Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2 LƯU ĐỒ HỆ THỐNG

3.2.2.1 Lưu đồ chínhHình 2. 17 Lưu đồ chính và lưu đồ của chương trình ngắt

Giải thích lưu đồ:

Bắt đầu chạy chương trình sẽ khởi tạo các port để biết được tín hiệu các chân

là I/O. Sau đó cho led hiển thị 6 số 0. Tiếp theo kiểm tra nút nhấn để hiển thị theo

chế độ đã chọn163.2.2.2 Lưu đồ conHình 2. 18 Lưu đồ của chương trình con

Giải thích lưu đồ:

Đầu tiên chương trình kiểm tra các nút nhấn: CHON, MOD, UP, DOWN,

PAUSE, nút CHON có hai chức năng: đầu tiên là chỉnh thời gian hiện tai, chức

năng thứ hai là chỉnh thời gian báo thức, nút MOD là tùy chọn chỉnh chế GIO,

PHUT, GIAY, nút UP, DOWN là để tùy chỉnh tăng, giảm GIỜ, PHÚT, GIÂY, nút

PAUSE là để tắt loa. Sau khi kiểm tra nút nhấn thì sẽ hiển thị giá trị đã tùy chỉnh

lên led 7 đoạn và kiểm tra hẹn giờ, khi tới giờ hẹn thì loa sẽ kêu , nếu trong thời

gian 20s khơng nhấn nút PAUSE thì loa sẽ kêu cho tới khi vượt quá 20s thì loa sẽ

tự động tắt17CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MƠ HÌNH THI CƠNG

Từ kết quả mơ phỏng và tính tốn, nhóm đưa ra mạch layout như sau:Hình 2. 19 Layout hệ thống

Mạch in hệ thống18Hình 2. 20 Mạch in hệ thống

Mạch phần cứng sau khi thi cơng:Hình 2. 21 Mạch thực tế19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×