Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều 1. Mục đích

Điều 1. Mục đích

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều 4. Nguyên tắc quản lý công tác thi công

1. Các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy định quản lý phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định của pháp

luật xây dựng hiện hành.

2. Các tiêu chuẩn quản lý áp dụng phải bàng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn xây dựng theo quy

định pháp luật.

3. Các Cơng Trình theo quy định Luật Xây dựng cần phải có Giấy phép xây dựng thì trước khi

khởi cơng xây dựng phải có Giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các Cơng Trình theo Luật Xây dựng khơng u cầu hoặc miễn Giấy phép xây dựng trước khi

khởi công xây dựng Nhà Thầu phải đệ trình biện pháp thi công, hồ sơ xây dựng và được

BQLDA đồng ý bằng văn bản. Nhà Thầu thực hiện quy trình, thủ tục xin chấp thuận hồ sơ

xây dựng, biện pháp thì cơng thực hiện theo quy định của Chủ Đầu Tư ban hành tại từng thời

điểm.

5. Nhà Thầu khi tham gia hoạt động thi công tại Dự Án phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực

theo quy định, phải có các biện pháp để quản lý chất lượng Cơng Trình.

6. Các nhân sự của Nhà Thầu khi tham gia hoạt động thi công tại Dự Án phải đủ điều kiện về

tay nghề, chứng chỉ hành nghề (nếu có) và các đầy đủ năng lực hành vi theo quy định pháp

luật.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quyền hạn của BQLDA

1. BQLDA là bộ phận do Chủ Đầu Tư lập/chỉ định hoặc thuê để thay mặt Chủ Đầu Tư quản lý

toàn bộ hoạt động thi công trong phạm vi Dự Án; đại diện Chủ Đầu Tư làm việc với Chủ Sở

Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu để tiếp nhận các yêu cầu, hồ sơ và giải quyết các công việc liên

quan đến công tác quản lý thi công xây dựng.

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định, nội quy cơng trường do Chủ Đầu Tư

ban hành để đảm bảo công tác quản lý thi công; trong phạm vi quyền hạn của mình, BQLDA

có quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cơng tác quản lý thi cơng.

3. Có quyền lập biên bản các vi phạm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động thi công

xây dựng; xử phạt, xử lý các vi phạm trong phạm vi quy định tại Quy chế xây dựng này và

trong phạm vi được Chủ Đầu Tư ủy quyền.

4. Có quyền dừng, tạm dừng hoạt động thi công của Nhà Thầu khi phát hiện các hành vi vi

phạm, phát hiện các yểu tố có thể dẫn đến mất an tồn lao động, an tồn trong thi cơng.

5. Tổ chức điều phối hoạt động các Nhà Thầu trên công trường; hướng dẫn thời gian, địa điểm

tổ chức triển khai thi công; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của Nhà Thầu.

6. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Nhà Thầu về biện pháp bảo đảm an tồn thi cơng, quản lý

tài sản, vệ sinh môi trường, bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

7. BQLDA có các quyền hạn khác theo ủy quyền của Chủ Đầu Tư và theo các quy định của

Chủ Đầu Tư ban hành tại từng thời điểm.

Điều 6. Năng lực Nhà Thầu

1. Có đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hợp lệ và có ngành nghề kinh doanh phù

hợp với công việc nhận thầu.2. Đủ điều kiện năng lực hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù họp với cơng

việc thực hiện.

3. Máy móc, thiết bị, phương tiện phải đảm bảo chất lượng, phù họp với biện pháp thi công và

đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các công việc nhận thầu.

4. Cá nhân, nhân viên tại các vị trị chủ chốt phải xuất trình Hợp đồng lao động, chứng chỉ hành

nghề phù hợp.

5. Nhà Thầu phải cung cấp bản sao các hồ sơ, tài liệu để chứng minh năng lực nhà thầu,

BQLDA chỉ chấp thuận các Nhà Thầu đáp ứng đủ năng lực theo quy định thực hiện thi cơng

Cơng Trình trong phạm vi Dự Án.

Điều 7. Nhân sự Nhà Thầu

1. Nhà Thầu có trách nhiệm lập danh sách nhân sự làm việc trong phạm vi Dự Án gửi

BQLDA trước khi tiến hành thi công. Mọi sự thay đổi nhân sự tham gia thi cơng đều phải

thơng báo trước với BQLDA. BQLDA có quyền từ chối cho vào Dự Án đối với các nhân

sự khơng có trong danh sách Nhà Thầu đăng ký.

2. Nhà Thầu phải đăng ký thủ tục tạm trú cho các nhân sự làm việc thường xuyên tại Dự Án

theo đúng quy định pháp luật. BQLDA có quyền trục xuất các nhân sự không đăng ký

tạm trú ra khỏi Dự Án.

3. Nhân sự Nhà Thầu ra, vào làm việc đúng quy định, chỉ dẫn của BQLDA, các trường họp

đi làm không đúng giờ sẽ không được vào Dự Án; nghiêm cấm ở lại công trường nếu

chưa được cho phép bởi BQLDA.

4. Nhà Thầu phải làm thẻ nhận diện cho các nhân sự, thẻ phải có ảnh, thơng tin cần thiết để

thuận tiện cho việc quản lý ra vào Dự Án.

5. Nhà Thầu chỉ được sử dụng nhân sự đủ độ tuổi lao động theo quy định pháp luật về lao

động.

6. Nhân sự Nhà Thầu phải được đào tào, có năng lực phù hợp với cơng việc được giao; có

chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đối với những nhân sự đòi hỏi có

chứng chỉ thì Nhà Thầu phải cung cấp bản sao các chứng chỉ, Hợp đồng lao động để

BQLDA lưu và xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

7. Văn hóa ứng xử, văn hóa làm việc:

a. Nghiêm cấm cán bộ cơng nhân viên nhà Thầu thực hiện hành vi sau :

- Tàng trữ, buôn bán, sử dụng các chât ma túy;

- Đem các chất cháy nổ;

- Đốt lửa, nấu ăn, sử dụng câu móc điện tùy tiện;

- Trộm cắp tài sản, cơng cụ, dụng cụ của Chủ Đầu Tư, Chủ Sở Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu

và các nhà thầu khác;

- Đánh nhau, gây rối trật tự công cộng;

- Tự ý đi sang các khu vực khơng thuộc khu vực đơn vị mình thi cơng;

- Tự ý vào thi công, sửa chữa các khu vực có khách đang nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị,

hội thảo và lưu trú;

- Nói tục, chửi bậy, có thái độ khiếm nhã gây phản cảm tạo hình ảnh xấu cho khách du

lịch;

- Đe xe không đúng nơi quy định;- Cởi trần, đi dàn hàng ngang;

- Hút thuốc tại các khu vực, cơng trình cơng cộng, cơng trình đang thi cơng hoặc tại những nơi

có biển cấm hút thuốc, biển cấm lửa, kho xăng dầu, xưởng mộc,...

b. Nghiêm cấm các hành vi xả, vứt rác, vệ sinh bừa bãi, bơi lội, tắm, giặt giũ, bẻ cây, hoa,

dẫm đạp vào thảm hoa cỏ, săn bắt chim thú, câu và đánh cá trong các hồ của Dự Án.

8.Mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng, không theo quy định của khu vực thi

công và Dự Án do công nhân xây dựng gây ra đều bị xử lí theo quy định của Pháp luật, của Quy

chế xây dựng này và Nhà Thầu phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các vi phạm của nhân sự

Nhà Thầu gây ra.Điều 8. Giấy phép, điều kiện khởi công

1. Chủ Sở Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu phải tự chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân, giấy phép

hoạt động và các thủ tục cần thiết để được phép thi cơng Cơng Trình.

2. Nhà Thầu chỉ được phép đưa vào công trường những máy móc, thiết bị, phương tiện vẫn còn

giá trị lưu hành, đã được cơ quan kiểm định, đăng kiểm theo quy định của pháp luật, quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn quốc gia về An tồn lao động, phòng cháy chữa cháy và

các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan. Nhà Thầu phải xuất trình, cung cấp cho BQLDA bản

sao các giấy tờ này khi làm thủ tục xin phép triển khai thi công trong phạm vi Dự Án.

3. BQLDA sẽ cung cấp cho Nhà Thầu một thông báo đủ điều kiện thi công khi đáp ứng các điều

kiện sau (“Lệnh Khởi Cơng”):

a. Cơng Trình đã có Giấy phép xây dựng;

b. Phương án, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo đảm an tồn

thi cơng đã được BQLDA chấp thuận;

c. Xuất trình bản sao hợp đồng thi công giữ Chủ Sở hữu Biệt thự và Nhà thầu

d. Các thiết bị đưa vào Công Trình đã được kiểm định an tồn, đảm bảo vệ sinh mơi trường

và còn giá trị lưu hành và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản

2 Điều này;

e. Chủ Sở Hữu Biệt Thự và Nhà Thầu phải thực hiện nộp tiền bảo đảm theo quy định tại

Điều 23 Quy chế xây dựng này;

f. Nhà thầu phải xuất trình Họp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định

tại Điều 22 Quy chế xây dựng này;

g. BQLDA sẽ phát hành Lệnh Khởi Công không chậm quá 03 ngày kể từ khi Nhà Thầu và

Chủ Sở Hữu Biệt Thự cung cấp các giấy tờ và yêu cầu nêu trên. BQLDA có quyền từ

chối phát hành Lệnh Khởi Công cho Nhà Thầu trong trường họp Nhà Thầu không đáp

ứng đủ điều kiện và không cung cấp được các hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

h. Nhà Thầu sẽ khơng phải mất chi phí liên quan khi xin “Lệnh Khởi Cơng” ngồi khoản ký

quỹ theo quy định.

Điều 9. Tuân thủ chỉ dẫn thi công

1. BQLDA ban hành các thông báo, quy định về thời gian, các địa điểm công trường được phép

tổ chức thi công trong phạm vi Dự Án; các địa điểm cấm hoặc hạn chế tổ chức thi công, hạn

chế các phương tiện, thiết bị, máy móc tập kết, di chuyển. Nhà Thầu có trách nhiệm tuân thủ

các chỉ dẫn của BQLDA.

2. BQLDA và Nhà Thầu có trách nhiệm bàn giao các mốc giới Cơng Trình, mặt bằng thi cơng.

Nhà Thầu chỉ được phép thi cơng, xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phục vụ thi côngtrong phạm vi mặt bằng được bàn giao. Trường họp tập kết máy móc, thiết bị hoặc thiết kế

cơng trình tạm, cơng trình phục vụ thi cơng ngoài phạm vi mặt bằng bàn giao phải lập

phương án và được sự đồng ý của BQLDA.

3. Nhà Thầu phải duy trì việc tổ chức thi cơng Cơng Trình có hiệu quả kết hợp chặt chẽ với chỉ

dẫn của BQLDA.

4. Nhà Thầu phải tuân theo toàn bộ các văn bản chỉ dẫn của BQLDA hoặc những người có thẩm

quyền được Chủ Đầu Tư ủy quyền khi thực hiện thi công, ra vào trong phạm vi Dự Án.

5. Nhà Thầu phải cập nhật tất cả các văn bản chỉ dẫn trên công trường do Chủ Đầu Tư, BQLDA

ban hành vào nhật ký công trường với sự mô tả các yêu cầu cụ thể.

Điều 10. Sự không nhất quán

1. Nhà Thầu phải kiểm tra lại tất cả các kích thước trong bản vẽ khu đất, bản vẽ cho phép điểm

đấu hạ tầng và tất cả các tài liệu hướng dẫn liên quan khác trước khi sử dụng. Nếu tìm thấy

bất kỳ một sự không nhất quán nào trong các tài liệu này, Nhà Thầu phải báo cho BQLDA để

xin ý kiến điều chỉnh.

Nhà Thầu không được phép tiến hành công việc thi cơng khi chưa làm rõ các vấn đề còn

vướng mắc với BQLDA. BQLDA có trách nhiệm trả lời bàng văn bản tất cả các nội dung

không nhất quán trong thời gian không quá 03 ngày.

Điều 11. Thời gian thi công trên công trường

1. Thời gian thực hiện các công việc trong hoạt động thi công xây dựng phải tuân thủ theo chỉ

dẫn của BQLDA; Trường hợp Nhà Thầu muốn thi cơng khung giờ khác chỉ dẫn của

BQLDA thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của BQLDA.

2. Thời gian thi công ban đêm cần phải được phép của BQLDA và trên nguyên tắc đảm bảo vệ

sinh, môi trường, chống gây tiếng ồn vượt quá quy định về tiếng ồn ban đêm trong toàn khu

vực Dự Án.

3. Trong trường hợp cần thiết, BQLDA có quyền tạm dừng thi cơng một phần hoặc tồn bộ

cơng trường trong phạm vi Dự Án.

4. Nhà Thầu có trách nhiệm bố trí giờ giấc làm việc cho người lao động tuân thủ các quy định

pháp luật về lao động.

Điều 12. Quy định về công trường, mặt bằng tổ chức thi cơng

1. Nhà Thầu có trách nhiệm khảo sát công trường, xem xét môi trường xung quanh, lối ra vào

cơng trường, các kết cấu cơng trình lân cận để lập phương án, biện pháp thi công phù hợp,

hạn chể tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ Đầu Tư, các Chủ Sở Hữu Biệt Thự lân

cận.

2. Nhà Thầu chỉ được phép sử dụng diện tích trong phạm vi thửa đất phục vụ cho công tác xây

dựng, trường hợp muốn sử dụng các khu vực công cộng, sử dụng mặt bàng ngoài phạm vi

thửa đất phải được BQLDA đồng ý bằng văn bản. Sau khi kết thúc thi công Nhà Thầu phải

trả lại hiện trạng cũ sau khi đã sử dụng và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xin phép cũng

như sửa chữa bảo vệ các khu vực này.

3. Nhà Thầu phải xây dựng một hàng rào tạm che kín Cơng Trình và bảo vệ bao quanh cơng

trường và duy trì bảo dưỡng trong suốt thời gian thi công. Hàng rào này phải căng, thẳng,

đảm bảo mỹ quan, vệ sinh chung của khu vực, được gia cơng lắp đặt chắc chắn chống gió

bão trong q trình thi cơng.

4. Nhà Thầu phải cung cấp một hệ thống chiếu sáng dọc theo hàng rào bao quanh công trườngvà tại cổng ra vào công trường. Hệ thống chiếu sáng cần phải thiết kế và bố trí đúng quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn quốc gia về an tồn điện hiện hành. Cơng tắc, cầu dao,

aptomat cho hệ thống chiếu sáng phải được bố trí tại nơi thuận tiện cho việc sử dụng và

quản lí trong trường hợp cháy nổ, hỏa hoạn và phải có người quản lí trong suốt thời gian thi

cơng Cơng Trình.

5. Nhà Thầu phải cung cấp, lắp đặt và duy trì bảo dưỡng trong thời gian thi công một lưới

chổng bụi bao quanh cơng trường để ngăn bụi ra ngồi và các vật lạ rơi ra ngồi cơng

trường theo u cầu cùa BQLDA và nhà chức trách về vệ sinh môi trường. Chủ Sở Hữu

Biệt Thự/Nhà Thầu phải sử dụng các tấm lưới bao quanh giàn giáo ngồi Cơng Trình và cần

phải lưu ý các điều sau:

a. Các tấm lưới phải là tấm chống cháy;

Hệ giàn giáo phải vuông vắn và chịu được tải trọng của gió;

b. Tồn bộ hàng rào và lưới chống bụi sẽ được tháo dỡ ngay khi việc thi cơng Cơng Trình

kết thúc.

6. Nhà Thầu phải có các biện pháp đảm bảo an tồn trên tồn bộ cơng trường, đảm bảo an tồn

cho khu vực lân cận.

7. Cơng Trường thi công phải lập các biển để cảnh báo người, phương tiện tham gia lưu thông

trong khu vực trong và khu vực lân cận công trường.

8. Nhà Thầu không được lắp đặt biển quảng cáo nào trong phạm vi hoặc xung quanh công

trường nếu không được phép của BQLDA.

9. Các cơng trình phụ phục vụ thi cơng phải đảm bảo mỳ quan, an tồn.

Điều 13. Lối ra vào cơng trường, giao thông trong Dự Án

1. Lối ra vào công trường, đường giao thông trong phạm vi công trường, khu vực làm việc và

các khu vực liên quan đến việc thi cơng hồn tồn thuộc trách nhiệm Nhà Thầu.

2. Trường họp Nhà Thầu muốn xây dựng đường đi tạm phục vụ cho cơng tác vận chuyển, thi

cơng thì phải được BQLDA chấp thuận bằng văn bản. Sau khi kết thúc thi cơng, Nhà Thầu

bằng chi phí của mình phải hồn trả lại ngun trạng ban đầu đối với các cơng trình, đường

đi tạm.

3. Nhà Thầu được sử dụng đường đi chung, cơng trình thuộc sở hữu của Chủ Đầu Tư, cơng

trình công cộng nhưng phải được sự đồng ý của BQLDA trước khi sử dụng. BQLDA sẽ ban

hành các chỉ dẫn để hướng dẫn sử dụng, thu phí (nếu có). Trường họp quá trình sử dụng,

nếu Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự làm hư hỏng các cơng trình thì phải bồi thường toàn

bộ thiệt hại xảy ra.

4. Nhà Thầu khi chở vật liệu vào Dự Án phải tuân theo các quy định về tải trọng xe, tải trọng

xe không được vượt quá 13 tấn. Xe phải được phủ bạt kín thùng đảm bảo vật liệu trong xe

không bị rơi vãi ra đường, lốp xe phải được rửa sạch trước khi ra/vào và phải chạy theo

tuyến đường được chỉ định bởi BQLDA. Những trường họp đặc biệt khác phải được

BQLDA chấp thuận, tuy nhiên nếu Nhà Thầu để xảy ra hư hỏng, gây thiệt hại cho các cơng

trình thì phải bồi thường tồn bộ thiệt hại xảy ra.

5. Khơng được xếp hàng trên xe quá khổ, cồng kềnh, nghiêm cấm bốc, dỡ hàng hóa trước các

Biệt thự hay trên lòng đường giao thơng của Dự Án.

6. Nhà Thầu phải có xe bus chở công nhân từ cổng Dự Án vào công trường thi công, tuyệt đối

cấm sử dụng các phương tiện như xe tải, xe thô sơ để chở người, không được sử dụng xe

máy đi lại trong Dự Án nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đảm bảo mỹ quan, ô

nhiễm môi trường và tiếng ồn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều 1. Mục đích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×