Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Mô hình văn hóa dân tộc của Hofstede

II. Mô hình văn hóa dân tộc của Hofstede

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2: Ảnh hường của văn hóa dân tộc đến

quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH

Yamaha Motor Việt Nam

I. Giới thiệu chung về Công ty

TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Thành lập ngày 24 tháng 1 năm

1998Liên doanh giữa Công ty TNHH

Yamaha Motor Nhật Bản, Công ty

công nghiệp Hong Leong Malaysia

và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt

Nam và Nhà máy cơ khí Cờ đỏ3 nhà máy tại Hà Nội6 chi nhánh đặt tại các thành phố

lớnII. Nguồn gốc ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc trong quản trị

nguồn nhân lực của người NhậtSự phân thứ bậc mang

tính "đẳng cấp“Nghèo nàn về tài

nguyên, nhiều thiên taiẢnh hưởng của Tam

giáo Đồng nguyênSự thua trận của Nhật

Bản trong Đại chiến thế

giới lần thứ IIIII. Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc đến quản trị

nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Yamaha Motor

Việt Nam

1. Khoảng cách quyền lực2. Chủ nghĩa tập thể3. Né tránh bất ổn4. Nam tínhIII. Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc đến quản trị nguồn

nhân lực tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

5. Các ảnh hưởng khác tới quản

trị nguồn nhân lực tại Yamaha:Đảm bảo việc làm và tạo bầu

khơng khí tin cậy nhauCơng khai và giá trị của công

tyQuản lý dựa trên thông tinQuản lý định hướng vào chất

lượngLãnh đạo thường xuyên có

mặt tại nơi sản xuấtĐảm bảo sạch sẽ và ngăn lắpPhần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MANG ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA

DÂN TỘC TẠO HIỆU QUẢ TỐT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN

LỰC TẠI CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM1.Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:Thống nhất quản lý công tác đào tạo - phát triển trong tồn cơng tyTập trung chủ yếu vào đào tạo nhân lực có tri thứcNâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, tăng

cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn trong lĩnh vực đào

tạo, phát triểnTăng cường công tác kiểm tra, giám sátTổ chức các cuộc thi thợ lành nghề, nhân viên chuyên nghiệp cho

toàn bộ nhân viên của các đại lý bán hàng của công ty2. Tăng cường điều động thêm chuyên gia Nhật Bản sang Việt

Nam để hỗ trợ công tác đạo tạo tại chỗ3. Gắn năng suất lao động với kết quả của đào tạo và phát triển3. Kết luận

Xét một cách tổng thể, công ty Yamaha Motor Việt Nam đang áp dụng

những phương pháp chương trình đào tạo, phát triễn khá hữu hiệu và

tiên tiến theo tiêu chuẩn của công ty Yamaha Nhật bản song nội dung đã

được địa phương hóa nhằm đáp ứng đúng nhu cầu và trình độ của người

lao động Việt NamThanks for watching!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Mô hình văn hóa dân tộc của Hofstede

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×