Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[4]Tập thể tác giả, 2006. Sổ tay quá trình và thiết bị cơng nghệ hóa chất. Tập 1. Nhàxuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 633 trang.

[5]Tập thể tác giả, 2006. Sổ tay quá trình và thiết bị cơng nghệ hóa chất. Tập 2. Nhàxuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 448 trang.

[6]Tập thể giảng viên bộ mơn cơ lưu chất. Giáo trình cơ lưu chất. Nhà xuất bản Đạihọc Bách Khoa Tp. HCM, Tp. HCM. 240 trang.MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN.........................................................................................2

1.1.TỔNG QUAN VỀ BIOGAS......................................................................21.1.2. Tính chất của biogas................................................................................3

1.1.3. Các phương án hấp thụ xử lý CO2............................................................3

1.2. LÝ THUYẾT HẤP THỤ.................................................................................4

1.2.1. Hấp thụ....................................................................................................4

1.2.2. Thiết bị hấp thụ........................................................................................5Trang 46CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ...............................................................7

2.1 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ...............................................................7

2.2 THUYẾT MINH QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ................................................7

2.2.1.Tổng qt quy trình cơng nghệ.........................................................72.2.2.Chi tiết quy trình cơng nghệ..............................................................82.3 CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CHO THÁP HẤP THỤ..............................9

2.4 THƠNG SỐ Q TRÌNH HẤP THỤ.............................................................9

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.................................11

3.1 CÁC KÝ HIỆU..............................................................................................11

3.1.1 Dòng khí.................................................................................................11

3.1.2. Dòng lỏng..............................................................................................11

3.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT..............................................................................11

3.2.1 Dòng khí.................................................................................................11

3.2.2 Dòng lỏng...............................................................................................13

3.3 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG.......................................................................14

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THÁP HẤP THỤ.............................................................17

4.1 CÁC THƠNG SỐ..........................................................................................17

4.1.1 Các thơng số pha khí...............................................................................17

4.1.2 Các thơng số pha lỏng.............................................................................18

4.1.3 Thơng số vật đệm....................................................................................20

4.2 ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ.................................................................20

4.3 CHIỀU CAO CỘT ĐỆM...............................................................................21

4.3.1 Hệ số thấm ướt đệm................................................................................21

4.3.2 Hệ số khuếch tán.....................................................................................22

4.3.3 Các chuẩn số đồng dạng Re , ReG , PrL , PrG............................................23

4.4.1 Trở lực cột đệm khơ....................................................................................29

CHƯƠNG 5 : TÍNH CƠ KHÍ....................................................................................31

Trang 475.5. BÍCH NỐI ỐNG DẪN LỎNG, ỐNG DẪN KHÍ VỚI THÂN......................35

5.5.1. Bích nối đường ống dẫn lỏng với thân...................................................35

5.5.2. Bích nối đường ống dẫn khí vào tháp với thân......................................35

5.5.3. Bích nối đường ống dẫn khí ra tháp với thân.........................................35

5.6. LƯỚI ĐỠ ĐỆM VÀ ĐĨA PHÂN PHỐI LỎNG............................................36

5.6.1. Lưới đỡ đệm..........................................................................................36

5.6.2. Đĩa phân phối lỏng.................................................................................38

5.7. CHÂN ĐỠ....................................................................................................38

5.7.1. Khối lượng đáy tháp & nắp tháp............................................................38

5.7.2. Khối lượng thân tháp.............................................................................38

5.7.3. Khối lượng đệm khô..............................................................................39

5.7.4. Khối lượng dung dịch............................................................................39

5.7.5. Khối lượng bích nối thân đáy và thân nắp.............................................39

5.7.6. Khối lượng bích nối ống dẫn khí với thân & bích tháo nạp đệm...........40

5.7.7. Khối lượng bích nối ống dẫn lỏng với thân............................................41

5.7.8. Khối lượng lưới đỡ đệm.........................................................................41

5.7.9. Tổng khối lượng toàn tháp hấp thụ........................................................41

5.7.10. Chân đỡ................................................................................................42

CHƯƠNG VI: THIẾT BỊ PHỤ.................................................................................42

6.1. CÔNG SUẤT BƠM......................................................................................42

6.1.1. Tổn thất dọc đường ống.........................................................................42

6.1.2. Tổn thất cục bộ......................................................................................43

6.1.3. Cột áp của bơm......................................................................................43

6.1.4. Công suất của bơm................................................................................44

6.2. CÔNG SUẤT QUẠT....................................................................................45

TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................47Trang 48Trang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×