Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG• Phân loại nội dung:

- Điều khoản cơ bản – là những điều khoản bắt

buộc phải có (nếu thiếu thì hợp đồng khơng đượ

coi là đã giao kết).- Điều khoản không cơ bản – là những điều khoả

khơng bắt buộc phải có (nếu thiếu thì hợp đồng

vẫn được coi là đã giao kết): vẫn giải quyết đc

+ Điều khoản thông thường: đk đã đc luật định

+ Điều khoản đặc biệt: nếu k tìm đc hg gq coi

như k có đk này4. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

* Cơ chế xác định điều khoản cơ bản

cho từng loại hợp đồng:

2 phương án

PA1: Quy định danh mục các nội dung cơ

bản cho từng loại hợp đồng: hay hơn

PA2: Khi quy định đến từng nội dung của

hợp đồng thì chỉ rõ nội dung nào là cơ

bản4. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Câu hỏi thảo luận:

1. Điều khoản tuỳ nghi là gì?

2. Phân biệt nội dung của hợp đồng với

các đặc điểm cá biệt hoá hợp đồng.:

stk, quyền nghĩa vụ, đối tg, đc Pli5. QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP

ĐỒNG

- Đề nghị giao kết hợp đồng: 3 yếu tố

+ Ý chí

+ Đầy đủ nội dung cơ bản

+ Hướng tới chủ thể xác định

- Chấp nhận giao kết hợp đồng: 2 yếu tố

+ Tồn bộ

+ Vơ điều kiện5. Q TRÌNH GIAO KẾT HỢP NG

Gửi đề nghị Nhận đợc đề nghị Trả lời đề nghị

Ht hn

Nhận đợc

trả lời

----------I-----------------I------------------I------------X--------------I--------X----------------Thời điểm bên đề nghị

Thời điểm hợp

đồng

bắt đầu bị ràng buộc

đợc coi là ký kết- Vấn đề trở nên phc tp khi việc trả lời đợc

thực hiện và gửi đi qua đờng bu điện

trong thời hạn ấn định, nhng lại đợc chuyển

đến tay ngời đề nghị khi đã hết thời hạn.

Trong trờng hợp này thì lời chấp nhận có

hiệu lực hay không? Hợp đồng có đợc coi là

giao kết tại thời điểm bên đề nghị nhận đ

ợc trả lời chấp nhận hay không? Thời hạn ấn

định trong đề nghị phải đợc coi là thời hạn

trả lời hay thời hạn chờ trả lời?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×