Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

* Câu hỏi thảo luận:

1. Phân tích những điểm khác biệt giữa hợp đồng với giao dịch

đơn phương

2. Phân tích những điểm khác biệt giữa Hợp đồng song

phương và Hợp đồng đa phương.

3. Trong hợp đồng mua bán thì mục đích PL là gì? (Quyền u

cầu bàn giao hay Quyền sở hữu TS).Nguyên tắc của việc giao kết hợp đồng•Tự do giao kết hợp

đồng, nhưng khơng trỏi

phỏp lut, đạo đức xã

hội;

T nguyn, bỡnh ng,

thin chớ, hp tắc, trung

thực và ngay thẳng.NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNGPhân biệt

tự do

với

tự nguyện?2. NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNGa) Nguyên tắc Tự do

+ Tự do tham gia giao kết

+ Tự do lựa chọn loại hợp đồng

+ Tự do lựa chọn đối tác: phải xếp hàng

+ Tự do thỏa thuận nội dung: mặc cả

+ Tự do lựa chọn hình thức: hthuc của HĐ vb tự ghi

công chứng giá, nếu cơng chứng viên k cc thì xâm

phạm quyền của mh phải theo giá nnc quy định

+ Tự do lựa chọn pháp luật: căn cứ pháp lí

+ Tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp

+ thời điểm giao kết, thỏa thuận,….2. NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG* Ngoại lệ của ngun tắc tự do:

+ Vì lợi ích nhà nước, lợi ích cơng

cộng (Giải phóng mặt bằng, …)

+ Chống độc quyền (Ly-xăng khơng

tự nguyện, …)

+ Vì lợi ích của chính người bị bắt

buộc (bảo hiểm bắt buộc, …)

+ Vì quyền lợi của người tiêu dùng

(việc áp giá nhà nước, …)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×