Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các hoạt động dạy - học

III. Các hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha TrangGV hướng dẫnGV hướng dẫnGV điều khiển

GV hướng dẫn

GV điều khiểnchân vào tiếng xanh thứ nhất. Miệng

hát “Yêu đám mây hồng hồng” thân

người hơi nghiêng sang phải, mắt

hướng theo tay chỉ “đám mây” và kết

hợp nhún chân vào tiếng “hồng” thứ 2.

- Câu hát 2: “Em yêu lá cờ xanh xanh,

yêu cánh chim trắng trắng” cách thể

hiện động tác tương tự câu hát 1: thêm

động tác dang 2 tay làm cánh chim

bay.

- Câu hát 3: “Em ... hòa bình”

- Câu hát 4: “Em cất ... tới trường”

miệnh hát, thân người đung đưa kết

hợp vỗ tay theo nhịp, hai chân nhún

nhẹ.

- GV đàn và yêu cầu cả lớp vừa hát

vừa múa phụ họa.

- Một nhóm HS lên bểu diễn

-GV nhận xét và biểu dương-HS lắng nghe và thực

hiện-HS lắng nghe và thực

hiện-HS lắng nghe và thực

hiện- HS thực hiện

- Một nhóm HS lên bểu

diễn4. Củng cố:(2’)

-GV cho một số nhóm biểu diễu trước lớp

-Nhận xét và biểu dương

5. Dặn dò:(2’)

- GV đàn cho một nhóm lên biểu diễn trước lớp

- GV nhận xét giờ học

- Các em về nhà tập hát và biểu diễn cho cả nhà xem.

*Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................

Ngày soạn: 29/01 /2017

Ngày giảng: 31/01/2017

Lớp:1A,1B,1D,1E,1C

BÀI GIẢNG61Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

TIẾT 21: HỌC BÀI HÁT: TẬP TẦM VÔNG

Nhạc: Lê Hữu Lộc

Lời: Theo đồng dao

I.Mục tiêu

1.Kiến thức

- HS hát đúng giai điệu và lời ca

- HS được tham gia trò chơi theo nội dung bài hát.

2-Kỹ năng:

- Hát đồng đều rõ lời ,biết cảm nhận cái hay qua các bài hát

- Biết thể hiện sắc thái qua các bài hát

3. Thái độ:

- Biết yêu thiên nhiên đất nước,biết giữ gìn bản sắc dân tộc qua các trò chơi dân

gian, mạnh dạn, tự nhiên khi biểu diễn bài hát

II.Chuẩn bị của giáo viên

- Hát chuẩn xác bài “Tập tầm vông”

- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, đĩa nhạc,đàn Oorgan,thanh phách

- Vật dụng để tổ chức trò chơi (1 vài hòn bi, chiếc tẩy)

III. Các hoạt động dạy - học

1/ ổn định tổ chức (1): Hát đầu giờ

2/Kiểm tra: (3)

-HS hát vận động bài “Bầu trời xanh”

3/Bài mới:

Nội Dung

1. Hoạt động 1:Hoạt động của GV

* Giới thiệu bài: Trong dân gian trẻDạy bài hát “Tậpem thường nói câu “Tập ... tay khơngtầm vơng” (16’)tay có ... tay có tay không” và kết hợpHoạt động của HS

- HS lắng nghetrò chơi. Tác giả Lê Hữu Lộc dựa trên

GV hướng dẫncâu đồng dao đó để sáng tác thành bài

hát “Tập tầm vơng”. Những lời ca như62Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

“Nào các bạn đoán sao cho trúng ... có

có khơng khơng” là do tác giả thêm

vào tạo cho bài hát có 1 cấu trúc hồn

chỉnh hơn.

GV thực hiện* GV đàn và hát mẫuGV thực hiện* Khởi động giọng- HS khởi động

giọng theo đànGV hướng dẫn* GV hướng dẫn HS đọc lời ca- HS đọc đồng thanhGV điều khiển-Tập tầm vơng tay khơng tay cólời caTâp tầm vó tay có tay khơng?

Mời các bạn đốn sao cho trúng

Tập tầm vó tay nào có? tay nào

khơng?

Có có, khơng khơng?

GV hướng dẫn* GV dạy hát từng câu: bài hát được- HS tập hát theo đànchia làm 5 câu. Dạy hát từng câu 1

theo lối móc xích đến hết bài.

GV hướng dẫn- GV đàn HS hát ghép cả bàiGV hướng dẫn- GV sửa sai, động viên kịp thời- Tổ, nhóm, cá nhânGV hướng dẫn- HS thực hiệntực hiệnGV điều khiển

- Tổ, nhóm, cá nhân tực hiện

2. Hoạt động 2: * GV giới thiệu: Các em vừa được học- HS thực hiện- HS lắng ngheTổ chức trò chơi bài hát “Tập tầm vơng” bây giờ cơ và

“Tập tầm vơng”các em sẽ chơi trò chơi “Tập tầmvừa hát vừa chơi vông” vừa hát vừa chơi nhé.

(11’- GV hướng dẫn cách chơi- HS cùng chơi tròGV hướng dẫn- Hình thức 1: GV là người “đố”, HSchơi“giải đáp” - GV đưa 2 bàn tay ra sau

lưng. Trong 2 tay có 1 tay giấu đồ vật,

GV thực hiện1 tay khơng có gì. Sau đó nắm chặt và

63Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

giơ ra phía trước. Đố HS đốn xem tay- HS lắng nghenào có đồ vật và tay nào khơng có. Gọi

GV thực hiện1 HS xung phong trả lời. Em nào đoán

đúng sẽ được lên trước lớp tổ chức tiếp

cuộc chơi. Bài hát lại vang lên đến chỗ

“có có khơng khơng” thì “người giải

đáp” chỉ vào “người đố” nói: tay này

có.GV hướng dẫn- Hình thức 2: Từng đơi bạn HS chơi

trò chơi đố nhau và cùng hát “Tập tầm- Từng đơi HS chơi

trò chơivơng”

GV điều khiển- GV tổ chức4. Củng cố: (2’)

- GV đàn cả lớp hát bài “Tập tầm vơng”

- Một nhóm biểu diễn trước lớp

- GV liên hệ qua bài học

5.Dặn dò: (2’)

- Về nhà học thuộc bài hát

GV nhận xét giờ học

*Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................

Ngày soạn: /

Ngày giảng: //2017

/2017Lớp:1A,1B,1D,1E,1C

BÀI GIẢNG64Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

TIẾT 22: ÔN BÀI HÁT: TẬP TẦM VÔNG

PHÂN BIỆT CÁC CHUỖI ÂM THANH ĐI LÊN - ĐI XUỐNG - ĐI NGANG

I.Mục tiêu

1.Kiến thức

- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca

- Qua những ví dụ cụ thể HS biết thế nào là chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi

ngang.

2.Kỹ năng:

- Hát đồng đều rõ lời ,biết cảm nhận cái hay qua các bài hát

- Biết thể hiện sắc thái qua các bài hát

3. Thái độ:

- Biết yêu thiên nhiên đất nước,biết giữ gìn bản sắc dân tộc qua các trò chơi dân

gian, mạnh dạn, tự nhiên khi biểu diễn bài hát

II.Chuẩn bị của giáo viên

- Hát lại bài hát: “Tập tầm vông”

- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, đĩa nhạc,đàn Oorgan,thanh phách

- Một số ví dụ để giải thích về chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang (viết trên

bảng phụ).

III. Các hoạt động dạy - học

1/ ổn định tổ chức (1): Hát đầu giờ

2/Kiểm tra: (3)

-HS hát bài “Tập tầm vông”

-GV nhận xét biểu dương

3/Bài mới:

Nội Dung

1. Hoạt động 1:Hoạt động của GV

* Giới thiệu bàiÔn tập bài hát* GV đàn và hát mẫuHoạt động của HS

- HS lắng nghe“Tập tầm vông- HS khởi động giọng(14’)theo đàn65Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

GV hướng dẫn* Khởi động giọng- Cả lớp hát 2 lầnGV điều khiển* GV đàn và chỉ huy- Từng nhóm, cá- GV sửa sai

GV hướng dẫnnhân hát* Hát kết hợp trò chơi: GV tổ chức cho- HS chơi trò chơicác em chơi trò chơi như đã hướng dẫn ở

tiết trước

GV hướng dẫn

GV hướng dẫn- HS quan sát* Hát gõ đệm theo phách và theo nhịp 2

- GV làm mẫu- HS vừa hát vừa gõ- Hát gõ đệm theo pháchđệm theo pháchTập tầm vơng tay khơng tay có...

xxxxxx xx- GV hướng dẫn

GV hướng dẫn- Tổ, nhóm, cá nhân

thực hiện

- HS quan sát* Hát, gõ đệm theo nhịp 2:- HS thực hiện- GV làm mẫu

Tập tầm vơng tay khơng tay có...

xxxxGV điều khiển

2. Hoạt động- GV hướng dẫn và yêu cầu

* GV giới thiệu: Khi các em hát, có2: Nghe hát,những âm thanh đi lên hoặc âm thanh đinghe nhạc đểxuống.nhận ra chuỗi+ Chuỗi âm thanh đi lên: Gồm các âm- Tổ, nhóm, cá nhân

- HS lắng nghe- Âm thanh đi lênâm thanh đi lên, đi từ thấp lên cao. Đi lên thường tạo cảm

đi xuống, đigiác như phải vươn tới, đòi hỏi 1 sự cốngang (13’)gắng.GV hướng dẫn- GV hát mẫu hoặc đàn những âm- HS hát lại câu hátthanh đi lên

GV hướng dẫn

GV thực hiện- Câu hát này trong bài “Sắp đến tết rồi” - HS nghe

- GV đàn và hát lại 1 lần nữa và hỏi

HS câu hát này có những âm thanh như

thế nào?

66Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

GV hướng dẫn- GV đàn cho HS hát câu hát đóGV điều khiển+ Chuỗi âm thanh đi xuống: Gồm các- Âm thanh đi xuốngâm từ cao xuống thấp, đi xuống thường

tạo cảm giác dịu dần như ánh sáng đang

dịu bớt. GV đàn và hát âm thanh đi

xuống

GV hướng dẫn- Câu hát này trong bài “Sắp đến tết rồi” - HS hát câu hátGV thực hiện- GV đàn và hát lại chuỗi âm thanh đitheo đànxuống 1 lần nưa và hỏi HS: Câu hát này

có những âm thanh như thế nào?

GV điều khiển- HS nghe+ Chuỗi âm thanh đi ngang: Gồm các

âm có độ cao bằng nhau diễn ra liên lục.

- GV đàn và hát mẫu âm thanh- HS hát câu hát

theo đàn4. Củng cố

- GV đàn cả lớp hát bài “Tập tầm vông”

- 4 - 5 HS lên biểu diễn bài “Tập tầm vông”

- GV liên hệ qua bài học

5.Dặn dò

- Về nhà học thuộc bài hát, gõ theo phách và theo tiết tấu lời ca

-GV nhận xet giờ học

*Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………….........

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày soan:20 / 02/2017

Ngày giảng:21/ 02 /2017

Lớp:1A,1B,1D,1E,1C

BÀI GIẢNG

TIẾT 23: ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : BẦU TRỜI XANH

TẬP TẦM VƠNG

67Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

NGHE HÁT

I.Mục tiêu.

1. Kiến thức

- HS thuộc lời ca 2 bài hát, bết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết

tấu lời ca. Biết hát kết hợp trò chơi bài “Tập tầm vơng”.

2.Kỹ năng:

- Hát đồng đều rõ lời ,biết cảm nhận cái hay qua các bài hát

- Biết thể hiện sắc thái qua các bài hát

3. Thái độ:

- Biết yêu thiên nhiên đất nước,biết giữ gìn bản sắc dân tộc qua các trò chơi dân

gian, mạnh dạn, tự nhiên khi biểu diễn bài hát

II.Chuẩn bị của giáo viên

-Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, đàn Oorgan, băng nhạc, các bài hát lớp1

-Một số nhạc cụ gõ: Thanh phách ,song loan

III. Các hoạt động dạy - học

1/ ổn định tổ chức (1): Hát đầu giờ

2/kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong khi dạy

3/ Bài mới:

Nội Dung

1. Hoạt động 1:Hoạt động của GV

* GV giới thiệuÔn tập bài hát:* GV đàn và hát mẫu bài hátBầu trời xanh* Khởi động giọng(12’)* Hát ônGV hướng dẫn

GV hướng dẫn

GV thực hiện

GV điều khiểnHoạt động của HS

- HS lắng nghe

- HS khởi động giọng- GV đàn và chỉ huy- Cả lớp hát toàn bài 2- GV sửa sai, nhận xétlần- GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm- Nhóm, cá nhân TH* Hát và gõ đệm theo tiết tẫu lời ca

- GV làm mẫu:- HS hát và gõ đệm

theo tiết tấuEm yêu bầu trời xanh xanh...

GV hướng dẫnxxxxxx

68Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

- GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm

GV hướng dẫn* Hát kết hợp vận động phụ họa- Nhóm, cá nhân thực

hiện- GV đàn và yêu cầu HS hát và nhún - Cả lớp đứng lên vừa

GV hướng dẫn

2. Hoạt động 2:theo nhịphát vừa nhún- GV nhận xét, đánh giá

* GV hát mẫu hoặc mở băng- 2 nhóm lên biểu diễn

- HS lắng ngheÔn tập bài hát:- GV đàn cho HS hát- Cả lớp hát 2 lầnTập tầm vông (8’)- GV sửa sai- Từng dãy, cá nhânGV hướng dẫn* GV tổ chức cho HS chơi trò chơihát“có, khơng” kết hợp bài hát như- HS thực hiệnGV hướng dẫn

3.Hoạt động 3:hướng dẫn ở tiết trước.

- GV dùng băng nhạc cho HS nghe 1 - HS lắng ngheNghe hát hoặcbài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc tríchnghe nhạc (7’)đoạn 1 bản nhạc không lời

- Hoặc GV đàn và hát bài “Ngày đầu

tiên đi học” nếu khơng có đài

GV tìm một số câu hỏi để HS trả lời4/ Củng cố (2’)

- GV đàn cả lớp hát, vận động theo bài “Bầu trời xanh”

-GV liên hệ qua bài học

5/Dặn dò: (2’)

- Nhận xét giờ học

- Về nhà tập hát và biểu diễn cho cả nhà xem

Ngày soạn: 26 / 02/2017

Ngày giảng: 28/ 02 /2017

Lớp:1A,1B,1D,1E,1C

BÀI GIẢNG

TIẾT 24: HỌC HÁT BÀI: QUẢ ( Lời 1-2)

Nhạc và lời: Xanh Xanh69Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

I.Mục tiêu

1.Kiến thức

- HS hát đúng giai điệu và lời ca

- HS biết vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) theo phách, tiết tấu lời ca

- HS biết hát kết hợp với vận động phụ họa.2.Kỹ năng:

- Hát đồng đều rõ lời ,biết cảm nhận cái hay qua các bài hát

- Biết thể hiện sắc thái qua các bài hát

3. Thái độ:

- Biết yêu thiên nhiên đất nước,biết giữ gìn bản sắc dân tộc qua các trò chơi dân

gian, mạnh dạn, tự nhiên khi biểu diễn bài hát

II.Chuẩn bị của giáo viên

- Hát chuẩn xác bài “Quả”

- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ, băng nhạc, đàn Oorgan

- Bài hát có 4 lời ca: Tiết 1 học 2 lời là 1, 2

III. Các hoạt động dạy - học

1/ Ôn định tổ chức:: Hát đầu giờ

2/kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ học

3/ Bài mới:

Nội Dung

1. Hoạt động 1:Hoạt động của GV

* GV giới thiệu: Hôm nay các em sẽDạy hát: bàiđược học 1 bài hát của nhạc sĩ Xanh“Quả” lời 1, 2.Xanh với đầu đề “Quả”.(20’)Bài hát có 4 lời ca, chương trình lớp 1GV hướng dẫnHoạt động của HS

- HS lắng nghesẽ học 2 lời. Bây giờ các em sẽ học 2

lời của bài hátGV thực hiện* GV đàn và hát mẫu- HS lắng ngheGV thực hiện* Khởi động giọng- HS khởi động giọngGV hướng dẫn* Đọc lời catheo đàn- GV đọc lời ca từng câu hát, dạy lời - HS đọc đồng thanh70Trần Thị Bích ThuỷTrường Tiểu học Nha Trang

nào tập đọc lời ấy

GV điều khiểnlời ca* Dạy hát từng câu theo lối móc xích, - HS tập hát từng câu

trước mỗi câu hát GV đàn và hát mẫu. một theo đàn

- GV đàn giai điệu lời 1GV hướng dẫn- GV đàn cho HS hát- HS lắng nghe và hátGV điều khiểnthầm

- GV sửa sai, nhận xét- HS hát lời 1GV hướng dẫn

GV điều khiển- Nhóm, cá nhân hát

* Lời 2: giai điệu giống như lời 1

- GV đàn và hướng dẫn HS tập hátGV hướng dẫn- HS tập hát lời 2

- HS thực hiệntương tự như lời 1

- GV đàn và yêu cầu: HS ghép lời 1 - HS thực hiệnGV điều khiểnvà lời 2GV điều khiển

2. Hoạt động 2:-GV nhận xét

* Gõ đệm theo pháchHát kết hợp gõ

đệm (10’)- HS thực hiện- GV làm mẫu- HS quan sátQuả gì mà ngon ngon thế?

xxxXin thưa rằng quả khế...

x

GV hướng dẫnxxxx- GV hướng dẫn v yêu cầu: HS hát- HS thực hiệnvà gõ

GV điều khiển

GV hướng dẫn* Gõ theo tiết tấu lời ca+ Lần 1: HS hát vỗ tay- GV làm mẫuđệmQuả gì mà ngon ngon thế?

GV điều khiểnxx xxxxXin thưa rằng quả khế...

x

GV hướng dẫn

GV điều khiểnxxxx- GV hướng dẫn HS hát, gõ đệm

* HS đứng hát và nhún chân nhịp

71+ Lần 2: Hát và gõ

đệm

Trần Thị Bích ThuỷTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hoạt động dạy - học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×