Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.BẢN CHẤT CỦA TIA CATÔT:

II.BẢN CHẤT CỦA TIA CATÔT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.BẢN CHẤT CỦA TIA CATƠT:

Định nghĩa:Tia catơt là một dòng các

electron phát ra từ catơt, có năng lượng

lớn và bay tự do trong khơng gian.III.ỨNG DỤNG:

Làm ống phóng điện tử và đèn hình: Dưới tác dụng

của hai cặp bản tụ điện ( nằm ngang và thăng

đứng), các electron bức ra khỏi catôt sẽ bị lệch và

đập vào một điểm nào đó trên mặt huỳnh quang làm

điểm đó phát sáng.III.ỨNG DỤNG:Ống phóng điện tử, đèn hìnhIV.CÂU HỎI:

C1: Trên đồ thị c) Hình 16.2 dòng bão hòa

vào khoảng bao nhiêu?

Trả lời: Dòng bão hòa

vào khoảng 20mAIV.CÂU HỎI:

C2:vì sao khi áp suất còn lớn ta khơng thấy q

trình phóng điện qua khí, và khi áp suất đã đủ

nhỏ lại có q trình phóng điện tự lực?

Trả lời: Vì quãng đường bay tự do của ion dương nhỏ,

năng lượng của nó nhận trong quãng đường này khơng

đủ đẻ nó đập vào catơt có thể làm bật electron.IV.CÂU HỎI:

C3: Vì sao khi rút khí để được chân khơng

tốt hơn thì tia catơt lại biến mất?

 Trả lời: Vì khi chân khơng cao electron bay

từ catơt đến anơt khơng va chạm với phân tử

khí đẻ ion hóa nó thành ion dương và

electron. khi khơng có ion dương nên khơng

thể làm catơt phát ra electron, do đó khơng

có q trình phóng điện tự lực

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.BẢN CHẤT CỦA TIA CATÔT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×