Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.4: Đánh giá về nguyên nhân chính gây khó khăn

Bảng 1.4: Đánh giá về nguyên nhân chính gây khó khăn

Tải bản đầy đủ - 0trang

33

Nhận xét: Theo kết quả điều tra, HĐNK ở trường THCS Phương Xá gặp

một số khó khăn là do một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Nhà trường cũng như các GV bộ môn chưa chú trọng đến việc tổ chức

các HĐNK Tốn vì nhiều GV cho rằng đây khơng phải là nội dung bắt buộc

trong chương trình chính khóa. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến GV không

thật sự muốn đầu tư cho hoạt động này mà chủ yếu là tập trung vào việc dạy

cho HS các kiến thức phục vụ cho các kỳ thi, kiểm tra.

- Quỹ thời gian cho các HĐNK còn hạn chế. Để tổ chức được một buổi

ngoại khóa cần nhiều thời gian chuẩn bị, cần có sự đầu tư cả về vật chất và trí

tuệ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn làm cho các GV không tổ

chức được các HĐNK. GV chưa có kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức các

HĐNK, 18,18% GV cho rằng việc thiếu các kỹ năng cũng đã tạo rất nhiều

khó khăn khi muốn tổ chức một buổi học tập ngoại khóa cho HS.34KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Đối mới phương pháp dạy học hiện đang là vấn đề được nhiều khoa học

và các nhà giáo dục quan tâm để nâng cao chất lượng dạy học. Đây là một

trong những nội dung quan trọng nhất trong chiến lược cải cách giáo dục của

nước ta hiện nay.

Mục đích của việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông hiện nay là thay

đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “phương pháp dạy học

tích cực” nhằm giúp HS phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo,

rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ năng vận dụng

kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn.

Làm cho quá trình học là quá trình kiến tạo; tự tìm tòi, khám phá, khai thác và

sử lý thơng tin..., giúp cho người học tự hình thành hiểu biết và các kỹ năng

cần thiết.

HĐNK nói chung là một trong các hình thức dạy học phổ biến trong

nhà trường phổ thơng hiện nay. Các HĐNK nói chung và ngoại khố Tốn

học nói riêng có vai trò vơ cùng quan trọng, nó góp phần nâng cao chất lượng

giáo dục trên tất cả các mặt: Về giáo dục nhận thức; giáo dục tinh thần thái

độ; rèn luyện kỹ năng; rèn luyện năng lực tư duy, năng lực sáng tạo...

Qua nghiên cứu các tài liệu về tâm lí học, giáo dục học, lí luận dạy học

về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chúng tôi đã bước đầu làm rõ

một số vấn đề về lí luận, nội dung và phương pháp hướng dẫn tổ chức HĐNK

Toán học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của HS. Trên cơ sở đó chúng

tơi tổ chức một số chun đề phù hợp với đặc điểm HS của nhà trường, từ đó

GV có thể vận dụng sáng tạo trong việc tổ chức, hướng dẫn HĐNK cho HS

tại đơn vị đang cơng tác có hiệu quả.35

CHƯƠNG 2

XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TỐN HỌC

2.1. Tổ chức hội thi: “Tìm hiểu lịch sử Tốn học”

2.1.1. Mục đích

Nhằm cung cấp cho HS sơ lược những kiến thức cơ bản về bộ mơn lịch

sử Tốn, một bộ mơn còn rất mới mẻ đối với các em học sinh THCS.

2.1.2. Lý do

HS thường chỉ quan tâm đến việc học thuộc các định lý Tốn học mà

khơng biết thơng tin gì về các nhà Tốn học, ngun nhân ra đời của các định

lý Toán học.

2.1.3. Mục tiêu

Giúp các em hiểu những thơng tin về các nhà Tốn học nổi tiếng, sự

nghiệp của các nhà Toán học, sự ra đời của các định lý Toán học mà các em

được học trong chương trình tốn.

2.1.4. Hình thức tổ chức

- Tổ chức dưới hình thức hội thi “Lịch sử Tốn học”.

- Đối tương: 03 đội thi được chọn.

- Thời gian thực hiện: 120 phút.

2.1.5. Nội dung

A. Chuẩn bị

a. Đối với GV

- Lập kế hoạch chi tiết cho buổi ngoại khóa, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo

của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn.

- Gặp gỡ các đội dự thi, thông báo cho các đội thi về thời gian, địa điểm

và hình thức tổ chức buổi ngoại khóa. Phân cơng nhiệm vụ cho thành viên các

đội thi.

b. Đối với HS

- Tìm hiểu về tiểu sử của các nhà Toán học, lịch sử của các định lý Toán

học.36

- Chuẩn bị kỹ các nội dung đã được ban tổ chức hội thi phân công về

trang phục, màn chào hỏi, cổ động viên tham gia cổ vũ...

B. Tiến hành chi tiết của buổi ngoại khóa

a. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng (Đội Thiếu niên nhà trường chịu

trách nhiệm thực hiện).

b. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ban giám khảo, ban cố vấn.

c. Nội dung chính của các phần thi.

Phần 1: Khởi động

Thể lệ: Có 10 câu hỏi, các đội phất cờ giành quyền trả lời. Mỗi câu hỏi

có thời gian trả lời tối đa là 10s. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

Nếu đội đầu tiên trả lời sai thì 2 đội còn lại tiếp tục phất cờ giành

quyền trả lời. Trả lời đúng chỉ được 5 điểm. Nếu đội tiếp theo trả lời sai bỏ

qua câu hỏi, đến câu hỏi tiếp theo.

Chú ý: Các đội chỉ được phất cờ sau tín hiệu của MC. Nếu phất cờ trước tín

hiệu của MC thì mất quyền tham gia câu hỏi đó.

Câu 1: Ơng đã chứng minh được rằng tổng 3 góc của một tam giác bằng 180°

và nổi tiếng nhất nhờ định lý tốn học mang tên ơng. Bạn cho biết ơng là ai?

Đáp án: Pytago.

Câu 2: Ơng được mệnh danh là "hồng tử của các nhà Tốn học", với ảnh

hưởng sâu sắc cho sự phát triển của Tốn học và khoa học, ơng được xếp

ngang hàng cùng Leonhard Euler, Isaac Newton và Archimedes như là những

nhà Toán học vĩ đại nhất của lịch sử. Bạn cho biết ông là ai?

Đáp án: Carl Friedrich Gauss.

Câu 3: Người đầu tiên dùng danh từ “Hàm số” vào cuối thế kỷ thứ XVII là

ai?

Đáp án: Leibniz.

Câu 4: Ông sử dụng con lắc để chế tạo đồng hồ, ơng cũng tìm ra rằng tốc độ

rơi không phụ thuộc vào trọng lượng. Bạn cho biết ông là ai?

Đáp án: Galileo Galilei.

Câu 5: Ai là người sáng lập ra logic toán?37

Đáp án: Giooc-giơ Bun.

Câu 6: Ơng là người đưa ra khái niệm số vơ tỉ, đề xuất "phương pháp vét cạn"

(hay phương pháp tát cạn). Ông là ai?

Đáp án: Eudoxus (408 - 355 TCN).

Câu 7: Ai là người sáng lập ra môn lượng giác học?

Đáp số: Hipparchus.

Câu 8: Nhà toán học nào nổi tiếng vì đã đốn ra quỹ đạo hình elip của Mặt

trời?

Đáp án: Thales (624 - 546 TCN).

Câu 9: Nhà toán học nào nổi tiếng với câu chuyện "Cân voi"?

Đáp án: Lương Thế Vinh.

Câu 10: Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp Trung học cơ sở hiện

nay đều đã được đề cập một cách có hệ thống, chính xác trong bộ sách "Cơ

bản" gồm 13 cuốn do ông viết ra. Ơng là ai?

Đáp án: Eculid.

Phần 2: Tơi là nhà toán học

Thể lệ: Các đội chơi sẽ lần lượt bốc thăm gói của đội mình sau đó mỗi

đội có 10 phút để xây dựng với hình thức sân khấu hóa. Sâu khấu hóa trong

vòng 3 phút. Đánh giá và cho điểm theo nhận xét của ban giám khảo.

Gói 1: Ông sinh khoảng năm 642 và mất khoảng 527 trước Cơng ngun.

Ơng sinh ra ở thành phố Mi-lê giàu có của xứ I-ơ-ni thịnh vượng ven biển

phía tây Tiểu Á. Ông đã đến Ba-bi-lon, Ai Cập và thu thập từ những xứ sở ấy

nhiều kiến thức Tốn học. Ơng được coi là người sáng lập nền Tốn học Hy

Lạp. Ơng là nhà bn, nhà Chính trị và Triết học, nhà Tốn học và Thiên văn

học. Ơng là người đầu tiên trong lịch sử Toán học đưa ra những phép chứng

minh. Ông đã chứng minh được định lí về sự tạo thành các đoạn thẳng tỉ lệ và

các định lí về hai góc đối đỉnh, hai góc ở đáy của tam giác cân, góc nội tiếp

chắn nửa đường tròn. Ơng đã đo được chiều cao của các Kim tự tháp bằng

cách đo bóng của chúng, tính được khoảng cách từ con tàu đến cảng nhờ các

tam giác đồng dạng. Ông là người đầu tiên trong lịch sử đoán trước được các38

ngày nhật thực: Hiện tượng này đã xảy ra đúng vào ngày mà ơng dự đốn,

ngày 28 tháng 5 năm 585 TCN, trong sự khâm phục của mọi người.

 TALET

Gói 2: Ông sinh ở Anh năm 1642 và mất bố từ khi chưa chào đời. Tài năng

của ông đã sớm nảy nở ngay từ hồi niên thiếu. Khoảng 12 tuổi, cậu đã làm lấy

được đồng hồ nước và đồng hồ chỉ giờ theo bóng mặt trời. Chiếc cối xay gió

nhỏ của cậu đặt cạnh nhà làm mọi người ngạc nhiên vì quay được cả trong lúc

khơng có gió: Cậu đã nhốt một chú chuột bên trong, chuột chạy làm chuyển

động các cánh quạt của cối xay. Cậu bé tinh nghịch còn làm dân làng khiếp sợ

khi cậu làm chiếc diều có buộc đèn lồng đỏ ở đuôi rồi thả diều và giật sợi dây

diều để tạo ra một "ngôi sao chổi" nhảy nhót trên bầu trời. Có tài năng xuất

sắc trong rất nhiều lĩnh vực như Tốn học, Vật lý…song ơng lại là người

khiêm tốn, giản dị, có lòng nhân từ, độ lượng, hay giúp đỡ người khác. Ông

cũng thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải và được mọi người mến phục. Là

một cậu bé bị đẻ non, ốm yếu, tưởng chừng không sống nổi, vậy mà ông đã

sống đến 85 tuổi mà mắt chưa phải dùng kính và chưa rụng một cái răng.

 I-XĂC NIU TƠN

Gói 3: Trong một lần đi chơi về khuya (lúc đó ơng đang là sinh viên), cậu

sinh viên thấy bố mình vẫn đang cặm cụi trước bàn làm việc, anh rón rén lại

gần trong khi bố ông vẫn mải mê với những con số mà khơng hay biết gì: Bố

ơng đang kiểm tra sổ sách của sở tài chính nơi mà ơng mới phụ trách.

- “Những dãy tính cộng hàng ngàn con số!” - anh sinh viên nghĩ thầm

trong bụng:

- Một công việc buồn tẻ khơng thể tránh khỏi. Nhưng trong óc nhà Tốn

học trẻ tuổi lóe ra một tia sáng, anh lặng lẽ quay về phòng mình và vạch ra

một sơ đồ gì đó trên giấy.

Ít lâu sau, người bố rất ngạc nhiên thấy cậu con trai ơm một vật gì kỳ lạ

đặt trước bàn mình. Ơng nói với bố: “Con hy vọng món quà nhỏ này có thể

làm bố bớt nhức đầu về những con tính”.39

Thì ra, đó là cái máy cộng và trừ mà ơng đã đặt hết tình cảm của một

người con vào việc chế tạo ra nó. Đó cũng là chiếc máy tính đầu tiên trên thế

giới, tổ tiên xa xơi của những chiếc máy tính điện tử hiện đại ngày nay.

Sau 5 năm làm việc lao động căng thẳng, “món q tặng cha” đã hồn tất.

Ơng đã chế tạo được chiếc máy tính làm được 4 phép tính số học rất đáng tin

cậy.

 PAT-SCAN

Phần 3: Tăng Tốc

Thể lệ phần thi: Có 8 câu hỏi, mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ và trả

lời tối đa là 30s. Mỗi đội sử dụng cờ làm tín hiệu trả lời. Nếu đội đầu tiên trả

lời sai thì 2 đội còn lại phất cờ để lấy quyền trả lời.

Trả lời ở 10s đầu tiên được 30 điểm

10s tiếp theo được 20 điểm

10s cuối được 10 điểm.

Trả lời sai không được điểm.

Câu 1: Ơng được coi là nhà Tốn học đầu tiên của Hy Lạp và cũng là nhà

Toán học đầu tiên của nhân loại. Ông là ai?

A PytagoB John WallisC ThalesD Roger CotesĐáp án: C.

Câu 2: Số 0 xuất hiện vào thế kỉ bao nhiêu TCN?

A IIB IIIC IVDVĐáp án: C.

Câu 3: Số vô tỉ đầu tiên được phát hiện là:

A 2BCD 143Đáp án: A.

Câu 4: Nhà toán học Eculid là người nước nào?

A Ấn ĐộB Hy Lạp40

C Trung QuốcD Tây Ban NhaĐáp án: B.

Câu 5: Số π xuất hiện vào thế kỉ nào TCN?

AIB IIC IIID IVĐáp án: B.

Câu 6: Người Trung Quốc đã biết dùng compa và êke để vẽ các hình trong

hình học vào thế kỉ bao nhiêu TCN?

AXB XIIC XIIID XVĐáp án: D.

Câu 7: Ai là cha đẻ của lĩnh vực Tối ưu hóa tồn cục (Global Optimization)

trong Tốn học Ứng dụng?

A Hồng TụyB Hồng Xn SínhC Lê Văn ThiêmD Vũ Hà VănĐáp án: A.

Câu 8: Nhà Toán học, mật mã học người Anh nào được xem là cha đẻ của

nghành khoa học máy tính ?

A Gottfried LebnizB Rene DescartesC Alan TuringD EuclidĐáp án: C.

Phần 4: Về đích

Thể lệ phần thi: Có 10 câu, mỗi câu hỏi có thời gian trả lời tối đa là

10s. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 30 điểm. Đội nào trả lời sai thì 2 đội còn lại

có quyền phất cờ để trả lời.

Chú ý: Các đội chỉ được phất cờ sau tín hiệu của MC. Nếu phất cờ trước tín

hiệu của MC thì mất quyền tham gia câu hỏi đó.

Câu 1: Cuốn sách “Cửu chương toán thuật” xuất hiện ở nền Toán học nào?

Đáp án: Trung Hoa cổ đại.

Câu 2: Ai là người Việt Nam đầu tiên giành được huy chương Fields?41

Đáp án: Ngơ Bảo Châu.

Câu 3: Nhà tốn học nào viết quyển sách “Book of numbers” năm 1321 về

vấn đề phép tính số học bao gồm cả phép khai căn các nghiệm.

Đáp án: Leviben Gerson.

Câu 4: Ở tuổi 26, ông đã sáng chế ra một máy tính làm được phép cộng, trừ,

nhân, chia, khai căn. Như vậy hơn hẳn máy tính của pascal chỉ làm được phép

tính cộng và trừ. Ông là ai?

Đáp án: Leibniz.

Câu 5: Số nào khác trong những số còn lại: 7284, 6183, 2573, 3248, 8162?

Đáp số: 2573.

Câu 6: Các số âm xuất hiện từ thế kỉ III - TCN , trong bộ sách “Toàn thư cửu

chương” của nước nào?

Đáp án: Hy Lạp.

Câu 7: Giáo sư Lê Văn Thiêm được chính phủ Việt Nam phong tặng giải

thưởng Hồ Chí Minh đợt I về những cơng trình Toán học đặc biệt xuất sắc vào

năm nào?

Đáp án: 1996.

Câu 8: Ai là tác giả của trên 100 cơng trình đăng trên các tạp chí có uy tín

quốc tế. Có thể kể đến như: Quy hoạch Toán học, Quy hoạch lõm, Định lý

minimax,…?

Đáp án: Hồng Tụy.

Câu 9: Tích của 10 số đầu tiên trong dãy số tự nhiên có kết quả là bao nhiêu?

Đáp án: 0.

Câu 10: Phát minh lớn nhất trong Tốn học của người Ấn Độ?

Đáp án: Tìm ra số 0.

C. Tổng kết bế mạc hội thi

- Ban tổ chức công bố tổng số điểm mà các đội thi đã đạt được qua 4 phần thi.

Thông báo giải nhất, nhì, ba.

- Trao thưởng và quà lưu niệm cho các đội thi.

- Tổng kết, bế mạc hội thi.42

2.2. Tổ chức hội thi: “Tìm sai lầm trong lời giải tốn”

2.2.1. Mục đích

Nhằm củng cố các kiến thức cơ bản trong chương trình tốn TH CS

cho HS.

2.2.2. Lý do

Trong q trình giải tốn, việc khơng nắm vững quy tắc, các bước giải

của bài toán sẽ dẫn các em tới các sai lầm mà ngay bản thân các em nếu như

không được hướng dẫn, chỉ rõ thì sẽ dẫn đến các em ngộ nhận lời giải của

mình là đúng. Do đó, việc chỉ ra các sai lầm thông thường mà các em hay mắc

phải sẽ giúp các em tự tin hơn trong q trình giải tốn.

2.2.3. Mục tiêu

a. Về kiến thức

- Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức toán THCS, đặc biệt là kiến thức

tốn lớp 9.

- Kích thích tính hứng thú của HS đối với môn học, đồng thời phát huy tính

tích cực nhận thức của HS trong việc chiếm lĩnh tri thức.

- HS biết áp dụng nhanh các kiến thức đã học để giải các bài tập.

b. Về kỹ năng

- Hình thành kỹ năng và năng lực hoạt động nhóm, tạo mơi trường để phát

huy sự tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể của HS.

- Góp phần hình thành, bồi dưỡng cho HS các kỹ năng sống như: Kỹ năng

ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng trả lời trước đám đơng...

c. Về thái độ tình cảm

- Giáo dục cho HS tính tích cực, say mê trong học tập, tạo niềm vui, hứng

thú cho HS trong học tập.

- Giáo dục cho HS tinh thần đồn kết, xây dựng lòng tin, ý thức vươn lên

trong học tập và rèn luyện.

2.2.4. Hình thức tổ chức

Tổ chức dưới dạng hội thi với tên gọi “Tìm sai lầm trong lời

giải toán”.43

Đối tượng: 03 đội thi được chọn.

Thời gian thực hiện: 90 phút.

2.2.5. Nội dung

A. Chuẩn bị

a. Đối với GV

- Lập kế hoạch chi tiết cho buổi ngoại khóa, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo

của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn.

- Phối hợp với tổ chuyên môn phân công cụ thể cho GV và HS chuẩn bị

về cơ sở vật chất và một số nội dung cho buổi ngoại khóa.

- Gặp gỡ trao đổi với các GV chủ nhiệm lớp, GV bộ môn ở các lớp để

chọn đội dự thi (3 đội).

- Gặp gỡ các đội dự thi, thông báo cho các đội thi về thời gian, địa điểm

và hình thức tổ chức buổi ngoại khóa. Phân công nhiệm vụ cho thành viên các

đội thi.

b. Đối với HS

- Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong chương trình THCS, đặc biệt là

chương trình tốn lớp 9.

- Chuẩn bị kỹ các nội dung đã được ban tổ chức hội thi phân công; Về

trang phục, màn chào hỏi, cổ động viên tham gia cổ vũ...

B. Tiến hành chi tiết của buổi ngoại khóa

a. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng (Đội Thiếu niên nhà trường chịu

trách nhiệm thực hiện).

b. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu ban giám khảo, ban cố vấn.

c. Nội dung chính của các phần thi.

Phần 1: Thi trả lời nhanh

Trong thời gian 120 giây trả lời nhanh 10 câu hỏi của ban tổ chức đưa

ra. Câu khơng trả lời thì nói “bỏ qua” và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Nếu hết 2 phút mà chưa trả lời hết 10 câu hỏi hoặc hết 10 câu hỏi mà

thời gian vẫn còn phần thi cũng dừng lại.

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

Đội 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.4: Đánh giá về nguyên nhân chính gây khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×