Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

CHƯƠNG III. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Trong quá trình áp dụng, Quy chế xây dụng này sẽ đuợc xem xét sửa đổi, bổ sung để phù

họp với tình hình hoạt động của Cơng ty; quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân căn cứ Quy chế xây dựng này để tổ chức kiểm tra, giám sát và

huớng dẫn hoạt động xây dựng tại Khu Đô Thị CANARYPHỤ LỤC 01

HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM

QUY CHÉ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI KHU ĐÔ THỊ CANARY

STTCác lỗi vi phạmMức xử lý vi phạmAVi phạm về an tồn lao động (ATLĐ), Phòng chổng cháy nổ (PCCN), An ninh trật tự

(ANTT) và vệ sinh môi trường (VSMT).IVi phạm về an toàn lao động

Phạt 10.000.000 đồng đến

20.000.000 đồng/lần vi phạm.1Chủ Sỡ Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu không trang bị các phương tiện

Trục xuất khỏi Dự Án, thời

bảo hộ lao động theo quy định về ATLĐ cho người lao động.

gian trục xuất vẫn tính vào

tiến độ đã ký.2Cán bộ, nhân viên không đội mũ Bảo hộ lao động (BHLĐ),

không đi giầy hoặc ủng BHLĐ, không mặc quần áo BHLĐ hoặc

quần áo không đúng quy định của Chủ Sỡ Hữu Biệt Thự/Nhà

Thầu cấp, khơng dùng mặt nạ hoặc tấm chắn có kính phù hợp

khi hàn hơi, hàn điện, cắt gọt, mài và các cơng việc khác có phát

ra tia lửa hoặc ánh sáng không nằm trong giới hạn cho phép.3Cán bộ, nhân viên khơng sử dụng dây đai an tồn khi làm việc

trên cao, chỗ treo leo nguy hiểm trên công trường.Phạt 500.000 đồng/người/lần

vi phạm.4Khơng cử người làm cơng tác an tồn lao động, vệ sinh lao động.Phạt 2.000.000 đồng đến

5.000.000 đồng/lần vi phạm5Khơng lập các biện pháp an tồn cho người lao động, thiết bị,

phương tiện thi cơng hoặc Cơng Trình trước khi thi công xây

dựng.Phạt 10.000.000 đồng đến

20.000.000 đồng/lần vi phạm

đồng thời u cầu dừng thi

cơng6Khơng có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc khơng bố trí

người hướng dẫn tại những vị trí nguy hiểm trên cơng trường.Phạt 5.000.000 đồng đến

10.000.000 đồng/lần vi phạm7Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an Phạt 10.000.000 đồng đến

toàn lao động.

20.000.000 đồng/lần vi phạmIIVi phạm về vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trên công trườngKhông cho vào Dự Án (tại

cổng bảo vệ).

Trong q trình thi cơng nếu

khơng thực hiện: Phạt 500.000

đồng/ người/ lần vi phạm.123456Gây bụi bẩn ra đường nội bộ hoặc gây ô nhiễm môi

Phạt 2.000.000 đồng/ lần vi

trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến các Biệt thự, cơng

phạm.

trình gần khu vực công trường thi công.

Sắp xếp vật tư, vật liệu trong kho bãi, trên công trường

Phạt 1.000.000 đồng/ người/

không gọn gàng, làm ảnh hưởng tới thi công, cản trở giao

lần vi phạm.

thông, không đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

Phạt 1.000.000 đồng/ lần vi

phạm, khắc phục và bồi

Làm hư hỏng, tự ý tháo dỡ, phá bỏ biển báo an toàn, tranh thượng thiệt hại gây ra.

tuyên truyền ATLĐNếu có hành vi cố ý phá hoại,

phải chịu trách nhiệm trước

pháp luật.Không trang bị tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu tại

công trường.Phạt 5.000.000 đồng đến

10.000.000 đồng/lần vi phạmPhạt 2.000.000 đồng/ lần vi

phạm. Trường hợp để xảy ra

Khơng có biện pháp, không trang bị phương tiện, dụng cụ

cháy, nổ phải chịu hồn tồn

phòng cháy chữa cháy tại cơng trường.

trách nhiệm theo quy định của

pháp luật.

Phạt 200.000 đồng/ lần vi

phạm. Trường hợp để xảy ra

Hút thuốc không đúng nơi quy định.

cháy, nổ phải chịu hoàn toàn

trách nhiệm theo quy định của

pháp luật.Đánh bài bạc trong công trường.Phạt

500.000

đồng/người/lần vi phạm và

phải chịu trách nhiệm trước

pháp luậtUống rượu, bia hoặc say rượu bia trong giờ làm việc.Phạt 1.000.000 đồng/người/

lần vi phạm và không được

làm việc ca đó.9Tiểu tiện, đại tiện khơng đúng nơi quy định.Phạt 200.000 đồng/người/ lần

vi phạm. Ngoài ra cá nhân vi

phạm còn có trách nhiệm dọn

vệ sinh tại khu vực vi phạm.10Đánh nhau, gây gổ, làm mất an ninh trật tự trong công

trường.Phạt 5.000.000 đồng/người/

lần vi phạm. Trường hợp họp78nghiêm trọng sẽ chịu trách

nhiệm trước pháp luật1112Phạt từ 1.000.000 đồng đến

10.000.000 đồng/người/lần vi

Trộm cắp vật tư, thiết bị tài sản, CCDC của Chủ Đầu Tư, phạm. Trục xuất khỏi công

trường. Trường hợp hợp

Chủ Sở Hữu Biệt Thự, Nhà thầu khác ...

nghiêm trọng sẽ chịu trách

nhiệm trước pháp luật

Phạt 10.000.000 đồng/xe/ lần

Xe lưu thông trong Dự Án quá tải trọng quy định

vi phạm. Buộc yêu cầu chuyển

tải.13Vi phạm về thời gian xe ô tô chở hàng, xe ô tô tải lưu

hành trong khuôn viên Dự Án.Phạt 2.000.000 đồng/xe/ lần vi

phạm14Vi phạm về việc xe chở quá số người quy địnhPhạt 500.000 đồng/người/xe vi

phạm15Lái xe vi phạm chạy vượt tốc độ cho phép hay đi không

đúng làn đường quy địnhPhạt 2.000.000 đồng/xe/lần vi

phạmBVI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ TRẬT TỰ XÂY DỰNG1Phạt 2.000.000 đồng đến

Không che chắn để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các

5.000.000 đồng/lần vi phạm,

khu vực xung quanh (kể cả trong thời gian vận chuyển vật

buộc phải che chắn ngay lập

liệu xây dựng); để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy

tức và khắc phục hậu quả, bồi

định

thường thiệt hại (nếu có).

- Trong trường hợp khơng gây2Đe rơi vãi vật liệu xây dựng, dụng cụ lao động hoặc các

vật khác từ trên cao xuống.3Vi phạm Quy định về bảo quản hóa chất, chất thải nguy

hại.hậu quả đến con người

và/hoặc tài sản: Phạt

1.000.000 đồng/lần vi phạm

- Trong trường hợp gây ảnh

hưởng đến người và/hoặc tài

sản: Phạt từ 2.000.000 đến

10.000.000 đồng/lần vi phạm,

tùy mức độ nghiêm trọng của

vụ việc, đồng thời phải khắc

phục hậu quả, đền bù thiệt hại

và chịu trách nhiệm trước cơ

quan chức năng liên quan.

Phạt 5.000.000 đồng/lần vi

phạm, buộc phải sửa chữa,khắc phục vi phạm ngay lập

tức456Khơng có nhà vệ sinh tạm đảm bảo quy định (tuông

đưong nhà vệ sinh di động mua sẵn)Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

phạm buộc phải bổ sung ngay

trong vòng 3 ngày làm việcPhạt từ 10.000.000 đồng đến

30.000.000 đồng/lần vi phạm,

Vi phạm Quy định về xây dựng gây lún, nứt, sụp đổ công

đồng thời phải ngừng thi cơng,

trình lân cận.

bồi thường thiệt hại và khắc

phục hậu quả.

Phạt 5.000.000 đồng/khu

vực/lần vi phạm, buộc phải

dọn dẹp và vận chuyển ngay

lập tức. Trường hợp Chủ Sỡ

Trong vòng 24h sau khi thi công xong khu vực, cấu kiện

Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu

Chủ Sỡ Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu chưa dọn dẹp và vận

không thực hiện, BQLDA sẽ

chuyển ra khỏi công trường các loại vật liệu, vật tư thừa

tự xử lý hoặc thuê bên thứ 3

như: bê tông, thép, ván khuôn, phế thải...

xử lý, các chi phí cho việc xử

lý Chủ Sỡ Hữu Biệt Thự/Nhà

Thầu phải chịu hoàn toàn trách

nhiệm cho việc chi trả7Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

Không thu dọn rác thải khu vực công trường của Chủ Sỡ

phạm buộc phải dọn dẹp ngay

Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu thi công

lập tức8Phạt 10.000.000 đồng đến

Tự ý khoan giếng, đấu nối nước thải và tự xả nước thải,

20.000.000 đồng/lần vi phạm.

các hoạt động liên quan đến đấu nối nước thải và xả nước

Buộc dừng thi công và hồn

thải mà khơng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ BQLDA

trả hiện trạng ban đầu9Cán bộ, công nhân đỗ dựng xe sai quy định gây cản trở

giao thông nội bộ cơng trường.10Đe máy móc/thiết bị lớn: cần cẩu, cầu lốp, máy đào, xe

Phạt 2.000.000 đồng/xe

nâng hàng,... giữa đường gây cản trở giao thông và/hoặc

(máy/thiết bị) vi phạm

ảnh hưởng đến việc thi công của đon vị khác11Vi phạm quy định về tiếng ồn, vị trí bãi gia cơng, cắt sắt

thép, đá, mộc...Phạt 200.000 đồng/xe vi phạmPhạt 2.000.000 đồng/lần vi

phạm12Phạt 2.000.000 đồng/vị trí và

Tự ý đục phá các cơng trình, sản phẩm của Chủ Sỡ Hữu

yêu cầu hoàn trả lại mặt bằng

Biệt Thự/Nhà Thầu khác trên cùng mặt bằng mà khơng có

đạt u cầu kỹ thuật sau 2

sự đồng ý của BQLDA

ngày13Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

Tiến hành công việc lắp ráp ngoài trời hoặc ở trên cao khi

phạm, đồng thời phải ngừng

có mưa to, giơng báo lớn, khi khơng đủ ánh sáng.

thi côngC12VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ BẢO VỆ CÂY XANH, CƠNG TRÌNH KIÉN TRÚC DO

CHỦ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ

- Phạt 500.000 đồng/lỗi vi

phạm đối với lỗi ngắt hoa/bẻ

cành;

giăng dây/giăng

Có hành vi phá hoại cây xanh (đục khoét, đóng đinh vào

đèn/treo biển quảng cáo và các

cây xanh; ngắt hoa/bẻ cành; giăng dây/giăng đèn/treo biển

vật dụng khác vào cây;

quảng cáo và các vật dụng khác vào cây/cơng trình kiến

- Phạt 1.000.000 (một triệu)

trúc khơng quy định; hoặc có hành vi khác như làm hỏng

đồng/lỗi vi phạm đối với các

cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, cơng trình kiến trúc....)

hành vi khác như làm hỏng

cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ,

cơng trình kiến trúc....)

Phạt từ 2.000.000 đồng đến

10.000.000 đồng/lồi vi phạm.

Ngoài ra, tùy theo từng trường

hợp cụ thể, sẽ bị xử lý áp dụng

- Tự ý chặt hạ, di dời cây xanh;

một trong các biện pháp sau

- Đổ chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh;

đây:

- Làm hư hỏng các cơng trình kiến trúc

- Buộc khơi phục lại tình

trạng ban đầu đã bị thay đổi;

- Bồi thường hư hỏng, thiệt

hại (nếu có)DVI PHẠM VÈ SỬ DỤNG MÁY MĨC, THIẾT BỊ THI CƠNG1Phạt từ 500.000 đồng/lần vi

Dùng lửa hoặc hàn, cắt khơng có biện pháp thi công phù phạm, Nêu gây hậu quả sẽ

phải bồi thường và chịu mọi

hợp

trách nhiệm trước pháp luật.52345678Không đăng ký, kiểm tra, kiểm định bất kỳ đối với các

loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ,

VSLĐ theo quy định của nhà nướcPhạt từ 10.000.000 đồng/lần

đến 20.000.000 đồng/lần.

Đồng thời phải chịu trách

nhiệm trước pháp luật khi để

xẩy ra mất ATLĐ hoặc có các

đồn thanh tra của Nhà nước

kiểm traPhạt từ 1.000.000 đồng/lần

đến 5.000.000 đồng/lần. Yêu

cầu dừng hoạt động, thay thế

người lái, điều khiển khác.

Người lái, điều khiển vận thăng, cẩu tháp khơng có chứng

Đồng thời phải chịu trách

chỉ vận hành.

nhiệm trước pháp luật khi để

xảy ra mất ATLĐ hoặc có các

đồn thanh tra của Nhà nước

kiểm tra

Cẩu hàng không dùng dây dẫn hướng, người đứng dưới

vật đang cẩu hoặc vật đang cẩu chưa dừng hẳn, dùng cẩu

Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

để cẩu người. Đứng trên tải để cân bằng khi nâng, hạ

phạm. Đồng thời phải chịu

hàng hoặc sửa lại dây buộc khi hàng đang treo, cẩu các

trách nhiệm trước pháp luật

bình khí nén khi chưa có rọ chuyên dụng, cẩu vữa và các

khi để xảy ra mất ATLĐ

vật liệu rời khi chưa có thùng chuyên dụng, cẩu hàng lên

xe ơ tơ khi lái xe còn ngồi trên cabin xe.

Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

Cho cần trục tháp hoạt động khi có gió bão từ cấp 5 trở phạm. Đồng thời phải chịu

lên

trách nhiệm trước pháp luật

khi để xảy ra mất ATLĐ

Phạt từ 200.000 đồng đến

500.000 đồng/lần vi phạm.

Đứng dưới phần lắp ráp kết cấu, thiết bị trước và trong

khi lắp đặt chúng vào vị trí cố định theo thiết kế. Đứng

Đồng thời phải chịu trách

dưới mã hàng và đường di chuyển khi đang cẩu hàng.

nhiệm trước pháp luật khi để

xảy ra mất ATLĐ

Phạt từ 200.000 đồng đến

500.000 đồng/lần vi phạm.

Khơng thực hiện các biện pháp an tồn khi thực hiện nâng

Đồng thời phải chịu trách

hàng.

nhiệm trước pháp luật khi để

xảy ra mất ATLĐ

Buộc móc hàng khi trọng lượng của hàng vượt quá trọng Phạt 2.000.000 đồng/lần vi

tải của cẩu, của dây cáp.

phạm. Đồng thời phải chịu

6trách nhiệm trước pháp luật

khi để xảy ra mất ATLĐ9Phạt từ 2.000.000 đồng đến

5.000.000 đồng/lần vi phạm.

Khơng có biện bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi

Đồng thời phải chịu trách

đưa vào thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định

nhiệm trước pháp luật khi để

xảy ra mất ATLĐEVI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN THI CƠNG1Hệ thống cầu dao, aptomat khơng đặt trong hộp hoặc

không đặt trên giá đỡ chắc chắn, khơng nối đất, nối khơng Phạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

đàm bảo theo quy định. Sử dụng nhiều máy, thiết bị

phạm

chung một hệ thống đóng cắt.2Dây điện thi cơng hở, dò điện và không được bọc cách

điện3Treo buộc dây dẫn điện, tủ điện vào các cột sắt, hàng rào

Phạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

sắt và các vật tư có thể dẫn điện mà khơng có biện pháp

phạm

cách điện và bọc cách điện các vị trí treo buộc.4Khơng đi dây theo tuyến gọn gàng, dải dây điện vào nước Phạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

có thể gây nguy hiểm.

phạm5Dùng dây dẫn trần, lớp cách điện dây dẫn chất lượng

kém, cầu chì khơng đúng vật liệu, khơng đảm bảo cho

việc đấu dòng điện có cường độ cao.6Kéo lê dây cáp điện, di chuyển các thiết bị điện, sửa chữa Phạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

điện khi chưa cắt điện.

phạm7Dùng vật liệu kim loại làm vật chống đỡ dây cáp điện, để

các loại xe, các vật liệu nặng có cạnh sắc, nóng đè lên dây

Phạt 500.000 đồng/lần vi

điện. Sừ dụng dây cáp điện làm dây kéo vật tư, dây giằng

phạm

hay các việc khác làm mất tính chất an toàn của dây cáp

điện.8Tự tổ chức nấu ăn trong công trường, dùng may-xo trần

để đun nước bằng điệnPhạt 500.000 đồng/lần vi

phạm9Cắm điện vào ổ cắm khơng có phích cắmPhạt 500.000 đồng/lần vi

phạmFVI PHẠM VỀ CÔNG TÁC THI CÔNG DƯỚI HỐ SÂU, TRÊN CAO1Hố sâu, lỗ mở khơng có rào chắn an toàn và biển cảnh

báo nguy hiểmPhạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

phạmPhạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

phạmPhạt 500.000 đồng/vị trí/lần vi

phạm7-ABị phạt từ 500.000 đồng/lần

đến 2.000.000 đồng/lần vi

phạm2Sử dụng các loại vật tư, thiết bị không đảm bảo chất

lượng trong công tác giàn giáo, cốp pha.3Để cán bộ công nhân quăng, ném phế liệu, dụng cụ hoặc

bất cứ vật gì từ trên cao xuống dưới. Di chuyển trên

Bị phạt từ 500.000 đồng/lần

khơng gian ở các vị trí trên cao khi các yếu tố an tồn

đến 1.000.000 đồng/lần vi

khơng đảm bảo như khơng có thang lên xuống, cầu dẫn đi phạm

lại, hàng rào bảo vệ.4Khơng có túi đựng chun dùng các dụng cụ cá nhân như

Bị phạt từ 500.000 đồng/lần

búa, cờ lê và các dụng cụ phương tiện cầm tay khác.

đến 1.000.000 đồng/lần vi

Khơng có người cảnh giới hoặc biển báo ở vị trí dưới

phạm

đất... khi có người làm việc trên cao.5Lắp dựng giàn giáo, giá đỡ, sàn thao tác không chắc chắn,

Bị phạt từ 2.000.000 đồng/vị

không căng lưới chống rơi, chống bụi... theo biện pháo thi

trí/lần vi phạm

cơng đã được duyệt6BỊ phạt từ 1.000.000 đồng/lần

Để cán bộ, công nhân viên làm việc trên cao khi mưa to,

đến 2.000.000 đồng/lần vi

có giơng sét, gió cấp 6 trở lên.

phạm7Dùng dây an tồn để lôi kéo dụng cụ, vật liệu hay làm

việc khác làm mất tính chất an tồn của dây.8Khi làm việc trên cao dựa vào dây an toàn như làm việc

Bị phạt từ 1.000.000 đồng/lần

ngửa người, đu người ra quá xa gây nguy hiểm. Mắc dây

đến 2.000.000 đồng/lần vi

ở vị trí thấp hơn vị trí đứng làm việc, khi lên xuống thang,

phạm

dàn giáo khơng sử dụng dây tuần tự theo từng bậcGKHƠNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC VÀ TÁI VI PHẠM1Chủ Sở Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu không thực hiện các biện

pháp khắc phục, không nhắc nhở và xử lý vi phạm đổi với

những người vi phạm; Vi phạm thường xuyên, tái vi phạm Đình chỉ thi cơng để xử lý

nhiều lần trong 1 hành vi vi phạm; Tiếp tục vi phạm mặc theo quy định

dù đã được người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành

vi vi phạm đó.HCHÁT LƯỢNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH1Đối với cơng tác bê tơng1.1Ket quả nén mẫu bê tông cọc, tấm tường R28 không đạt

cường độ thiết kế lần 1Bị phạt từ 1.000.000 đồng/lần

đến 2.000.000 đồng/lần vi

phạmPhạt 5.000.000 đồng/tổ mẫu

của cọc, tấm tường; đồng thời

xử lý kỹ thuật theo đúng Quy

địnhPhạt 3.000.000 đồng/tổ mẫu

Vi phạm quy trình đổ bê tơng theo TCVN và văn bản quy của cọc, tấm tường; đồng thời

1.2

xử lý kỹ thuật theo đúng Quy

định hiện hành

định

Phạt 3.000.000 đồng/tổ mẫu

Vi phạm độ đồng nhất bê tông theo TCVN và văn bản quy của cọc, tấm tường; đồng thời

1.3

xừ lý kỹ thuật theo đúng Quy

định hiện hành

định

Phạt 3.000.000 đồng/tổ mẫu

Vi phạm bảo quản mẫu bê tông (mất mẫu, hỏng mẫu, tự ý của cọc, tấm tường; đồng thời

1.4

chuyển mẫu ra ngồi cơng trường)

xử lý kỹ thuật theo đúng Quy

định

1.5 Vi phạm công tác bảo dưỡng bê tông1.6Phạt 5.000.000 đồng/sàn;

đồng thời xử lý kỹ thuật theo

đúng Quy địnhKết quả nến mẫu lưu bê tông (nén lưu) không đạt cường Phạt 5.000.000 đồng/tổ mẫu

nén lưu không đạt/cột, vách

độ thiết kế của sàn cột, vách

- Phạt 3.000.000 đồng/cột,1.7 Vi phạm chất lượng bê tông cột, vách1.8 Vi phạm quy cách con kê bê tôngvách nếu phải đục xử lý;

- Phạt 5.000.000 đồng/cột,

vách nếu phải đập bỏ, xử lý

lại.

Phạt 1.000.000 đồng/lần vi

phạmVi phạm quy trình đục tẩy, vệ sinh các mạch ngừng bê

Phạt 1.000.000 đồng/lần vi

1.9 tông, các vị trí tiếp giáp giữa bê tơng cũ và mới, các vị trí

phạm

bê tơng bị rỗ ...

1.10 Sàn bê tơng bị lồi lõm sau khi đổ bê tôngPhạt 4.000.000 đồng/lần vi

phạm; đồng thời xử lý kỹ

thuật theo đúng Quy định1.11 Vi phạm không sử dụng Sika để xử lý bê tông rỗPhạt 2.000.000 đồng/lần vi

phạm; đồng thời xử lý kỹ

thuật theo đúng Quy địnhĐể vật tư, thiết bị... lên sản bê tơng trong q trình bảo

1.12

dưỡngPhạt 2.000.000 đồng/lần vi

phạm; đồng thời xử lý kỹ

thuật theo đúng Quy định1.13 Kéo dài thời gian đổ bê tông so với Quy địnhPhạt 2.000.000 đồng/lần vi

phạm; đồng thời xử lý kỹ

thuật theo đúng Quy định2Đối vói cơng tác thépPhạt 2.000.000 đồng/ lần vi

phạm; đồng thời phải vệ sinh

sạch sẽ thép trước khi đưa vào

2.1 Vi phạm công tác bảo quản, vệ sinh thép đưa vào thi công

sử dụng. Nếu thép bị hoen gỉ

yêu cầu đưa ra khỏi công

trường.

Phạt 3.000.000 đồng/ lần vi

2.2 Vi phạm quy trình thi cơng thép

phạm; đồng thời tháo dỡ tồn

bộ thép, cấu kiện thi công.

2.3 Gia công lắp dựng thép hoen, gỉ vào thi công3Phạt 3.000.000 đồng/ lần vi

phạm; Yêu cầu tháo dỡ, thi

công lại.Đối với công tác Coppha3.1 Vi phạm quy trình thi cơng copphaPhạt 2.000.000 đồng/ lần vi

phạm; Tháo dỡ tồn bộ cốp

pha cấu kiện đã thi cơng.3.2 Không dọn dẹp vệ sinh đã thực hiện ghép coppha sànPhạt 2.000.000 đồng/ lần vi

phạm; Yêu cầu vệ sinh lại tồn

bộPhạt 5.000.000 đồng/ lần vi

Tháo dỡ ván khn sàn, cột sớm hơn so với quy định kỹ phạm, đồng thời lập biên bản

3.3

thuật

đánh giá cường độ cấu kiện bê

tông hiện trường.

4Đối với công tác xây, trát4.1 Xây không đảm bảo kỹ thuậtPhạt 1.000.000 đồng/ lần vi

phạm; Yêu cầu khắc phục

ngay lập tức, có thể đập đi làm

lại.4.2 Trộn vữa khơng đúng kỹ thuật, đổ vữa trực tiếp lên sàn.Phạt 1.000.000 đồng/ lần vi

phạm; Yêu cầu dọn sạch vữa

đổ.4.3Không khoan râu thép để liên kết tường hoặc thi công sai Phạt 2.000.000 đồng/ lần vi

quy cách

phạm; Yêu cầu đập đi xây lạiPhạt 1.000.000 đồng/ lần vi

Khơng bố trí hộc đựng vữa xây, trát, trộn vữa trên sàn bê

4.4

phạm, Yêu cầu khắc phục

tông...

ngay lập tứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×