Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Liên kết giữa các bảng dữ liệu

Liên kết giữa các bảng dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án quản lý bán hàngSơ đồ liên kết các table SQLKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt18Đồ án quản lý bán hàngGiao diện đăng nhập3.Một số test case chạy thử nghiệm:Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt19Đồ án quản lý bán hàngKhách hàngThơng tin

khách hàng

Thêm khách

hàng mới

Xóa thơng tin

khách hàng

Cập nhật thơng

tin khách hàng

3.1 Mơ tả thơng tin khách hàngNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt20Đồ án quản lý bán hàngHàng hóaNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt21Đồ án quản lý bán hàngThông tin

hàng hóa

Thêm hàng

mới

Xóa hàng

Sửa thơng

tin

Tính đơn

giá nhập

Số lượng

trong khoNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt22Đồ án quản lý bán hàng3.2 Mô tả thông tin hàng hóaHóa đơnNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt23Đồ án quản lý bán hàngThơng tin và chỉ

tiếtThơng tin về hàng

hóa muaXóa hóa đơnThêm số lượngBớt số lượngTính tiền

3.3 Mơ tả thơng tin hóa đơnNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt24Đồ án quản lý bán hàngChương 5 Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết luận

Với đồ án này, chúng em đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra, bao

gồm :Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt25Đồ án quản lý bán hàng Giao diện : Thiết kế đơn giản, rõ ràng, tăng tính thẩm mỹ, gọn

gàng , dễ sử dụng cho người người bán.

 Hiển thị nội dung sản phẩm 1 các chi thiết và khoa học.

 Tương thích và hiển thị rõ ràng trên các thiết bị di động.

 Trang web có thể kiểm sốt hàng hóa , tun truyền thơng tin

dễ dàng, nổi bật.

5.2 Hướng phát triển

 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho trang và thiết lập trang web hoạt

động,, xử lý dữ liệu một cách tốt nhất.

 Bổ sung và hoàn thiện giao diện quản lý Admin thêm nhiều

chức năng mới.

 Chỉnh sửa hoàn thiện các trang template cho phù hợp với mọi

thiết bị.

 Thêm chức năng thanh toán trực tuyến như Visa, Paypal,…

 Bổ sung các chức năng khách hàng thân thiết, tăng chiết khấu,

ưu đãi cho khách V.I.P.

 Tăng cường bảo mật cho website.

 Bảo mật souce code cửa website. Có thể sử dụng các kỹ thuật

mã hóa tồn bộ souce code của website để chống đánh cắp và

bảo mật thông tin.

 Bảo mật CSDL trên SQL Server.Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt26Đồ án quản lý bán hàngTÀI LIỆU THAM KHẢONhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt27Đồ án quản lý bán hàngTrang hướng dẫn tổng hợp:

https://www.w3schools.com/

Học lập trình html và css:

https://www.codecademy.com/

Code Bootstrap:

https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/

Code tham khảo của thầy Nguyễn Xuân Nhựt

Và một số kênh dạy học, thủ thuật và hướng dẫn

trên https://youtube.com/

Sách lập trình windows HUTECHTài liệu tham khảo trang 28Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Liên kết giữa các bảng dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×