Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngày giảng: Thứ 5: 20/09/2018( Sáng. T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E)

Ngày giảng: Thứ 5: 20/09/2018( Sáng. T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha Trang

chân, đầu gối, hơng, vai

- Trò chơi“ Đứng ngồi theo

lệnh ”* Kiểm tra bài cũ: động tác

quay phải, trái.(GV)

- 2hs lên thực hiện, học sinh nhận

xét, giáo viên nhận xét tuyên dương.

18-22 P - GV nêu tên động tác, nhắc lại kỹ

2- 3p thuật sau đó hô nhịp cho HS thực

4-5 L hiện, đồng thời quan sát uốn nắn

2x8N - GV nêu tên động tác, làm mẫu tồn

bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân

tích kỹ thuật

- Hô nhịp chậm và thực hiện để HS

tập theo, xen kẽ GV nhận xét uốn

nắnII. PHẦN CƠ BẢN

1. Ôn quay phải quay trái

2. Học động tác vươn thở

- Nhịp 1: Bước chân trái về

trước trọng tâm dồn lên chân

trước, đồng thời hai tay đưa lên

cao chếch hình chữ V, hít sâu.

- Nhịp 2: Thu chân về TTCB,

đồng thời 2 tay đưa từ trên cao

sang ngang xuống dưới vắt

     

chéo trước bụng, đầu hơi cúi,

thở ra.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng

     

bước chân phải lên trên

- Nhịp 4: Về TTCB

     

- Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4

4-5 l

(GV)

* Học động tác tay:

2x8nhịp

- Nhịp 1: Chân trái bước sang

ngang rộng bằng vai, đồng thời

- GV Phân tích trên tranh và cho HS

hai tay đưa sang ngang, lòng

tập.

bàn tay sấp.

- Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận

- Nhịp 2: Đưa 2 tay lên cao vỗ

xét đánh giá.

2 lòng bàn tay vào nhau

- Cán sự điều khiển GV quan sát

- Nhịp 3: Gập khuỷu tay trước

nhận xét, sửa sai cho HS.

ngực.

- Nhịp 4: Về TTCB

     

- Nhịp 5,6,7,8 như nhịp 1,2,3,4

nhưng đổi chân phải ở nhịp 5.

     

     

* Chia nhóm tập luyện4-5 P(GV)- Cán sự điếu khiển GV đến các tổ

quan sát sửa sai.

13

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

Tổ 1



(Gv)

Tổ 2

* Thi đua giữa các tổ4- 5pTổ 3



- Từng tổ lên thực hiện do cán sự

điều khiển GV cùng học sinh quan

sát nhận xét.





(GV)

    

2. Chơi trò chơi “ Qua đường

lội”III. PHẦN KẾT THÚC6- 8p

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi

thử và chơi chính thức, xen kẽ GV

nhận xét uốn nắn.3-5 P1. Hồi tĩnh

- Cúi người thả lỏng                

- Cán sự điều khiển và cùng GV hệ

thống bài học.

     

     

     

(GV)2. Củng cố, nhận xét giờ học:

- GV cùng HS hệ thống bài học

- Nhận xét giờ học.- Học sinh chú ý lắng nghe





14Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

3. Xuống lớp: Lớp giải tán

( Gv)

- Học sinh hô “khỏe”.RUT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

TUẦN 4

Ngày soạn: 22/09/2018

Ngày giảng: Thứ 2: 24/09/2018( Sáng. T1: 2A)

Ngày giảng: Thứ 3: 25/09/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B)

(Chiều. T2: 2E)

TIẾT 7: TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ” – ĐỘNG TÁC CHÂN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Học động tác

“Chân”.

- Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ”.

2. Kỹ năng:

- Biết cách thực hiện 3 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung, biết cách

chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo,

nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập.

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò

chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung

Định

Phương pháp tổ chức

lượng

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

4 – 6p - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc

1. Ổn định tổ chức:

GV “ Khoẻ”.



- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ

học.



- Ôn động tác vươn thở và tay.



- Học động tác chân của bài thể dục

phát triển chung.15

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

- Chơi trò chơi“ Kéo cưa lừa xẻ ”

* Kiểm tra trang phục, hỏi thăm

sức khỏe HS.

2. Khởi động:

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,

đầu gối, hông, vai.( Gv)

- HS tự chỉnh đốn trang phục.

- HS khởi động theo đội hình hàng

ngang.

    

 (GV)

*. Kiểm tra bài cũ: Tập động tác

- 2hs lên thực hiện, học sinh nhận xét,

vươn thở va tay.

giáo viên nhận xét tuyên dương.

II. PHẦN CƠ BẢN:

18-22p - GV nêu tên động tác, làm mẫu tồn bộ,

1. Học động tác chân :

4-5 L sau đó làm mẫu chậm và phân tích kỹ

- Nhịp 1 : Bước chân trái sang 2Lx8N thuật động tác.

ngang rộng hơn vai, hai tay dang

- Hô nhịp chậm và thực hiện để HS tập

ngang, bàn tay sấp.

theo, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn.

    - Nhịp 2 : khuỵu gối chân trái, chân

phải thẳng, hai tay đưa ra trước

ngang vai, vỗ vào nhau.

    - Nhịp 3 : Về nhịp 1

- Nhịp 4 : Về TTCB.

    - Nhịp 5, 6, 7, 8 : Như trên nhưng ở

nhịp 5 bước chân phải sang ngang.

(GV)

- GV Phân tích trên tranh và cho HS tập.

* Ơn 3 động tác đã học.

4-5 l - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét

2x8 nh đánh giá.

- Cán sự điều khiển GV quan sát nhận

xét, sửa sai cho HS.

* Chia nhóm tập luyện.

4- 5p

- Cán sự điếu khiển GV đến các tổ quan

sát sửa sai.

Tổ 1

Tổ 3





(Gv)* Thi đua giữa các tổ.4- 5pTổ 2

Tổ 4

- Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều

khiển GV cùng học sinh quan sát nhận xét

16Nguyễn Thị LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngày giảng: Thứ 5: 20/09/2018( Sáng. T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×