Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha Trang* Kiểm tra bài cũ: Thực hiện

bài tập đi theo vạch kẻ thẳng 2

tay chống hông.II. PHẦN CƠ BẢN

1. Ôn đi thường theo vạch kẻ

thẳng, hai tay chống hông.

2. đi thường theo vạch kẻ

thẳng hai tay dang ngang

- Gọi 2 học sinh lên thực hiện ,học sinh

nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên

dương.

18-22 P - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ

1-2 Lần quan sát uốn nắn



(GV)

- GV quan sát sửa sai cho những học

sinh yếu kém rụt rè.

3. Học đi nhanh chuyển sang

chạy.4-5 lân

x 10m- GV nêu tên động tác, làm mẫu động tác,

làm mẫu chậm và phân tích, sau đó điều

khiển cho HS tập . Trong quá trình tập

GV quan sát uốn nắn.

(GV)* Chia tổ tập luyện- Đội hình tập luyện.





119(GV)Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

4. Chơi trò chơi“ Kết bạn”

6-8 P- GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách

chơi, luật chơi sau đó cho HS chơi thử

GV nhận xét thêm.

- GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện theo

lệnh còi sau đó cho HS chơi chính thức

có vần điệu

- GV quan sát nhận xét.

  III. PHẦN KẾT THÚC

1.Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng3-5

Phút- Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng

  2. Củng cố, nhận xét giờ hoc.

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học- GV hệ thống bài học.3. BTVN: Ôn đi nhanh chuyển

sang chạy.

4. Xuống lớp: lớp giải tán- HS chú ý nắng nghe.

- HS “ Khỏe”RÚT KINH NGHIỆM

120Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………

TUẦN 24

Ngày soạn: 26/2/2017

Ngày giảng: Thứ 3: 28/2/2017( Sáng. 2A, 2D, 2C, 2B). Chiều. T2. 2E)

TIẾT 47: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY.

TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy.

- Ơn trò chơi“ Kết bạn”.

2. Kỹ năng:

- Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung bài dạy

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Ổn định tổ chức.

Phổ biến nội dung yêu cầu giờ

học

- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy.

- Ôn trò chơi“ Kết bạn”.

* Kiểm tra trang phục và sức

khoẻ học sinh.

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng

dọc trên địa hình tự nhiên

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vaiĐịnh

lượng

6-8P

2-3P1P

2-4pPhương pháp tổ chức

- Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và

chúc GV “ Khoẻ”





( Gv)

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

- Cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3

hàng ngang

121  

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

- Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh”* Kiểm tra bài cũ. Khơng

II. PHẦN CƠ BẢN

1. Ơn đi nhanh chuyển sang

chạy- Chia tổ tập luyện1P

18 - 22 P - GV thổi còi HS đi theo tiếng còi.

4 - 5 Lần Trong quá trình tập GV quan sát uốn

nắn.6-8P(GV)

- Cán sự các tổ điều khiển GV đến

các tổ quan sát uốn nắn.





(GV)

2. Chơi trò chơi“ Kết bạn”6-8P

- GV nêu tên trò chơi , hường dẫn

cách chơi, luật chơi sau đó cho HS

chơi thử GV nhận xét thêm. GV chú

ý nhắc nhở HS thực hiện theo lệnh

còi sau đó cho HS chơi chính thức có

vần điệu GV quan sát nhận xét.

 

III. PHẦN KẾT THÚC

1. Hồi tĩnh : - Cúi người thả3-5P

122 

- Cán sự điều khiển và cùng GV hệ

thống bài học

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

lỏng.

2. Củng cố, Nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học.

- Gv nhận xét giờ học, giao bài

tập về nhà.

3. BTVN: Ôn đi nhanh chuyển

sang chạy

4. Xuống lớp: lớp giải tán 

 - HS chú ý lắng nghe

HS “ Khỏe”Ngày soạn: 28/2/2017

Ngày giảng: Thứ 5: 02/3/2017. (Sáng: 2A, 2E, 2D, 2C)

Ngày giảng: Thứ 6: 03/3/2017. (Sáng. T5. 2B)

TIẾT 48: MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG VÀ ĐI NHANH

CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, đi nhanh chuyển sang chạy.

- Ơn trò chơi“ Nhảy ơ ”.

2. Kỹ năng:

- Giữ được thăng bằng khi đi kiễng gót 3 tay chống hông

- Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung bài dạy

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Ổn định tổ chức: Phổ biến

nội dung yêu cầu giờ học

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai

tay chống hông, đi nhanh chuyển

sang chạy.

- Ơn trò chơi“ Nhảy ơ ”

* Kiểm tra trang phục và sứcĐịnh

lượng

6-8 P

2-3P1P

123Phương pháp tổ chức

- Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc

GV “ Khoẻ”





( Gv)

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

khoẻ học sinh.

2. Khởi động :

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vai

- Trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

2 – 4p- Cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3

hàng ngang* Kiểm tra bài cũ.

- Thực hiện bài tập đi nhanh

chuyển sang chạy.1P 

- GV gọi 2 em học sinh lên thực hiện ,

học sinh quan sát nhận xét , giáo viên

nhận xét tuyên dương.II. PHẦN CƠ BẢN:

18-22P

1. Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai 4-5 Lần - GV nêu tên động tác, làm mẫu động

tay chống hơng, đi nhanh

tác, sau đó điều khiển cho HS tập theo

chuyển sang chạy

kiểu nước chảy. Trong quá trình tập

- GV quan sát uốn nắn.- Chia tổ tập luyện6-8 P(GV)

- Cán sự các tổ điều khiển GV đến các

tổ quan sát uốn nắn.





* Thi trình diễn các tổ.3p

124(GV)

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

- Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều

khiển GV cùng học sinh quan sát nhận

xét tun dương.





(GV)

2. Chơi trò chơi“ Nhảy ơ”6-8P- GV nêu tên trò chơi , hường dẫn

cách chơi, luật chơi sau đó cho HS

chơi thử GV nhận xét thêm.

- GV chú ý nhắc nhở HS thực hiện

theo lệnh còi sau đó cho HS chơi chính

thức

- GV quan sát nhận xét.

(GV)

III. PHẦN KẾT THÚC :

1.Hồi tĩnh :

- Cúi người thả lỏng.3-5P- Cán sự điều khiển cả lớp thả lỏng

    

      (GV)

- GV hệ thống bài học.2. Củng cố, Nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học.

125Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

- Gv nhận xét giờ học, giao bài

tập về nhà.

3. BTVN: Ôn đi theo vạch kẻ

thẳng hai tay chống, đi nhanh

chuyển sang chạy.

4. Xuống lớp: lớp giải tán



- HS chú ý nắng nghe.

- HS “ KhỏeRÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………TUẦN 25

Ngày soạn: 05/3/2017

Ngày giảng: Thứ 3: 07/3/2017( Sáng. 2A, 2D, 2C, 2B). Chiều. T2. 2E)

TIẾT 49: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng, đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng,

dang ngang, đi nhanh chuyển sang chạy.

- Ơn trò chơi“ Nhảy đúng, nhảy nhanh ”.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông và dang ngang.

- Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung bài dạyĐịnh

lượng

126Phương pháp tổ chứcNguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

I . PHẦN MỞ ĐẦU

1. Ổn định tổ chức: Phổ biến nội

dung yêu cầu giờ học.

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay

chống hông, đi theo vạch kẻ thẳng

hai tay dang ngang, đi nhanh

chuyển sang chạy.

- Ôn trò chơi“ Nhảy đúng, nhảy

nhanh ”6-8P

2-3P* Kiểm tra trang phục và sức

khoẻ học sinh.1P2. Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hơng, vai.

- Trò chơi “ Chim bay cò bay ”2–4P- Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và

chúc GV “ Khoẻ”





( Gv)

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

- Cán sự điều khiển cả lớp khởi động.

* Kiểm tra bài cũ.

- Thực hiện BT đi nhanh chuyển

sang chạy. 1P

(Gv)- 2 học sinh thực hiện bài tập đi

nhanh chuyển sang chạy. Học sinh

quan sát nhận xét , giáo viên quan sát

nhận xét tuyên dương.

II. PHẦN CƠ BẢN

25-27P

1. Ôn một số bài tập rèn luyện 16-18p - GV nêu tên động tác, làm mẫu động

tư thế cơ bản.

tác một lần. sau đó điều khiển cho HS

tập luyên.

- Đi trên đường thẳng 2 tay chống

- Trong quá trình tập GV quan sát

hông

uốn nắn.

- Đi trên đường thẳng 2 tay dang

ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy

(GV)

127Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

- GV nhận xét HS ôn luyện

* Thi các tổ- GV yêu cầu mỗi tổ cử đại diện 2 bạn

lên thi xem ổ nào đi đúng và đẹp.

- Cả lớp quan sát nhận xét. GV nhận

xét và tuyên dương.

  

2. Chơi trò chơi “ Nhảy đúng

nhảy nhanh ”

- Chuẩn bị: kẻ 2 ơ vng lớn mỗi

ơ có cạnh 1m rồi chia thành 4 ơ

nhỏ mỗi ơ có cạnh 0,5m và có

đánh số . Kẻ 2 vạch chuẩn bị và

xuất phát cách nhau 1m, tập hợp

học sinh thành 2 hàng dọc sau

vạch chuẩn bị

- Cách chơi: lần lượt từng em bật

nhảy bằng 2 chân vào ô số 1, sau

đó bật nhảy rơi chân trái vào ơ số

2, rồi bật nhảy rơi chân phải vào ô

số 3, nhảy chụm hai chân vào ô số

4, tiếp theo bật nhảy bằng 2 chân

ra ngoài. Em số 1 nhảy xong đến

số 2 và cứ lần lượt như vậy cho

đến hết.8 - 10 PIII. PHẦN KẾT THÚC

1. Hồi tĩnh :

- Cúi người thả lỏng.3-5P(GV)

- GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách

chơi, luật chơi sau đó cho HS chơi

- GV nhận xét thêm. GV chú ý nhắc

nhở HS thực hiện theo lệnh còi sau đó

cho HS chơi chính thức GV quan sát

nhận xét.(GV)2. Củng cố, Nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học.

- Gv nhận xét giờ học, giao bài- GV điều khiển và cùng cả lớp thả

lỏng

    

      (GV)

- GV cùng HS hệ thống bài học.

128Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

tập về nhà.



3. BTVN: Ôn đi theo vạch kẻ

thẳng hai tay chống, đi nhanh

chuyển sang chạy.

4. Xuống lớp: lớp giải tán

- HS chú ý nắng nghe.

- HS “ KhỏeRÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………Ngày soạn: 07/3/2017

Ngày giảng: Thứ 5: 09/3/2017. (Sáng: 2A, 2E, 2D, 2C)

Ngày giảng: Thứ 6: 10/3/2017. (Sáng. T5. 2B)

TIẾT 50: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng, đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, đi

nhanh chuyển sang chạy.

- Ơn trò chơi“ Nhảy đúng, nhảy nhanh ”.

2. Kỹ năng:

- Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, các dụng cụ cho trò chơi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung bài dạy

Định

Phương pháp tổ chức

lượng

129Nguyễn Thị LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×