Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nội dung và phương pháp tổ chức

III. Nội dung và phương pháp tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha Trang

(GV)

- GV quan sát sửa sai cho những học

sinh yếu kém rụt rè

* Chia tổ tập luyện6-8 P- Cán sự các tổ điều khiển GV đến các

tổ quan sát uốn nắn.



(GV)* Thi trình diễn giữa các tổ- Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều

khiển GV cùng học sinh quan sát nhận

xét tuyên dương.





(GV)2. Chơi trò chơi“ Nhảy ơ”6-8 P- GV nhận xét, tun dương.

- GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách

chơi, luật chơi sau đó cho HS chơi thử

GV nhận xét thêm.

- GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện

theo lệnh còi sau đó cho HS chơi chính

thức.

- GV quan sát nhận xét

113Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

(GV)



III. PHẦN KẾT THÚC

1. hồi tĩnh:

- Cúi người thả lỏng.3-5 P- Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng

    

      (GV)

- GV hệ thống bài học.2. củng cố, nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học



3. BTVN: Ôn kiễng gót hai tay

chống hơng

4. xuống lớp: giải tán

- HS chú ý nắng nghe.

- HS “ Khỏe”RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………

TUẦN 23

Ngày soạn: 19/2/2017

Ngày giảng: Thứ 3: 21/2/2017( Sáng. 2A, 2D, 2C, 2B). Chiều. T2. 2E)

TIẾT 45: TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”

114Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.

- Học trò chơi “ Kết bạn ”.

2. Kỹ năng:

- Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hơng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung bài dạy

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Ổn định tổ chức: Phổ biến

nội dung yêu cầu giờ học.

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai

tay chống hơng.

- Học trò chơi“ Kết bạn ”Định

lượng

6-8P

2-3PPhương pháp tổ chức

- Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc

GV “ Khoẻ”





* Kiểm tra trang phục và sức

khoẻ học sinh.1P2. Khởi động.

- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng

dọc trên địa hình tự nhiên

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vai.2–4p

( Gv)

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

- Cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3

hàng ngang

* Kiểm tra bài cũ.

Thực hiện bài tập đi theo vạch kẻ

thẳng 2 tay chống hông.1P115 - Gọi 2 học sinh lên thực hiện ,học sinh

nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên

dương.

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

II. PHẦN CƠ BẢN

1. Ôn đi theo vạch kẻ thẳng

hai tay chống hông.18-22 P GV nêu tên động tác, làm mẫu động

4-5 Lần tác, sau đó điều khiển cho HS tập theo

kiểu nước chảy. Trong quá trình tập GV

quan sát uốn nắn

(GV)

- GV quan sát sửa sai cho những học

sinh yếu kém rụt rè.

6-8P

- Chia tổ tập luyện- Cán sự các tổ điều khiển GV đến các

tổ quan sát uốn nắn.





(GV)

* Thi trình diễn giữa các tổ- Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều

khiển GV cùng học sinh quan sát nhận

xét tuyên dương.





(GV)2.Chơi trò chơi “ Kết bạn ”

6-8P

- Mục đích: Rèn luyện sức nhanh

sự phản xạ và kỹ năng chạy.

- Tập hợp học sinh thành một

vòng tròn lớn mỗi em cách nhau

1m .

- Cách chơi: học sinh nhảy chân

116- GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách

chơi, luật chơi sau đó cho HS chơi thử

GV nhận xét thêm.

- GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện theo

lệnh còi sau đó cho HS chơi chính thức

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

sáo theo vòng tròn, đọc “ kết bạn

kết bạn. Kết bạn là đồn kết, kết

bạn là sức mạnh . chúng ta cùng

nhau kết bạn”. Đọc xong các em

vẫn tiếp tục nhảy chân sáo theo

vòng tròn , khi nghe gv hơ “ Kết

2….”, tất cả kết thành nhóm 2

người nếu kết thành nhóm 1 và

hơn 2 là sai và phải chịu hình

phạt nào đó. Tiếp theo GV cho

hs tiếp tục chơi , sau đó hô “ Kết

3…” hoặc (4, 5… ) để hs kết

thành nhóm 3 hoặc 4, 5 …

- Nhắc hs khơng nên chạy nhanh

quá để tránh xô vào nhau hoặc

vấp ngã.

III. PHẦN KẾT THÚC

1. Hồi tĩnh :

- Cúi người thả lỏng.có vần điệu.

- GV quan sát nhận xét.

  3 -5p- Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng

 

2. Củng cố, nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học.

- Gv nhận xét giờ học.

 - GV hệ thống bài học.





3. BTVN: bài tập RLTTCB

4. Xuống lớp: lớp giải tán

- HS chú ý nắng nghe.

- HS “ Khỏe”

RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

117Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

……………………………………………………………………………………

………

Ngày soạn: 21/2/2017

Ngày giảng: Thứ 5: 23/2/2017. (Sáng: 2A, 2E, 2D, 2C)

Ngày giảng: Thứ 6: 24/2/2017. (Sáng. T5. 2B)

TIẾT 46: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY

TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học đi nhanh chuyển sang chạy

- Ơn trò chơi“ Kết bạn”

2. Kỹ năng:

- Thực hiện các động tác RL TTCB cơ bản đúng và chính xác, tham gia chủ động

vào trò chơi, chơi nhiệt tình, đồn kết

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

Nội dung

Định

Phương pháp tổ chức

lượng

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

8-10 P - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc

1. Nhận lớp : Phổ biến nội

2-3 P GV “ Khoẻ”

dung yêu cầu giờ học



- GV kiểm tra trang phục, sức

khỏe của học sinh



- Học đi nhanh chuyển sang



chạy

- Ơn trò chơi“ Kết bạn”* Kiểm tra trang phục, hỏi

( Gv)

thăm sức khỏe học sinh.

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

2. Khởi động: - Chạy nhẹ

nhàng một vòng sân thể dục.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hơng, vai.

- Trò chơi“ Đứng ngồi theo

lệnh”5-6 P

- Cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3

hàng ngang118

 

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện

bài tập đi theo vạch kẻ thẳng 2

tay chống hơng.II. PHẦN CƠ BẢN

1. Ơn đi thường theo vạch kẻ

thẳng, hai tay chống hông.

2. đi thường theo vạch kẻ

thẳng hai tay dang ngang

- Gọi 2 học sinh lên thực hiện ,học sinh

nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên

dương.

18-22 P - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ

1-2 Lần quan sát uốn nắn



(GV)

- GV quan sát sửa sai cho những học

sinh yếu kém rụt rè.

3. Học đi nhanh chuyển sang

chạy.4-5 lân

x 10m- GV nêu tên động tác, làm mẫu động tác,

làm mẫu chậm và phân tích, sau đó điều

khiển cho HS tập . Trong q trình tập

GV quan sát uốn nắn.

(GV)* Chia tổ tập luyện- Đội hình tập luyện.





119(GV)Nguyễn Thị LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nội dung và phương pháp tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×