Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong quá trình tự động cấp phôi rời, định hướng phôi là vấn đề quan trọng nhất và khó khăn nhất. Hình dáng, kích thước, trọng lượng của phôi quyết định khả năng tự định hướng của nó và quyết định phương pháp của hệ thống

Trong quá trình tự động cấp phôi rời, định hướng phôi là vấn đề quan trọng nhất và khó khăn nhất. Hình dáng, kích thước, trọng lượng của phôi quyết định khả năng tự định hướng của nó và quyết định phương pháp của hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.2 Máng rung định lượngPhễu chứa nguyên liệu được lắp phía tr n băng giúp cho việc cung cấp được định

lượng vật liệu rời đồng đều. Việc lựa chọn phương pháp tiếp liệu thích hợp có liên quan

chặt chẽ đến phương pháp gia công nguyên liệu (khô hay ướt) kích thước vật liệu độ

chính xác u cầu.Hình 4.3 Thiết kế mơ hình phân loại trái cà phê theo màu sắc

434.1.3 Tính tốn máng dẫn phơi

Để phơi di chuyển được trên máng ta phải tác dụng lực vào phơi, có nhiều cách tạo ra

lực di chuyển phôi như:

-Dùng trọng lực của phơi bằng cách đặt máng nghiêng một góc so với phương

nằm ngang;-Dùng phương pháp rung động;-Dùng lực cơ khí hoặc dùng thủy lực để đẩy phôi.Chế độ hoạt động của cơ cấu cấp phôi phụ thuộc vào độ cứng vững của các chân có

như nhau hay khơng. Độ cứng vững không đồng đều (khác nhau) sẽ làm cho máng dao

động đứt quãng (không đều). Do đ dịch chuyển của vật tr n máng khơng đồng đều. Vì

vậy tính tốn chân máng là rất quan trọng.

4.1.3.1 Cấự độHệ thống cấp phôi đầy đủ phải c các thành phần sau đây:

-Phễu chứa phôi hoặc ổ chứa phôi;-Máng dẫn phôi;-Cơ cấu định hướng phôi;-Cơ cấu điều chỉnh tốc độ phôi;-Cơ cấu nắm – bắt phơi.44Hình 4.4 Mơ hình phân loại trái cà phê theo màu sắcMỗi thành phần trong hệ thống c một chức năng và nhiệm vụ nhất định và phải được

bố trí đồng bộ với nhau trong hệ thống trong một thể thống nhất về không gian và thời

gian. Tuy vậy cũng phải thấy rằng không nhất thiết lúc nào cũng phải c đầy đủ mọi

thành phần của n mà tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà chỉ cần một trong số

chúng việc phân chia hệ thống thành các thành phần như tr n mang tính chất tương đối.

-Ưu điểm:

 Không gât kẹt phôi

 Năng suất cao

 Phổ biến trên thị trường

 Kết cấu đơn giản

45 Dễ điều tiết phôi

-Nhược điểm:

 Rung động

 Gây ồn-Phương pháp cấp phôi dạng rung động là hợp lý nhất:

 Cấp phôi thuộc dạng phôi rời từng chiếc cho một máy tự động

 Đơn giản, dễ thi công, giá thành không cao

 Dễ dàng trong việc điều tiết phôi

 Cấp phôi đáp ứng năng suất đề raHình 4.5 Phân tích lực tác dụngXét một vật A có trọng lượng G đặt trên thanh BC trong mặt phẳng nằm ngang

(Hình). Khi O1B quay sang phải 1 g c α – α1 với tốc độ góc là ω thì vật A và thanh BC

chuyển động động song song xuống phía dưới. Gọi gia tốc chuyển động lớn nhất trong

hành trình này là a, ta có:

 Fms = m(g-atd).f

 Fqt = - m.an

Trong đ

atd: là gia tốc theo phương thẳng đứng

an: là gia tốc theo phương nằm ngang

Khi O1B quay sang trái 1 g c α – α1 với tốc độ góc là ω thì vật A và thanh BC chuyển

động động l n phía tr n khi đ ta c :

 F’ms = m(g + a’td).f

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong quá trình tự động cấp phôi rời, định hướng phôi là vấn đề quan trọng nhất và khó khăn nhất. Hình dáng, kích thước, trọng lượng của phôi quyết định khả năng tự định hướng của nó và quyết định phương pháp của hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×