Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế HỆ THỐNG

Thiết kế HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Khối DS1307 là bộ đếm thời gian thực, cung cấp giá trị cho khối vi điều

khiển để xử lý và xuất ra led 7 đoạn. Khối nguồn: cung cấp nguồn cho hệ thống hoạt động ổn định.Nguyên lý hoạt động: Khi cấp điện hệ thống bắt đầu học động, hiển thị lên led 7 đoạn số 0. Sau

đó vi điều khiển chờ tín hiệu từ nút nhấn gửi vào và thời gian ds1307 cung

cấp vào, có tất cả 5 nút nhấn, giá trị hiển thị trên led sẽ tùy thuộc vào

người dùng, nếu người dùng hẹn giờ thì khi tới giờ hẹn loa sẽ phát, trong

thời gian 20 giây nếu người dùng khơng bấm nút PAUSE thì qua 20 giây

loa sẽ tự động tắt.143.1.3 THIẾT KẾ KHỐI PHẦN CỨNGHình 2. 16 Sơ đồ ngun lí khối hệ thống

Tính tốn dòng cho các module trong thiết kế

 Khối vi điều khiển PIC16F877A: 5V và 220µA

 Khối DS1307 : 5V, 500nA

 Khối hiển thị: 5V và 105mA

 Tổng dòng 5V là: 220µA + 25mA + 105mA = 130,22mA

 Chọn nguồn 5V - 1A.3.2 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM

Chương trình có sử dụng timer 1 để153.2.2 LƯU ĐỒ HỆ THỐNG

3.2.2.1 Lưu đồ chínhHình 2. 17 Lưu đồ chính và lưu đồ của chương trình ngắt

Giải thích lưu đồ:

Bắt đầu chạy chương trình sẽ khởi tạo các port để biết được tín hiệu các chân

là I/O. Sau đó cho led hiển thị 6 số 0. Tiếp theo kiểm tra nút nhấn để hiển thị theo

chế độ đã chọn163.2.2.2 Lưu đồ conHình 2. 18 Lưu đồ của chương trình con

Giải thích lưu đồ:

Đầu tiên chương trình kiểm tra các nút nhấn: CHON, MOD, UP, DOWN,

PAUSE, nút CHON có hai chức năng: đầu tiên là chỉnh thời gian hiện tai, chức

năng thứ hai là chỉnh thời gian báo thức, nút MOD là tùy chọn chỉnh chế GIO,

PHUT, GIAY, nút UP, DOWN là để tùy chỉnh tăng, giảm GIỜ, PHÚT, GIÂY, nút

PAUSE là để tắt loa. Sau khi kiểm tra nút nhấn thì sẽ hiển thị giá trị đã tùy chỉnh

lên led 7 đoạn và kiểm tra hẹn giờ, khi tới giờ hẹn thì loa sẽ kêu , nếu trong thời

gian 20s khơng nhấn nút PAUSE thì loa sẽ kêu cho tới khi vượt quá 20s thì loa sẽ

tự động tắt17CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MƠ HÌNH THI CƠNG

Từ kết quả mơ phỏng và tính tốn, nhóm đưa ra mạch layout như sau:Hình 2. 19 Layout hệ thống

Mạch in hệ thống18Hình 2. 20 Mạch in hệ thống

Mạch phần cứng sau khi thi cơng:Hình 2. 21 Mạch thực tế194.2HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNGKhi mới cấp nguồn cho mạch, vì em có dùng pin Cmod nên khi chỉnh thời gian

nó giúp DS307 lưu lại thời gian đã chỉnh sửa lần trước khi nạp.Hình 2. 22 Mạch sau khi cấp nguồn

Khi nhấn nút CHON, nó chuyển sang chế độ hẹn giờHình 2. 23 Mạch sau khi nhấn nút

Khi nhấn MOD thì sẽ nhấp nháy số cần chỉnh ( ở đây em chỉnh giờ báo thức)20Hình 2. 24 Mạch sau khi nhấn nút MOD

Khi tới thời gian đã cài đặt thì loa sẽ kêu21CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, em đã thu thập đưọc nhiều kiến thức liên quan đến

đề tài, bổ sung vào nền tảng kiến thức. Dựa trên các kiến thức đấy, em nghiên

cứu đã hoàn thành sản phẩm, đạt được mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thiết kế và thi

công mạch đồng hồ báo thức để giải quyết được một bài toán thực tế.

Sản phẩm của đề tài là một hệ thống hoạt động tương đối ổn định, đạt được

yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, về thẩm mỹ thì mạch hàn khơng được đẹp cho lắm,

vẫn còn hạn chế.5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hiện tại, hệ thống đang là hệ thống thực nghiệm nên quy mô còn khá nhỏ, để

triển khai hệ thống lớn có thể ứng dụng thực tế được cần có những thay đổi phù

hợp hơn.

Thứ nhất, Thêm hiển thị ngày âm lịch

Thứ hai, Thêm eeprom vào trong PIC để lưu thời gian hẹn báo thức khi mất

nguồn22PHỤ LỤC

Code chương trình

#INCLUDE <16F887.H>

#FUSES NOWDT

//NO WATCH DOG TIMER

#FUSES NOBROWNOUT

//NO BROWNOUT RESET

#FUSES NOLVP

//NO LOW VOLTAGE PRGMING, B3(PIC16) OR

B5(PIC18) USED FOR I/O

#INCLUDE

#USE DELAY(CRYSTAL=20000000)

#DEFINE

MOD

PIN_A1

#DEFINE

UP

PIN_A2

#DEFINE

DW

PIN_A3

#DEFINE

CHON

PIN_A0

#DEFINE

PAUSE

PIN_A4

#DEFINE

LOA

PIN_E0

UNSIGNED CHAR MA7DOAN[16]= {0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,

0X80,0X90,0X88, 0X83, 0XC6, 0XA1, 0X86, 0X8E};

UNSIGNED INT8 GTMOD=0,GTMOD_HEN=1,BDN=0,EXIT;

UNSIGNED INT8 LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6;

SIGNED INT8

GIO_HEN,PHUT_HEN;

INT1 TT_CHON=0,TT_LOA=0;

#INT_TIMER1

VOID INTERRUPT_TIMER1()

{

BDN++;

NGAT TANG LEN 1

SET_TIMER1(3036);

}// NGAT TIMER DUNG NHAP NHAY 1HZ

// CHUONG TRINH NGAT XAY RA THI BIEN DEM

// TAO NGAT 0.1SVOID GIAIMA()

// HIEN THI GIO PHUT GIAY

{

IF(TT_CHON==0)

{

LED1=MA7DOAN[GIO_DS13/10];

// /10 TACH SO NGUYEN

LED2=MA7DOAN[GIO_DS13];

// TACH SO DU

& 0XEF DE TAO

RA DAU CHAM DP

LED3=MA7DOAN[PHUT_DS13/10];

LED4=MA7DOAN[PHUT_DS13];

LED5=MA7DOAN[GIAY_DS13/10];

LED6=MA7DOAN[GIAY_DS13];

}

ELSE

{

LED1=MA7DOAN[GIO_HEN/10];

// /10 TACH SO NGUYEN

LED2=MA7DOAN[GIO_HEN];

// TACH SO DU

& 0XEF DE TAO

RA DAU CHAM DP

LED3=MA7DOAN[PHUT_HEN/10];

LED4=MA7DOAN[PHUT_HEN];

LED5=0XFF;

LED6=0XFF;

}23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×