Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều 4. Nguyên tắc quản lý công tác thi công

1. Các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy định quản lý phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định của pháp

luật xây dựng hiện hành.

2. Các tiêu chuẩn quản lý áp dụng phải bàng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn xây dựng theo quy

định pháp luật.

3. Các Cơng Trình theo quy định Luật Xây dựng cần phải có Giấy phép xây dựng thì trước khi

khởi cơng xây dựng phải có Giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các Cơng Trình theo Luật Xây dựng khơng u cầu hoặc miễn Giấy phép xây dựng trước khi

khởi công xây dựng Nhà Thầu phải đệ trình biện pháp thi công, hồ sơ xây dựng và được

BQLDA đồng ý bằng văn bản. Nhà Thầu thực hiện quy trình, thủ tục xin chấp thuận hồ sơ

xây dựng, biện pháp thì cơng thực hiện theo quy định của Chủ Đầu Tư ban hành tại từng thời

điểm.

5. Nhà Thầu khi tham gia hoạt động thi công tại Dự Án phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực

theo quy định, phải có các biện pháp để quản lý chất lượng Cơng Trình.

6. Các nhân sự của Nhà Thầu khi tham gia hoạt động thi công tại Dự Án phải đủ điều kiện về

tay nghề, chứng chỉ hành nghề (nếu có) và các đầy đủ năng lực hành vi theo quy định pháp

luật.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quyền hạn của BQLDA

1. BQLDA là bộ phận do Chủ Đầu Tư lập/chỉ định hoặc thuê để thay mặt Chủ Đầu Tư quản lý

toàn bộ hoạt động thi công trong phạm vi Dự Án; đại diện Chủ Đầu Tư làm việc với Chủ Sở

Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu để tiếp nhận các yêu cầu, hồ sơ và giải quyết các công việc liên

quan đến công tác quản lý thi công xây dựng.

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định, nội quy cơng trường do Chủ Đầu Tư

ban hành để đảm bảo công tác quản lý thi công; trong phạm vi quyền hạn của mình, BQLDA

có quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cơng tác quản lý thi cơng.

3. Có quyền lập biên bản các vi phạm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động thi công

xây dựng; xử phạt, xử lý các vi phạm trong phạm vi quy định tại Quy chế xây dựng này và

trong phạm vi được Chủ Đầu Tư ủy quyền.

4. Có quyền dừng, tạm dừng hoạt động thi công của Nhà Thầu khi phát hiện các hành vi vi

phạm, phát hiện các yểu tố có thể dẫn đến mất an tồn lao động, an tồn trong thi cơng.

5. Tổ chức điều phối hoạt động các Nhà Thầu trên công trường; hướng dẫn thời gian, địa điểm

tổ chức triển khai thi công; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của Nhà Thầu.

6. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Nhà Thầu về biện pháp bảo đảm an tồn thi cơng, quản lý

tài sản, vệ sinh môi trường, bảo hộ lao động, an tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

7. BQLDA có các quyền hạn khác theo ủy quyền của Chủ Đầu Tư và theo các quy định của

Chủ Đầu Tư ban hành tại từng thời điểm.

Điều 6. Năng lực Nhà Thầu

1. Có đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hợp lệ và có ngành nghề kinh doanh phù

hợp với công việc nhận thầu.2. Đủ điều kiện năng lực hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù họp với cơng

việc thực hiện.

3. Máy móc, thiết bị, phương tiện phải đảm bảo chất lượng, phù họp với biện pháp thi công và

đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các công việc nhận thầu.

4. Cá nhân, nhân viên tại các vị trị chủ chốt phải xuất trình Hợp đồng lao động, chứng chỉ hành

nghề phù hợp.

5. Nhà Thầu phải cung cấp bản sao các hồ sơ, tài liệu để chứng minh năng lực nhà thầu,

BQLDA chỉ chấp thuận các Nhà Thầu đáp ứng đủ năng lực theo quy định thực hiện thi cơng

Cơng Trình trong phạm vi Dự Án.

Điều 7. Nhân sự Nhà Thầu

1. Nhà Thầu có trách nhiệm lập danh sách nhân sự làm việc trong phạm vi Dự Án gửi

BQLDA trước khi tiến hành thi công. Mọi sự thay đổi nhân sự tham gia thi cơng đều phải

thơng báo trước với BQLDA. BQLDA có quyền từ chối cho vào Dự Án đối với các nhân

sự khơng có trong danh sách Nhà Thầu đăng ký.

2. Nhà Thầu phải đăng ký thủ tục tạm trú cho các nhân sự làm việc thường xuyên tại Dự Án

theo đúng quy định pháp luật. BQLDA có quyền trục xuất các nhân sự không đăng ký

tạm trú ra khỏi Dự Án.

3. Nhân sự Nhà Thầu ra, vào làm việc đúng quy định, chỉ dẫn của BQLDA, các trường họp

đi làm không đúng giờ sẽ không được vào Dự Án; nghiêm cấm ở lại công trường nếu

chưa được cho phép bởi BQLDA.

4. Nhà Thầu phải làm thẻ nhận diện cho các nhân sự, thẻ phải có ảnh, thơng tin cần thiết để

thuận tiện cho việc quản lý ra vào Dự Án.

5. Nhà Thầu chỉ được sử dụng nhân sự đủ độ tuổi lao động theo quy định pháp luật về lao

động.

6. Nhân sự Nhà Thầu phải được đào tào, có năng lực phù hợp với cơng việc được giao; có

chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đối với những nhân sự đòi hỏi có

chứng chỉ thì Nhà Thầu phải cung cấp bản sao các chứng chỉ, Hợp đồng lao động để

BQLDA lưu và xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

7. Văn hóa ứng xử, văn hóa làm việc:

a. Nghiêm cấm cán bộ cơng nhân viên nhà Thầu thực hiện hành vi sau :

- Tàng trữ, buôn bán, sử dụng các chât ma túy;

- Đem các chất cháy nổ;

- Đốt lửa, nấu ăn, sử dụng câu móc điện tùy tiện;

- Trộm cắp tài sản, cơng cụ, dụng cụ của Chủ Đầu Tư, Chủ Sở Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu

và các nhà thầu khác;

- Đánh nhau, gây rối trật tự công cộng;

- Tự ý đi sang các khu vực khơng thuộc khu vực đơn vị mình thi cơng;

- Tự ý vào thi công, sửa chữa các khu vực có khách đang nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị,

hội thảo và lưu trú;

- Nói tục, chửi bậy, có thái độ khiếm nhã gây phản cảm tạo hình ảnh xấu cho khách du

lịch;

- Đe xe không đúng nơi quy định;- Cởi trần, đi dàn hàng ngang;

- Hút thuốc tại các khu vực, cơng trình cơng cộng, cơng trình đang thi cơng hoặc tại những nơi

có biển cấm hút thuốc, biển cấm lửa, kho xăng dầu, xưởng mộc,...

b. Nghiêm cấm các hành vi xả, vứt rác, vệ sinh bừa bãi, bơi lội, tắm, giặt giũ, bẻ cây, hoa,

dẫm đạp vào thảm hoa cỏ, săn bắt chim thú, câu và đánh cá trong các hồ của Dự Án.

8.Mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng, không theo quy định của khu vực thi

công và Dự Án do công nhân xây dựng gây ra đều bị xử lí theo quy định của Pháp luật, của Quy

chế xây dựng này và Nhà Thầu phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các vi phạm của nhân sự

Nhà Thầu gây ra.Điều 8. Giấy phép, điều kiện khởi công

1. Chủ Sở Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu phải tự chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân, giấy phép

hoạt động và các thủ tục cần thiết để được phép thi cơng Cơng Trình.

2. Nhà Thầu chỉ được phép đưa vào công trường những máy móc, thiết bị, phương tiện vẫn còn

giá trị lưu hành, đã được cơ quan kiểm định, đăng kiểm theo quy định của pháp luật, quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn quốc gia về An tồn lao động, phòng cháy chữa cháy và

các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan. Nhà Thầu phải xuất trình, cung cấp cho BQLDA bản

sao các giấy tờ này khi làm thủ tục xin phép triển khai thi công trong phạm vi Dự Án.

3. BQLDA sẽ cung cấp cho Nhà Thầu một thông báo đủ điều kiện thi công khi đáp ứng các điều

kiện sau (“Lệnh Khởi Cơng”):

a. Cơng Trình đã có Giấy phép xây dựng;

b. Phương án, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo đảm an tồn

thi cơng đã được BQLDA chấp thuận;

c. Xuất trình bản sao hợp đồng thi công giữ Chủ Sở hữu Biệt thự và Nhà thầu

d. Các thiết bị đưa vào Công Trình đã được kiểm định an tồn, đảm bảo vệ sinh mơi trường

và còn giá trị lưu hành và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản

2 Điều này;

e. Chủ Sở Hữu Biệt Thự và Nhà Thầu phải thực hiện nộp tiền bảo đảm theo quy định tại

Điều 23 Quy chế xây dựng này;

f. Nhà thầu phải xuất trình Họp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định

tại Điều 22 Quy chế xây dựng này;

g. BQLDA sẽ phát hành Lệnh Khởi Công không chậm quá 03 ngày kể từ khi Nhà Thầu và

Chủ Sở Hữu Biệt Thự cung cấp các giấy tờ và yêu cầu nêu trên. BQLDA có quyền từ

chối phát hành Lệnh Khởi Công cho Nhà Thầu trong trường họp Nhà Thầu không đáp

ứng đủ điều kiện và không cung cấp được các hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

h. Nhà Thầu sẽ khơng phải mất chi phí liên quan khi xin “Lệnh Khởi Cơng” ngồi khoản ký

quỹ theo quy định.

Điều 9. Tuân thủ chỉ dẫn thi công

1. BQLDA ban hành các thông báo, quy định về thời gian, các địa điểm công trường được phép

tổ chức thi công trong phạm vi Dự Án; các địa điểm cấm hoặc hạn chế tổ chức thi công, hạn

chế các phương tiện, thiết bị, máy móc tập kết, di chuyển. Nhà Thầu có trách nhiệm tuân thủ

các chỉ dẫn của BQLDA.

2. BQLDA và Nhà Thầu có trách nhiệm bàn giao các mốc giới Cơng Trình, mặt bằng thi cơng.

Nhà Thầu chỉ được phép thi cơng, xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phục vụ thi côngtrong phạm vi mặt bằng được bàn giao. Trường họp tập kết máy móc, thiết bị hoặc thiết kế

cơng trình tạm, cơng trình phục vụ thi cơng ngoài phạm vi mặt bằng bàn giao phải lập

phương án và được sự đồng ý của BQLDA.

3. Nhà Thầu phải duy trì việc tổ chức thi cơng Cơng Trình có hiệu quả kết hợp chặt chẽ với chỉ

dẫn của BQLDA.

4. Nhà Thầu phải tuân theo toàn bộ các văn bản chỉ dẫn của BQLDA hoặc những người có thẩm

quyền được Chủ Đầu Tư ủy quyền khi thực hiện thi công, ra vào trong phạm vi Dự Án.

5. Nhà Thầu phải cập nhật tất cả các văn bản chỉ dẫn trên công trường do Chủ Đầu Tư, BQLDA

ban hành vào nhật ký công trường với sự mô tả các yêu cầu cụ thể.

Điều 10. Sự không nhất quán

1. Nhà Thầu phải kiểm tra lại tất cả các kích thước trong bản vẽ khu đất, bản vẽ cho phép điểm

đấu hạ tầng và tất cả các tài liệu hướng dẫn liên quan khác trước khi sử dụng. Nếu tìm thấy

bất kỳ một sự không nhất quán nào trong các tài liệu này, Nhà Thầu phải báo cho BQLDA để

xin ý kiến điều chỉnh.

Nhà Thầu không được phép tiến hành công việc thi cơng khi chưa làm rõ các vấn đề còn

vướng mắc với BQLDA. BQLDA có trách nhiệm trả lời bàng văn bản tất cả các nội dung

không nhất quán trong thời gian không quá 03 ngày.

Điều 11. Thời gian thi công trên công trường

1. Thời gian thực hiện các công việc trong hoạt động thi công xây dựng phải tuân thủ theo chỉ

dẫn của BQLDA; Trường hợp Nhà Thầu muốn thi cơng khung giờ khác chỉ dẫn của

BQLDA thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của BQLDA.

2. Thời gian thi công ban đêm cần phải được phép của BQLDA và trên nguyên tắc đảm bảo vệ

sinh, môi trường, chống gây tiếng ồn vượt quá quy định về tiếng ồn ban đêm trong toàn khu

vực Dự Án.

3. Trong trường hợp cần thiết, BQLDA có quyền tạm dừng thi cơng một phần hoặc tồn bộ

cơng trường trong phạm vi Dự Án.

4. Nhà Thầu có trách nhiệm bố trí giờ giấc làm việc cho người lao động tuân thủ các quy định

pháp luật về lao động.

Điều 12. Quy định về công trường, mặt bằng tổ chức thi cơng

1. Nhà Thầu có trách nhiệm khảo sát công trường, xem xét môi trường xung quanh, lối ra vào

cơng trường, các kết cấu cơng trình lân cận để lập phương án, biện pháp thi công phù hợp,

hạn chể tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ Đầu Tư, các Chủ Sở Hữu Biệt Thự lân

cận.

2. Nhà Thầu chỉ được phép sử dụng diện tích trong phạm vi thửa đất phục vụ cho công tác xây

dựng, trường hợp muốn sử dụng các khu vực công cộng, sử dụng mặt bàng ngoài phạm vi

thửa đất phải được BQLDA đồng ý bằng văn bản. Sau khi kết thúc thi công Nhà Thầu phải

trả lại hiện trạng cũ sau khi đã sử dụng và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xin phép cũng

như sửa chữa bảo vệ các khu vực này.

3. Nhà Thầu phải xây dựng một hàng rào tạm che kín Cơng Trình và bảo vệ bao quanh cơng

trường và duy trì bảo dưỡng trong suốt thời gian thi công. Hàng rào này phải căng, thẳng,

đảm bảo mỹ quan, vệ sinh chung của khu vực, được gia cơng lắp đặt chắc chắn chống gió

bão trong q trình thi cơng.

4. Nhà Thầu phải cung cấp một hệ thống chiếu sáng dọc theo hàng rào bao quanh công trườngvà tại cổng ra vào công trường. Hệ thống chiếu sáng cần phải thiết kế và bố trí đúng quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn quốc gia về an tồn điện hiện hành. Cơng tắc, cầu dao,

aptomat cho hệ thống chiếu sáng phải được bố trí tại nơi thuận tiện cho việc sử dụng và

quản lí trong trường hợp cháy nổ, hỏa hoạn và phải có người quản lí trong suốt thời gian thi

cơng Cơng Trình.

5. Nhà Thầu phải cung cấp, lắp đặt và duy trì bảo dưỡng trong thời gian thi công một lưới

chổng bụi bao quanh cơng trường để ngăn bụi ra ngồi và các vật lạ rơi ra ngồi cơng

trường theo u cầu cùa BQLDA và nhà chức trách về vệ sinh môi trường. Chủ Sở Hữu

Biệt Thự/Nhà Thầu phải sử dụng các tấm lưới bao quanh giàn giáo ngồi Cơng Trình và cần

phải lưu ý các điều sau:

a. Các tấm lưới phải là tấm chống cháy;

Hệ giàn giáo phải vuông vắn và chịu được tải trọng của gió;

b. Tồn bộ hàng rào và lưới chống bụi sẽ được tháo dỡ ngay khi việc thi cơng Cơng Trình

kết thúc.

6. Nhà Thầu phải có các biện pháp đảm bảo an tồn trên tồn bộ cơng trường, đảm bảo an tồn

cho khu vực lân cận.

7. Cơng Trường thi công phải lập các biển để cảnh báo người, phương tiện tham gia lưu thông

trong khu vực trong và khu vực lân cận công trường.

8. Nhà Thầu không được lắp đặt biển quảng cáo nào trong phạm vi hoặc xung quanh công

trường nếu không được phép của BQLDA.

9. Các cơng trình phụ phục vụ thi cơng phải đảm bảo mỳ quan, an tồn.

Điều 13. Lối ra vào cơng trường, giao thông trong Dự Án

1. Lối ra vào công trường, đường giao thông trong phạm vi công trường, khu vực làm việc và

các khu vực liên quan đến việc thi cơng hồn tồn thuộc trách nhiệm Nhà Thầu.

2. Trường họp Nhà Thầu muốn xây dựng đường đi tạm phục vụ cho cơng tác vận chuyển, thi

cơng thì phải được BQLDA chấp thuận bằng văn bản. Sau khi kết thúc thi cơng, Nhà Thầu

bằng chi phí của mình phải hồn trả lại ngun trạng ban đầu đối với các cơng trình, đường

đi tạm.

3. Nhà Thầu được sử dụng đường đi chung, cơng trình thuộc sở hữu của Chủ Đầu Tư, cơng

trình công cộng nhưng phải được sự đồng ý của BQLDA trước khi sử dụng. BQLDA sẽ ban

hành các chỉ dẫn để hướng dẫn sử dụng, thu phí (nếu có). Trường họp quá trình sử dụng,

nếu Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự làm hư hỏng các cơng trình thì phải bồi thường toàn

bộ thiệt hại xảy ra.

4. Nhà Thầu khi chở vật liệu vào Dự Án phải tuân theo các quy định về tải trọng xe, tải trọng

xe không được vượt quá 13 tấn. Xe phải được phủ bạt kín thùng đảm bảo vật liệu trong xe

không bị rơi vãi ra đường, lốp xe phải được rửa sạch trước khi ra/vào và phải chạy theo

tuyến đường được chỉ định bởi BQLDA. Những trường họp đặc biệt khác phải được

BQLDA chấp thuận, tuy nhiên nếu Nhà Thầu để xảy ra hư hỏng, gây thiệt hại cho các cơng

trình thì phải bồi thường tồn bộ thiệt hại xảy ra.

5. Khơng được xếp hàng trên xe quá khổ, cồng kềnh, nghiêm cấm bốc, dỡ hàng hóa trước các

Biệt thự hay trên lòng đường giao thơng của Dự Án.

6. Nhà Thầu phải có xe bus chở công nhân từ cổng Dự Án vào công trường thi công, tuyệt đối

cấm sử dụng các phương tiện như xe tải, xe thô sơ để chở người, không được sử dụng xe

máy đi lại trong Dự Án nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đảm bảo mỹ quan, ô

nhiễm môi trường và tiếng ồn.7. Thời gian xe ô tô được phép lưu hành trong Dự Án là từ 06h00’ đến 22h30’hàng ngày.

Trong những ngày có đồn khách lớn, quan trọng và trường hợp đặc biệt BQLDA sẽ có

thơng báo hướng dẫn cụ thể.

8. Các phương tiện tham gia giao thông trong phạm vi Dự Án đảm bảo tốc độ không được quá

30km/h.

Điều 14. Vệ sinh công trường

Nhà Thầu phải bố trí nhân cơng và trang bị các cơng cụ máy móc cần thiết chun trách các

cơng việc dọn vệ sinh công trường, chở rác ra khỏi công trường hàng ngày theo quy định

của BQLDA; Không được tập kết vật liệu thừa, rác thải được lưu kho hoặc chất đống ở cơng

trường.

1. Nhà Thầu phải có kế hoạch nhận hàng, vật liệu xây dựng để đảm bảo các hàng hóa, vật liệu

xây dựng khơng để bừa bãi; phải chuẩn bị sẵn mặt bằng trong phạm vi hàng rào Cơng Trình

để tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng.

2. Trước khi thi cơng, Nhà Thầu phải xuất trình cho BQLDA hợp đồng vận chuyển, xử lý rác

thải xây dựng; Hợp đồng thuê bãi đổ, tập kết rác thải xây dựng.

3. Công trường phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo quy định về môi trường làm việc, tuân

thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

4. BQLDA có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh công trường, xử lý rác thải xây

dựng. Để đảm bảo công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng và an tồn. Nếu Nhà Thầu khơng

tn theo yêu cầu trên, BQLDA có quyền thuê, chỉ định một đơn vị khác thực hiện các cơng

việc này và tồn bộ chi phí sẽ do Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự chịu trách nhiệm thanh

tốn.

Điều 15. Quy định về Phòng cháy chữa cháy

1. Nhà thầu phải lập Phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật. Trường họp

theo quy định cần có giấy phép liên quan đến phòng chống cháy nổ thì Nhà Thầu có trách

nhiệm cung cấp cho BQLDA bản sao để lưu và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

2. Nhà Thầu phải trang bị các bình bọt chữa cháy, hộp cát và các thiết bị chữa cháy cần thiết

khác tại công trường trong suốt quá trình thi cơng. Trường hợp đặc biệt, hệ cấp nước chữa

cháy có thể được lắp đặt ở một vị trí cao nhất với các họng cứu hỏa có áp lực lớn và có thể

kéo dài tới tất cả các vị trí của cơng trường bất cứ lúc nào.

3. Nhà Thầu phải lắp đặt các biển nội quy phòng cháy chữa cháy; biển cấm lửa và các biển

cảnh báo về phòng cháy chữa cháy trong phạm vi công trường.

4. Hệ thống chữa cháy công trường phải theo đúng các quy định của pháp luật, quy chuẩn và

các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan về phòng cháy chữa cháy.

5. Nhà Thầu phải tổ chức đào tạo, tập huấn cho toàn bộ nhân sự làm việc tại cơng trường về

cơng tác phòng chống cháy nổ.

BQLDA có quyền kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ;

trường họp Nhà Thầu vi phạm hoặc có nguy cơ mất an tồn, BQLDA có quyền tạm dừng

cơng tác thi cơng của Nhà Thầu đến khi Nhà Thầu khắc phục các sai phạm hoặc đến khi các

ngu cơ cháy nổ bị loại trừ.

Điều 16. Quy định an ninh tại công trường

1. Nhân sự của Nhà Thầu phải tuân thủ các quy định về an ninh do BQLDA hoặc Chủ Đầu Tư

ban hành.2. Nhà Thầu phải đảm bảo công tác an ninh trật tự trong phạm vi công trường do Nhà Thầu

quản lý.

3. Nhà Thầu phải tự tổ chức bảo vệ vật liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện và tài sản

của Nhà Thầu, nhân viên Nhà Thầu. Chủ Đầu Tư, BQLDA sẽ không chịu trách nhiệm đối

với các mất mát, hư hỏng tài sản của Nhà Thầu và nhân viên Nhà Thầu.

4. Nhà Thầu phải bố trí nhân sự phụ trách công tác an ninh trong phạm vi công trường; cung

cấp danh sách nhân sự phụ trách an ninh tại công trường.

5. Nhân sự phụ trách an ninh của Nhà Thầu có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các chỉ dẫn

của Bộ phận an ninh của Chủ Đầu Tư.

Điều 17. Quy định về an toàn lao động

1. Nhà Thầu phải thực thi mọi biện pháp cần thiết, cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn lao

động cũng như các giám sát viên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người tham gia

thi công trên công trường.

2. Nhà Thầu phải cung cấp và yêu cầu tất cả nhân viên của mình mặc trang phục bảo hộ và sử

dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân khác. BQLDA có quyền trục xuất hoặc cấm nhân sự

của Nhà Thầu vào Dự Án nếu không được trang bị bảo hộ lao động đúng quy định.

3. Nhà Thầu phải có nhân viên chun trách về an tồn cho lao động, vật tư, thiết bị, máy móc

24/24 giờ trong ngày, cả trong giờ làm việc và ngoài giờ hành chính cho tới khi cơng việc

hồn thành và được bàn giao, số lượng nhân viên chuyên trách về an toàn lao động phải tuân

thủ quy định pháp luật về an toàn lao động.

4. Nhà Thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi cơng

hoặc Cơng Trình trước khi thi cơng xây dựng. Chỉ sử sựng người lao động đã được huấn

luyện, hướng dẫn về an tồn lao động, có chứng chỉ đào tạo đối với những công việc thực

hiện thi công xây dựng.

5. Nhà Thầu phải lắp đặt các biển cảnh báo đề phòng tại nạn hoặc bố trí người hướng dẫn tại

những vị trí nguy hiểm trên cơng trường.

6. Nhà Thầu phải tổ chức đào tạo, phải hướng dẫn cho các nhân viên của mình và của thầu phụ

của mình cách sử dụng các trang thiết bị an toàn lao động.

7. Nếu Nhà Thầu muốn sử dụng bất cứ một vật liệu nguy hiểm hay phương thức thi công đặc

biệt nào thì trước hết Nhà Thầu phải lập biện pháp thi công theo phương thức mới, phải

thông báo cho BQLDA biết và thực thi các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an

toàn cho con người và tài sản.

8. Nhà Thầu phải chắc chắn rằng các thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh và các thiết bị cần

thiết cho việc thi công công việc phải đang trong trạng thái phù hợp và được bảo dưỡng đầy

đủ. Các cơng việc sửa chữa chỉ có thể được thực hiện khi thiết bị/máy móc đã dừng hẳn và

ngắt điện. Giám sát viên của Nhà Thầu chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày và nếu cần, đưa

ra các biện pháp sửa chữa kịp thời. Phải tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa

vào thi công xây dựng Công Trình theo quy định.

9. Việc sử dụng lửa chỉ được phép của BQLDA trong các khu vực nhất định. Với các công việc

yêu cầu dùng lửa lộ thiên, Nhà Thầu phải thực thi các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

10. Gần các kho chứa vật liệu dễ cháy hoặc gần các máy móc của thợ điện như máy hàn, máy

cắt, phải có số lượng bình chữa cháy cần thiết. Người thủ kho phải được học cách sử dụng

các bình này.

11 .BQLDA có thể u cầu đưa ngay ra khỏi cơng trường bất cứ người nào mà theo ý kiến củaBQLDA đã khơng tn thủ các u cầu về an tồn lao động trên công trường. Những người

này, dù dưới bất kỳ hồn cảnh nào, cũng khơng được phép làm việc lại trên công trường

trước khi được BQLDA đồng ý bàng văn bản.

12.Các yêu cầu về an toàn lao động nêu trên được áp dụng đối với tất cả các thầu phụ của Nhà

Thầu với bất kỳ phần việc nào trên công trường và với tất cả các nhân viên của các Nhà

Thầu phụ này.

Điều 18. Quy định về tiếng ồn

1. Trong suốt thời gian thi cơng, Nhà Thầu phải có biện pháp thi công để không gây tiếng ồn,

bụi bặm.

2. Q trình thi cơng khơng được gây tiếng ồn ảnh hưởng tới khách lưu trú.

3. Các trường hợp khoan phá bê tông phải được sự đồng ý của BQLDA trước khi thực hiện.

4. Nghiêm cấm việc cắt, xẻ đá trong Dự Án, BQLDA sẽ bố trí khu vực để Nhà Thầu tiến hành

cắt, xẻ đá.

5. Các trường hợp thi công mộc, cơ khí đều khơng được gây tiếng ồn, phải chế tạo trước tại

xưởng và đem đến lắp đặt.

6. Các hoạt động thi công gây tiếng ồn phải thực hiện vào thời gian theo chỉ định của BQLDA.

Điều 19. Quy định về điện phục vụ thi công

1. Nhà Thầu phải chịu chi phí và chịu trách nhiệm xin cấp điện phục vụ thi công, chiếu sáng

công trường và điện sử dụng cho tất cả các văn phòng cơng trường, bao gồm cả hệ thống

dây và công tơ điện.

2. Hệ thống điện phải được lắp đặt tiếp đất an toàn theo quy định hiện hành. Các công tắc, ổ

cắm, đầu nối với trạm biến áp, cầu chì, cầu dao đóng ngắt điện... phải đảm bảo đủ chịu tải,

bảo vệ cách điện và chống thấm tốt. Việc thi công lắp đặt điện tạm phải đảm bảo an tồn cho

cơng nhân nhưng phải được BQLDA đồng ý phương án và được nhà chức trách có thẩm

quyền phê duyệt.

3. Các hoạt động kết nội điện vào hệ thống hạ tầng của Dự Án đều phải được sự đồng ý bằng

văn bản của BQLDA

4. Nhà Thầu phải cung cấp và duy trì bảo dưỡng hệ thống cáp và dây điện trong thời gian thi

công và phải tháo bỏ ngay khi hết nhu cầu sử dụng.

5. Nghiêm cấm các hành vi tự ý đẩu nối đường ống, sử dụng nguồn điện trái phép Dự Án.

Điều 20. Quy định về cấp nước phục vụ thi công

1. Nhà Thầu phải chịu chi phí và chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống cấp nước cho việc thi công

ở công trường và sử dụng ở văn phòng cơng trường từ nguồn nước Dự Án theo chỉ dẫn của

BQLDA, có đồng hồ đo hoặc từ một nguồn cung cấp nước khác được BQLDA duyệt. Nhà

Thầu phải trả tồn bộ chi phí cho hệ thống này bao gồm cả việc bơm nước, dự trữ nước, hóa

đơn sử dụng nước... và tháo bỏ nó khi hết nhu cầu sử dụng.

2. Nghiêm cấm hành vi tự ý đục đường ống sử dụng nguồn nước sạch tại Dự Án.

3. Nghiêm cấm hành vi đấu nối nước thải và tự xả nước thải, các hoạt động liên quan đến đấu

nối nước thải và xả nước thải đều phải được sự đồng ý của BQLDA bằng văn bản.

4. Không được khoan giếng, thi công giếng lấy nước tại khu vực thi công nếu không được sự

chấp thuận của BQLDA bằng văn bản.

Điều 21. Thi công đất1. Nhà Thầu phải đảm bảo duy trì độ cao khống chế mặt bàng chung theo quy định của Giấy

phép xây dựng hoặc theo quy định Công ty.

2. Xung quanh khu vực đang đào đất phải đặt rào chắn cấm hay biển cảnh báo để đảm bảo an

toàn trong khu vực thi cơng.

3. Tất cả đất thừa do cơng tác đào móng Cơng Trình phải được vận chuyển ra khỏi Dự Án hoặc

vận chuyển đến nơi BQLDA chỉ định. Không cho phép dùng đất thừa để san bằng mặt sân

Cơng Trình nếu độ cao mặt sân đã vượt quá độ cao cho phép của tồn khu vực.

4. Nếu Nhà Thầu khơng chuyển đất thừa đến khu vực quy định, BQLDA có quyền tự thực hiện

hoặc thuê, chỉ định đơn vị khác thực hiện, tồn bộ chi phí sẽ do Nhà Thầu tự chi

trả.

Điều 22. Bảo hiểm

1. Chủ Sở Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu phải có trách nhiệm mua các loại hình bảo hiểm bắt buộc

theo quy định pháp luật.

2. Chủ Sở Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu phải cung cấp cho BQLDA 01 bản sao Họp đồng bảo

hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm để BQLDA lưu và xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối

chiếu.

Điều 23. Tiền bảo đảm

Để đảm bảo trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm thực hiện các chế tài xử phạt, Chủ

Sở Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu có trách nhiệm chuyển cho Chủ Đầu Tư một khoản tiền bảo

đảm trước khi thi cơng Cơng Trình theo quy định sau:

1. Chủ Sở Hữu Biệt Thự phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm là 30.000.000 VND (Ba mươi

triệu đồng);

1. Nhà Thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm với số tiền bảo đảm là 10% giá trị Hợp đồng thi

công nhưng không thấp hơn 200.000.000VND (Hai trăm triệu đồng);

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm Nhà Thầu hồn thành cơng tác thi cơng và Chủ Sở

Hữu Biệt Thự, Nhà Thầu đã thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính với Chủ Đầu Tư, thực

hiện xong các khoản phạt, bồi thường, Chủ Đầu Tư sẽ hoàn trả lại số tiền bảo đảm sau khi

trừ đi các nghĩa vụ tài chính của Chủ Sở Hữu Biệt Thự/Nhà Thầu.

Điều 24. Chế tài xử lý vi phạm

Hình thức xử phạt vi phạm, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại

hoặc áp dụng các chế tài khác theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế xây dựng

này, bao gồm:

1. Hình thức xử phạt: Phạt tiền, đồng thời phải đền bù toàn bộ giá trị các cơng trình, tài sản do

Nhà Thầu hoặc Chủ Sở Hữu Biệt Thự gây ra (nếu có).

2. Các chế tài áp dụng khác, gồm:

a. Chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có dấu

hiệu vi phạm pháp luật).

b. Tạm dừng thi cơng một phần hoặc tồn bộ cơng việc bị vi phạm.

c. Buộc thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng ký với Chủ Đầu Tư (nếu có).

3. Xác định bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra theo nguyên tắc sau:

Mức bồi thường thiệt hại được tính trên cơ sở những thiệt hại Chủ Đầu Tư hoặc bên thứ ba

phải gánh chịu do vi phạm của Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự, bao gồm:a. Các chi phí phải thanh tốn để khắc phục hậu quả do vi phạm: sửa chữa, thay thế, kế cả

thuê bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ bị vi phạm;

b. Các khoản thu nhập, lợi nhuận có thể được hưởng, nhưng bị mất do hành vi vi phạm của

Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự;

c. Các chi phí có liên quan khác.

4. Các bước thực hiện xử phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

a. Ngay khi phát hiện vi phạm, đại diện BQLDA lập biên bản vi phạm tại hiện trường;

b. Xác định hành vi vi phạm;

c. Trình Giám đốc BQLDA biên bản vi phạm, xác định hành vi vi phạm;

d. Giám đốc BQLDA xem xét và đưa ra Quyết định xử lý vi phạm bao gồm:

- Yêu cầu di dời ngay tài sản/ Phương tiện/ vật dụng/ con người vi phạm ra khỏi công

trường;

- Xác định mức thiệt hại phải đền bù;

- Thời hạn khắc phục, sửa chữa;

- Mức xử lý vi phạm;

- Các biện pháp khắc phục sửa chữa.

e. Thông báo cho Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự Quyết định xử lý vi phạm và thời hạn

khắc phục hậu quả. Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự phải thanh toán các khoản tiền phạt,

bồi thuờng thiệt hại trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đuợc thông báo. Nếu

Nhà Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự khơng thực hiện nghĩa vụ thanh tốn theo đúng thời hạn

thì Chù Đầu Tu có quyền khấu trừ vào số tiền bảo đảm, hoặc khấu trừ ngay trong lần

thanh tốn gần nhất (nếu có) và Nhà Thầu/Chủ Sở Hũu Biệt Thụ cam kết sẽ khơng có bất

kỳ khiếu nại/ thắc mắc nào.

5. Các biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng tùy truờng hợp cụ thể):

a. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra;

b. Buộc thục hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ơ nhiêm mơi truờng do hành vi vi

phạm gây ra;

c. Buộc thục hiện đúng quy trình, quy định về thi cơng xây dụng cơng trình.

6. Áp dụng mức xử lý tái phạm:

Áp dụng đối với các hành vi vi phạm cùng loại xảy ra từ lần thứ hai trở đi mà truớc đó Nhà

Thầu/Chủ Sở Hữu Biệt Thự đã bị phạt. Tùy theo mức độ vi phạm và thiệt hại xảy ra, mức

xử lý vi phạm có thể gấp 2 (hai) hoặc gấp 3 (ba) lần giá trị mức phạt lần một.

7. Danh mục về hành vi, hình thức và mức xử phạt quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế

xây dụng này có thể đuợc sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo thông báo bằng văn bản

của Chủ Đầu Tư.

CHƯƠNG III. ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế xây dựng này có hiệu lục thi hành từ ngày tháng 12 năm 2018 và thay thế Quy chế

quản lý hoạt động xây dựng tại Khu Đô thị CANARY CITY – Sông Công Thái Nguyên ban

hành ngày 08 tháng 12 nãm 2018. Các quy định truớc đây trái với Quy chế xây dựng này

đều đuợc bãi bỏ.2. Trong quá trình áp dụng, Quy chế xây dụng này sẽ đuợc xem xét sửa đổi, bổ sung để phù

họp với tình hình hoạt động của Cơng ty; quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân căn cứ Quy chế xây dựng này để tổ chức kiểm tra, giám sát và

huớng dẫn hoạt động xây dựng tại Khu Đô Thị CANARYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×