Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Bản chất dòng điện trong kim loại

I. Bản chất dòng điện trong kim loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhiệt độ càng cao, dao động càng

mạnh, mạng tinh thể càng mất trật tự

hình

mạng

tinh

thể

đồngNgun tử

mất e

Ion

dương:

dao động

xung

quanh nút

mạnge tự do

chuyển động

hỗn loạn

thành khí e tự

do nằm trong

khối kim loạiE Nguyên nhân nào gây ra điện trở của kim loại?

Trong quá trình chuyển động có hướng của electron tự

do, chúng va chạm với ion dương ở nút mạng tinh thể là

nguyên nhân gây ra điện trở của KL.E

--++-+-++

+

+- Hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do.

- Mật độ e tự do trong kim loại là rất lớn nên kim loại dẫn

điện tốt.Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

các e tự do dưới tác dụng của điện trườngII. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo

nhiệt độNhiệt độ

tăng,

điện trở

suất của

kim loại

tăngρ = ρ0 {1 + α (t – t0)

ρ (Ω.m) là điện trở suất của

kim loại ở nhiệt độ t.ρ0 là điện trở suất ở nhiệt độ t0

α (K-1) là hệ số nhiệt điện trởHệ số nhiệt điện trở α của mỗi kim loại phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ

- Độ sạch và chế độ gia cơng vật liệu đóIII. Hiện tượng siêu dẫnKhi nhiệt độ của kim

loại giảm thì điện trở

thay đổi như thế nào?R(Ω )T ≤ 4K thì R = 0 ΩTem

p0,168K6K4K0,08

2K0K0246T( K

)Điện trở của một cột thủy ngân phụ thuộc vào nhiệt độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Bản chất dòng điện trong kim loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×