Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 KHẢO SÁT IC REALTIME DS13B07

2 KHẢO SÁT IC REALTIME DS13B07

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2. 4 Sơ đồ chân DS1307Các chân của DS1307:Hai chân X1 và X2: nối với tụ thạch anh có tần số 32768Hz để

tạo dao động.Chân VBAT nối với nguồn dương của pin 3V3 để chip vẫn hoạt

động đếm thời gian khi mất nguồn.Chân GND là chân nối 0V.Chân Vcc nối với nguồn Vcc có thể là 5V hoặc 3V3 tùy thuộc

vào từng loại chíp.Chân SQW/OUT là ngõ ra tạo xung vng (Square Wave /

Output Driver), tần số có thể lập trình, tích cực mức 0, chế độ

nhận dòng.Hai chân SCL, SDA là 2 đường tín hiệu giao tiếp chuẩn I2C.

Tổ chức bộ nhớ bên trong của RT DS1307 như hình 8-6.

6Vì 7 thanh ghi đầu tiên là quan trọng nhất trong hoạt động của

DS1307 nên ta quan sát chi tiết tổ chức theo từng bit của các thanh ghi

này như trong hình 8-7.

Ơ nhớ lưu giây (SECONDS): có địa chỉ là 0x00 có chức năng lưu

hàng chục giây và hàng đơn vị giây. Bit thứ 7 có tên CH (Clock halt –

ngừng đồng hồ), nếu bit này bằng 1 thì bộ dao động trong chip ngừng

dao động làm đồng hồ ngừng hoạt động. Nếu muốn đồng hồ hoạt động

thì bit này phải bằng 0.

CRYSTAL

VCCVCCVCC

X1RUPCPUX2SDASQW/

OUTSCLVBAT

GNDDS1307

Hình 2. 5 Sơ đồ kết nối vi điều khiển với DS1307Hình 2. 6 Tổ chức bộ nhớ của DS1307

7Hình 2. 7 Tổ chức các thanh ghi thời gian

Ơ nhớ lưu phút (MINUTES): có địa chỉ 0x01, có chức năng lưu

phút hàng đơn vị và hàng chục, bit 7 ln bằng 0.

Ơ nhớ lưu giờ (HOURS): có địa chỉ 0x02 có chức năng lưu hàng

chục giờ và hàng đơn vị giờ ở 2 chế độ 12 giờ và 24 giờ được lựa chọn

bởi bit thứ 6 có tên là 12/24.

Nếu bit 12/24 chọn chế độ 24 giờ thì phần hàng chục giờ sử dụng 2

bit thứ 4 và thứ 5 có ký hiệu là 10HR.

Nếu bit 12/24 chọn chế độ 12 giờ thì phần hàng chục giờ sử dụng

bit thứ 4, còn bit thứ 5 sẽ có ký hiệu là A/P tương ứng với 2 chế độ giờ

AM và PM.

Bit 7 ln bằng 0.Ơ nhớ lưu thứ (DAY – ngày trong tuần): có địa chỉ 0x03, có chức

năng lưu thứ trong tuần có giá trị từ 1 đến 7 tương ứng từ Chủ nhật đến

thứ bảy trong tuần, chỉ sử dụng 3 bit thấp.

Các ơ còn lại là ngày tháng năm.Cấu trúc bên trong của DS1307 như hình 2.8.8Hình 2. 8 Cấu trúc bên trong DS1307Hình 2. 9 Hình ảnh thực tế của IC DS13072.3 KHẢO SÁT KHỐI NGUỒN

2.3.1 Giới thiệu

Adapter 5V – 1A cung cấp đủ điện áp cung cấp cho động cơ băng chuyền

hoạt động , công suất tiêu thụ và đặc biệt là độ bền xung dao động nhỏ , phù hợp

với thiết bị cần sử dụng ,cũng như bảo vệ thiết bị được ổn định9Hình 2. 10 Nguồn cung cấp cho hệ thống2.4 KHỐI LED

Sử dụng led 7 đoạn đôi anode chung, có kích thước 0.56inchHình 2. 11 Led 7 đoạn đơi

Led 7x2, 10 chân, nối A-A, B-B ..., chỉ có chân chung của Led 1 và Led 2 là

riêng nhau (có A chung hoặc K chung), VD như hình dưới:Hình 2. 12 Sơ đồ chân của led 7 đoạn đôi

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 KHẢO SÁT IC REALTIME DS13B07

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×