Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. CÁC DÂY THẦN KINH VẬN ĐỘNG: III, IV, VI

B. CÁC DÂY THẦN KINH VẬN ĐỘNG: III, IV, VI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường đi: từ các nhân thần kinh vận nhãn, các sợi

thoát ra khỏi thân não ở rãnh trong cuống đại não,

chạy ra trước chui vào thành ngoài xoang tĩnh mạch

hang đến khe ổ mắt trên, chia thành 2 nhánh tận chui

qua vòng gân chung vào ổ mắt:• + Nhánh trên: đi trên thần kinh thị giác, đến cơ thẳng

trên và cơ nâng mi trên.

• + Nhánh dưới: lớn hơn, đi dưới thần kinh thị giác,

chia ra 3 nhánh trong, giữa và bên. Nhánh trong đến cơ

thẳng trong; nhánh giữa đến cơ thẳng dưới và nhánh

bên đến cơ chéo dưới. Nhánh bên cũng thông nối với

hạch mi để cho ra các sợi đối giao cảm đến cơ thể mi và

cơ thắt đồng tử.Chức năng:

• Nhân chính: vận động cơ thẳng trên, cơ nâng mi trên,

cơ thẳng trong, cơ thẳng dưới, cơ chéo dưới.

• Nhân phụ (đối giao cảm): vận động cơ thể mi và cơ thắt

đồng tử.2. Ứng dụng lâm sàngMối tương quan giữa dây III và các thần kinh sọ khác.Có 6 vị trí thần kinh III có thể bị tổn thương 

• (1) vùng cuống tiểu não trên ;

• (2) vùng nhân đỏ ;

• (3) vùng lân cận cuống não ;

• (4)-(5) vùng xoang hoang ;

• (6) vùng khe hốc mắt• Liệt nhân dây III (vị trí 1)

– Mỗi cơ thẳng trên được điều khiển bởi nhân thần kinh

III phía đối diện. Liệt nhân dây III một bên sẽ liệt cơ

thẳng trên đối diện.

– Cả hai cơ nâng mi được điều khiển bởi một cấu trúc

dưới nhân, đó là nhân đuôi trung tâm. Liệt một nhân

dây III gây sụp mi mắt hai bên.

• Liệt rễ thần kinh III (vị trí 2: các bó rễ đã rời khỏi nhân

dây III nên liệt cùng bên.• Hội chứng thốt vị móc hải mã (vị trí 3): Trên đường đi

hướng về xoang hang, dây III nằm trên gờ của lều tiểu

não. Tại đây, phần não nằm lên trên dây III là phần móc

của mặt dưới thùy thái dương. Thốt vị thùy móc hải mã

xuống dưới cấn vào gờ tiểu não gây chèn ép thần kinh

III.

 

• Phình động mạch thơng sau (vị trí 4): Trên đường đi

vào xoang hang, dây III đi dọc theo bên ngồi động

mạch thơng sau. Phình mạch gây chèn ép dây III,

thường gặp tại chỗ giao nhau động mạch thông sau và

động mạch cảnh trong.Thốt vị thùy móc hải mã xuống dưới cấn vào gờ tiểu não gây

chèn ép thần kinh III• Phình động mạch thơng sau (vị trí 4): Trên đường đi vào

xoang hang, dây III đi dọc theo bên ngồi động mạch

thơng sau. Phình mạch gây chèn ép dây III, thường gặp

tại chỗ giao nhau động mạch thông sau và động mạch

cảnh trong. 

• Hội chứng xoang hang (vị trí 5).

• Hội chứng đỉnh hốc mắt: tại khe ổ mắt trên (vị trí 6).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. CÁC DÂY THẦN KINH VẬN ĐỘNG: III, IV, VI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×