Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp Nghiên cứu tế bào học

Phương pháp Nghiên cứu tế bào học

Tải bản đầy đủ - 0trangĐôi tai thấp nhỏ, dị thường, kém mềm mại

Mũi nhỏ và tẹt

Lưỡi quá to so với miệng3. Phương pháp nghiênChân tay ngắn, bàn tay ngắn tocứu tế bào họcMiệng trễ và ln ln há

Mắt xếch, mí mắt lộn lên Kiểu nhân của người

- Thể ba NST 21 (2n +

1 =này

47):như

hộithế

chứng

nào?

ĐaoY3. Phương pháp nghiên cứu tế bào học-Thể

Kiểumột

nhân

X0của

(2n người

- 1 = 45):

này hội

nhưchứng

thế nào?

TơcnơTriệu chứng: cổ có nếp da, tầm vóc thấp, bàn tay và bàn

chân bị sưng lên.Biến chứng: khuyết tật tim, tiểu đường, hoocmon tuyến

giáp thấp

Khởi pháp thường gặp: Bẩm sinh

Nguyên nhân: thiếu một NST X trông mỗi tế bào3. Phương pháp nghiên cứu tế bào học- Thể

Kiểubanhân

thế nào?

XXXcủa

(2nngười

+ 1 = này

47):như

hội chứng

3X3 . P hư ơ ng p há p n g hi ên c ứ u t ế bà o họ cBuồng trứng bình thườngBuồng trứng đa nang + 1Kiểu

của

người này như thế nào?

Thể ba XXY (2n

= 47): nhân

hội chứng

Claiphentơ3. Phương Pháp

NGHIÊN CỨU TẾ BÀO

HỌCCảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp Nghiên cứu tế bào học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×