.2 Mđ ều khiển giám sát hệ thốngHình 4.19 Màn hình điều khiển giám sát hệ thống-Chọn “star” đèn báo star sáng màu xanh, khởi động hệ thống cho phép cảm biến

hoạt động.-Chọn “auto” đèn báo auto sáng màu vàng cho phép máng rung hoạt động.-Chọn “stop” tất cả đèn báo tắt dừng cả hệ thống.-Màn hình hiển thị hệ số rung của máy.-Khi cảm biến phát hiện hạt xanh và PLC ra lệnh bắn thì đèn báo “hạt xanh” sáng

màu xanh và tính khối lượng hạt xanh loại bỏ hiển thị lên màn hình.-Khi cảm biến phát hiện hạt đen và PLC ra lệnh bắn thì đèn báo “hạt đen” sáng

màu nâu và tính khối lượng hạt đen loại bỏ hiển thị lên màn hình.Hình 4.20 Đồng bộ nút nhấn trên WinCC và lập trình PLC

60CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và nhận được sự giúp đỡ của quý Thầy Cô trong

Khoa Điện – Điện tử; các bác, các anh kỹ thuật trong cơng ty cổ phần cơ khí H&T và các

phòng ban li n quan đặc biệt là cô Lê Thị Hường và thầy Nguyễn Hoài Bão em đã hoàn

thành Đồ án tốt nghiệp đúng thời hạn với các kết quả thu được như sau:

-Hiểu rõ hơn về cấu trúc phần cứng, cấu trúc bộ nhớ của PLC S7-1200;-Hiểu rõ hơn về phần mềm lập trình điều khiển TIA Portal và các tập lệnh điều

khiển;-Hiểu rõ hơn về điều khiển giám sát WinCC-Hiểu rõ hơn về máy bắn màu hay máy tách màu;-Hiểu rõ hơn về phương pháp thi công đấu nối tủ điện;-Hiểu rõ hơn về trình bày đồ án tốt nghiệp, trình bày văn bản NCKH.Trong quá trình thực hiện đồ án do kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn còn nhiều

thiếu sót, mong các q thầy cơ, anh chị và các bạn hướng dẫn g pth m để em rút kinhnghiệm và hoàn thiện đồ án tốt hơn.

2. ĐỀ XUẤ VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Để đồ án có thế phát triển và ứng dụng vào thực tế thì ngồi những kết quả đạt được

trong đồ án em xin đề xuất một số ý kiến sau:

-Nghiên cứu hướng phát triển ứng dụng công nghệ CCD camera để phân loại chất

lượng nông sản (dựa tr n cơ sở phân biệt màu sắc) của Việt Nam xuất khẩu ra thị

trường thế giới.-Tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để nắm bắt tình

hình thực tế yêu cầu của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo. Hợp tác

nghiên cứu sản xuất ra các thiết bị mới, cấp thiết, hiện đại và tiên tiến trong thời

đại cuộc “cánh mạng 4.0” đang diễn ra hiện nay đặc biệt là trong lĩnh vực nông

nghiệp.61ÀI IỆHAM KHẢO[1] SIEMENS, Simatic S7-1200 System Manual, 2011.

[2] Trần Văn Định, Tự động hóa sản xuất, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 2001.

[3] Nguyễn Hoài Sơn Dao động trong kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp.

Hồ Chí Minh.

[4] Võ Anh Duy, Cơ sở lý thuyết tính tốn máng rung, bài giảng môn Tự động h a trường

Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.

[5] Phan Cơng Bình, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật trong thiết bị

cấp rung đến năng suất, Luận văn Thạc sĩ chuy n ngành Chế tạo máy trường Đại học

Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh 2009.

[6] Các nguồn khác từ Internet.6263Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chương trình chính của mô hình phân loại trái cà phê theo màu sắc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×