Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày giảng: Thứ 3: 02/10/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B)

Ngày giảng: Thứ 3: 02/10/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha Trang

- Ôn động tác vươn thở và tay. chân,

lườn của bài thể dục phát triển

chung

- Học cách chuyển đội hình hàng

dọc thành dội hình vòng tròn và

ngược lại

* Kiểm tra trang phục, sức khỏe

hs.

2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng

theo 1 hàng dọc trên địa hình tự

nhiên.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vai.





5-6 p





* Kiểm tra bài cũ: tập động tác đã

học.II. PHẦN CƠ BẢN

1. Ôn 4 động tác đã họcHS tự chỉnh đốn trang phục

HS chạy theo hàng dọc do cán sự

điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng

ngang.- 2 hs lên thực hiện, học sinh nhận

xét, giáo viên nhận xét tuyên

dương.

18-22p - GV hô nhịp để HS thực hiện.

4-5p Trong quá trình thực hiện GV

2lx8n quan sát uốn nắn, sửa sai.* Chia nhóm tập luyện- Cán sự điếu khiển GV đến các tổ

quan sát sửa sai

Tổ 1



Tổ 2



Tổ 3

21Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

( GV)* Thi đua giữa các tổ- Từng tổ lên thực hiện do cán sự

điều khiển GV cùng học sinh quan

sát nhận xét.





(GV)

    

2.Học cách chuyển đội hình hàng 6-8 p

dọc thành dội hình vòng tròn và

ngược lại.- GV nêu tên động tác, cùng HS

làm mẫu động tác, phân tích kỹ

thuật, sau đó hướng dẫn HS tập

luyện.













 III. PHẦN KẾT THÚC

1. Hồi tĩnh

- Cúi người thả lỏng3-5 P- Cán sự điều khiển và cùng GV

hệ thống bài học







 Gv22Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

2. Củng cố

- GV cùng HS hệ thống bài học- GV hỏi HS nội dung bài hôm nay

học.

- GV gọi 1 HS trả lời- Nhận xét giờ học

3. Xuống lớp:- HS chú ý lắng nghe

- HS “ Khỏe”

RUT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 30/09/2018

Ngày giảng: Thứ 3: 02/0/2018(Chiều. T3: 2G)

Ngày giảng: Thứ 5: 04/10/2018( Sáng. T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E)

(Chiều. T3: 2A)

TIẾT 10: ĐỘNG TÁC BỤNG – CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG

THÀNH ĐỘI HÌNH VỊNG TRỊN VÀ NGƯỢC LẠI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển chung.

Học động tác bụng.

- Ơn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hướng, biết cách thực

hiện động tác.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo

léo, nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho

trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dungĐịnh

23Phương pháp tổ chức

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp : Phổ biến nội dung

yêu cầu giờ học.

- Ôn động tác vươn thở ,tay,

chân, lườn. Học động tác bụng

của bài thể dục phát triển chung

- Ơn chuyển đội hình hàng

ngang thành đội hình vòng tròn

và ngược lại.

* Kiểm tra trang phục, hỏi

thăm sức khỏe HS.

2. Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vai.lượng

8-10 P

2-3 P- Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và

chúc GV “ Khoẻ”.





( GV)5-6 P- Đội hình khởi động dưới sự hướng

dẫn của GV. * Kiểm tra bài cũ: Tập 5

động tác của bài thể dục phát

triển chung.

II. PHẦN CƠ BẢN

1. Học động tác bụng    

     

   

(GV)- 5 Hs lên thực hiện, HS hận xét GV

nhân xét tuyên dương.

18-22 P - GV nêu tên động tác, làm mẫu

4-5 Lần toàn bộ, sau đó làm mẫu chậm và

2x8 nhịp phân tích kỹ thuật.

- Hô nhịp chậm và thực hiện để HS

tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn

nắn.

    

    

     * Ôn 5 động tác đã học* Chia nhóm tập luyện(GV)

4-5 lần - GV Phân tích trên tranh và cho HS

2x8 nhịp tập.

- Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận

xét đánh giá.

- Cán sự điều khiển GV quan sát

nhận xét, sửa sai cho HS.

Tổ 1

24Nguyễn Thị LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày giảng: Thứ 3: 02/10/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×