Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + … - Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị: Từ quan hệ: Φ = f(t) Φ = f(i0)

Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + … - Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị: Từ quan hệ: Φ = f(t) Φ = f(i0)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu kể đến tổn hao trong lõi thép ?

- Quan hệ (i0) là quan hệ từ trễ B(H).

- i0 vượt trước  góc , i0 : có dạng nhọn đầu (khơng sin)

( là góc tổn hao từ trễ, phụ tḥc vào tổn hao từ trễ trong

lõi thép).

- Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + …

- Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị:Φ = f(t)

i0 = f(t)

Φ = f(i0)

,i0B ()i000

H(i0)tDòng khơng tải gồm 2 thành phần:

+ I0x là thành phần phản kháng để từ hóa lõi thép

tạo nên  và trùng pha với .

+ I0r gây nên tổn hao sắt từ trong lõi thép:

Thực tế  nhỏ  I0x  I0

I 0  I 20x  I 20r

U1

I0

I0r

I0xmb. Máy biến áp 3 pha

Khi không tải nếu xét từng pha riêng lẻ thì dòng bậc 3

i03A = I03m. sin3t

i03B = I03m. sin3(t – 1200) = I03m sin3t

i03C = I03m. sin3(t – 2400) = I03m sin3t.

Trùng pha nhau về thời gian nhưng dạng sóng của chúng

phụ tḥc vào:

- Kết cấu mạch từ

- Tổ đấu dây MBA.

 Trường hợp MBA nối Y/Y:Vì dây quấn sơ cấp nới Y → i03 khơng tồn tại → i0 sẽ có

dạng hình sin →Φ vạt đầu:  = 1 + 3 +5 +...Tổ máy biến áp 3 pha

- e3 = (45  60)%e1

- e = e1+ e3 có dạng nhọn đầu nên gây nguy hiểm cho

cách điện và các thiết bị đo lường.

Máy biến áp 3 pha 3 trụ

- Φ3 đập mạch với tần số 3f qua vách thùng, gây tổn

hao phụ, hiệu suất giảm.

- Nên phương pháp đấu Y/Y ít dùng, chỉ áp dụng cho

các MBA 3 pha 3 trụ với dung lượng  6300KVA

 M¸y biÕn ¸p 3 pha nèi /Y:

Dây quấn sơ cấp nối nên dòng i03 sẽ khép

kín trong tam giác đó, dòng từ hoá sẽ có dạng

nhọn đầu và e1, e2 đều là hình sin nªn Máy biến áp 3 pha nối Y/:

- Sơ cấp Y→ i0 không tồn tại thành

phần bậc 3  Y có dạng vạt đầu→

tồn tại 3Y. → e23 → i23 chạy trong

mạch .

- i23 → 3 gần như ngược pha với

3Y  từ thông tổng bậc 3 trong lõi

thép 3 = 3Y + 3  0 sức điện

động pha sẽ gần sin3Y03 23

E3I 23Kết luận: Khi MBA 3 pha không tải các cách đấu Y/ hay

/Y đều tránh được tác hại của từ thơng và sức điện đợng

điều hòa bậc 3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + … - Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị: Từ quan hệ: Φ = f(t) Φ = f(i0)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×