Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu bài học

Mục tiêu bài học

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Kế hoạch chi tiết

Hoạt động của GV

1. Giới thiệu bài:

Trong cuộc sống chúng ta có

rất nhiều mối quan hệ nào gia

đình, thầy cơ, bạn bè, làng xóm

láng giềng…Và trong kho tàng

dân gian Việt Nam có rất nhiều

những câu ca dao, tục ngữ,

thành ngữ nói về các mối quan

hệ đó. Bài học hôm nay sẽ giúp

chúng ta hiểu thêm về các câu

tục ngữ, thành ngữ, ca dao ấy.

Hoạt động của HS

1’. HS lắng ngheHoạt động của GV

2. GV nêu yêu cầu bài tập:

“ Hãy tìm các câu tục ngữ,

thành ngữ, ca dao nói về

mối quan hệ gia đình, thầy

cơ, bạn bè”

- YC HS suy nghĩ và làm

việc cá nhân, bạn nào đưa

ra được nhiều câu tục ngữ,

ca dao, thành ngữ thì sẽ

được thưởng.

Hoạt động của HS

2’. HS lắng nghe- HS suy nghĩ và làm

việc cá nhân

Hoạt động của GV

3’’. GV liệt kê ý kiến của tất

cả HS lên bảng lớp:1. Chị ngã, em nâng

2. Chim có tổ, người có tơng

3. Máu chảy ruột mềm

4. Kính thầy yêu bạn

5. Bốn biển một nhà

6. Bn có bạn, bán có phường

7. Ăn cây nào rào cây ấy

8. Con có cha như nhà có nóc

9. Có cơng mài sắt có ngày nên kim

10. Uống nước nhớ nguồn

11. Tay đứt ruột sót

12. Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

13. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao

14. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

15. Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Hoạt động của HS:

3. HS lần lượt phát biểu ý

kiếnHoạt động của GV

4. YCHS phân loại các câu tục

ngữ theo các mối quan hệ:

gia đình, bạn bè, thầy cơ

- YCHS xem xét những câu tục

ngữ chưa đúng với quan hệ

của đề bài.

GV giúp HS hiểu nghĩa của

những câu chưa đúng với

yêu cầu đề bài.:

VD:+ Ăn cây nào rào cây ấy

+ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng

chung một giàn

+ Uống nước nhơ nguồn

+ Có cơng mài sắt có ngày

nên kim

Hoạt động của HS

4’. HS suy nghĩ cá nhân

và trả lời

Mối quan hệ gia đình:

1. Chị ngã, em nâng

2. Chim có tổ, người có tơng

3. Máu chảy ruột mềm

11.Tay đứt ruột sótMối quan hệ thầy trò:12. Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

4. Kính thầy u bạn…Mối quan hệ bạn bè:

13. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao…

6. Bn có bạn, bán có phườngHoạt động của GV

5. GV nhận xét, đánh

giá

GV có thể bổ sung và

giải thích một số câu

thành ngữ, tục ngữ, ca

dao để giúp HS hiểu

nghĩa.

6. Tổng kết hoạt động:

GV khen thưởng một số

HS nêu câu đúng và đặt

đúng mối quan hệ

Hoạt động của HS

5’. HS lắng ngheBài học trên

giúp chúng ta

hiểu được điều

gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu bài học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×