Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mt s nghiên cu liên quan

3 Mt s nghiên cu liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Bài toán phát hiện cảnh bạo lực trong videodụng liên quan đến bạo lực như: lửa (fire), vũ khí nóng (firearms), vật dụng gây

sát thương (cold arms), rượt đuổi xe (car chases), cảnh chết chóc (gore), máu

(blood), đánh nhau (fights) [2]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này tác giả chỉ sử

dụng các đặc trưng handcraffed để biểu điễn các khái niệm thuộc tính.

Âm thanh cũng là một yếu tố quan trọng để phát hiện cảnh bạo lực trong

video, Mel-frequency Cepstral Coefcient (MFCC) là đặc trưng âm thanh thường

được các nhóm nghiên cứu sử dụng. Trong đó bằng việc sử dụng MFCC các

nhóm nghiên cứu đã giành giải nhất cuộc thi về phát hiện sự kiện trong video

(TRECVID Multimedia Event Detection 2010) [17],[18].Hình 2.9: Một số loại đặc trưng hình ảnh và âm thanhHướng nghiên cứu giải quyết bài toán bằng cách kết hợp đa đặc trưng gần

đây cũng được nhiều nhóm nghiên cứu quan tâm. Trong nghiên cứu [19], tác giả

đã so sánh và đánh giá các loại đặc trưng trong đó bao gồm việc kết hợp đặc

trưng thị giác và âm thanh. Ngoài ra cách thức kết hợp các loại đặc trưng với

nhau cũng được quan tâm nghiên cứu. Các nghiên cứu [20], [21], [3] chỉ ra rằng

có hai hướng kết hợp đó là (1) Early fusion: kết hợp các loại đặc trưng trước làm

dữ liệu huấn luyện mơ hình, (2) Late fustion: tổng hợp từ kết quả của các mơ

hình được học từ các đặc trưng riêng rẽ. Trong q trình thực nghiệm, nhóm các152. Bài tốn phát hiện cảnh bạo lực trong videotác giả này cũng đưa ra các kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác của Late

Fustion cao hơn so với Early Fusion.Hình 2.10: Framework kết hợp các loại đặc trưng [3]Như vậy, hầu hết các nghiên cứu trước đây đều sử dụng các loại đặc trưng

cấp thấp (lower feature), các đặc trưng này được đề xuất bởi các chuyên gia

(handcraffed)-mới chỉ biểu diễn thông tin ở cấp thấp – thông tin về cạnh trong

ảnh (only capture low-level edge information)[13]. Do đó các đặc trưng này chưa

thể hiện được mức ngữ nghĩa cũng như phức tạp của khái niệm bạo lực.2.4Kết chươngBào toán phát hiện cảnh bạo lực là một trong những bài toán con trong lớp

các bài toán về phát hiện sự kiện trong video. Việc giải quyết các bài toán này

là tiền đề để xây dựng các ứng dụng có tính thực tế như các hệ thống phân tích,

giám sát, .... Các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào việc sử dụng các

đặc trưng cấp thấp được các chuyên gia đề xuất mới chỉ biểu diễn thông tin ở cấp

thấp – thông tin về cạnh trong ảnh (only capture low-level edge information)[13],

các đặc trưng này chưa thể hiện rõ được hết tính phức tạp ngữ nghĩa của khái

niệm bạo lực. Các nghiên cứu và kết quả công bố trong các cuộc thi về nhận dạng162. Bài toán phát hiện cảnh bạo lực trong videovà phân lớp ảnh gần đây cho thấy các đặc trưng được rút trích từ các thuật toán

Deep learning cho kết quả cao hơn so với các đặc trưng hand-craffed. Một trong

những đặc điểm nổi bật của của Deep learning là mơ hình hóa được đối tượng

cần học bằng cách tự học được các đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu đầu vào theo

nhiều tầng, tầng sau khái quát hơn các tầng trước. Theo đó, nội dung chính của

luận văn sẽ tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán DL và đề xuất áp dụng Dl vào

giải quyết bài toán VSD.17Chương 3

Tổng quan về Deep learning

Nội dung chính của chương tập trung vào việc hệ thống lại các kiến thức về

Deep learning(DL) và giới thiệu một số nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng

DL trong các bài tốn về thị giác máy. Trong đó, phần 3.1 sẽ đề cập đến mạng

neural nhân tạo (Artificial Neural Network), đây cũng là kiến thức cơ sở sử dụng

cho việc giới thiệu về DL trong phần 3.2. Cho tới thời điểm thực hiện luận văn

này, thuật toán Convolutional Neural Networks (CNN) là thuật toán cho kết quả

tốt nhất trong bài toán phân lớp và nhận dạng ảnh, đây cũng là thuật toán được

học viên sử dụng trong luận văn của mình sẽ được giới thiệu chi tiết trong phần

3.3. Một số thư viện và framwork hỗ trợ DL thường được các nhóm nghiên cứu

sử dụng được đề cập đến trong phần 3.4. Cuối chương phần 3.5 sẽ trình bày một

số nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng DL trong lĩnh vực thị giác máy.3.1Neural networksMạng neural nhân tạo (Artificial Neural Network : ANN), gọi tắt neural

network là mơ hình xử lý thông tin mô phỏng hoạt động của các hệ neural sinh

học mà cụ thể hơn ở đây là bộ não con người. Trong đó, thành phần cơ bản của

ANN là neural nhân tạo có cách thức hoạt động và xử lý tương tự neural sinh

học. ANN được hình thành từ số lượng lớn các neural được liên kết với nhau theo

cấu trúc từng tầng (layer), các neural kết nối với nhau giữa các tầng thông qua

trọng số liên kết (weight).18Chương 3.Tổng quan về Deep learning3.1.1Neural sinh họcCách thức hoạt động của bộ não nói riêng và của hệ thần kinh nói chung đã

được con người quân tâm nghiên cứu từ rất lâu nhưng cho đến nay các nhà khoa

học vẫm chưa thực sự hiểu rõ chi tiết về hoạt động của bộ não và hệ thần kinh.

Đặc biệt là trong các hoạt động liên quan đến trí óc như suy nghĩ, học tập, tư

duy, trí nhớ, sáng tạo...Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng có một số thơng tin

căn bản về bộ não con người. Theo đó, một bộ não con người trung bình cân

nặng khoảng 1,5kg và có thể tích là 235 cm3 , cấu tạo bộ não được chia ra làm

nhiều vùng khác nhau, mỗi vùng kiểm soát một hay nhiều hoạt động của con

người. Hoạt động của cả hệ thống thần kinh bao gồm não bộ và các giác quan

như sau: đầu tiên con người nhận được kích thích bởi các giác quan từ bên ngồi

hoặc trong cơ thể. Các kích thích này được biến thành các xung điện bởi chính

các giác quan tiếp nhận kích thích. Những tín hiệu này được chuyển về trung

ương thần kinh là bộ não để xử lý. Tại bộ não các thông tin sẽ được xử lý, đánh

giá và so sánh với các thông tin đã được lưu trữ để đưa ra các quyết định dưới

dạng các xung điện1 . Từ những quyết định từ bộ não sẽ sinh ra các mệnh lệnh

cần thiết và gửi đến những bộ phận thi hành thích hợp như các cơ tay, chân, giác

quan....Hình 3.1: Minh họa bộ não con người1

2https://www.youtube.com/watch?v=Qm0cAqdjHGA

http://science-all.com/brain-coloring-page.html192Chương 3.Tổng quan về Deep learningKhi xem xét ở mức độ tế bào thì bộ não được hình thành từ 1011 phần tử gọi

là nơ-ron (hay neural sinh học)1 . Mỗi neural được liên kết chặt chẽ với 104 neural

khác. Các neural này có nhiều đặc điểm chung với các tế bào khác trong cơ thể,

ngồi ra chúng có những khả năng mà các tế bào khác khơng có được đó là khả

năng nhận, xử lý và truyền các tín hiệu điện hóa làm cơ sở hình cách thức xử lý

thơng tin của bộ não. Hình 3.2 mơ tả cấu tạo và cách thức hoạt động của neural

sinh học, trong đó mỗi neural sinh học có 4 thành phần cơ bản:

• Thân neural (cell body) chứa nhân (nucleus) hay một số tài liệu gọi là soma

có nhiệm vụ chính là tổng hợp và xử lý các tín hiệu điện nhận vào từ các

đầu vào. Bản chất của q trình này chính là việc lấy tổng tất cả các tín

hiệu neural nhận được.

• Các nhánh tín hiệu vào (denrites) đây chính là các mạng dạng cây của các

dây thần kinh truyền tín hiệu vào đến thân neural.

• Sợi trục ra (axon) có chức năng truyền tín hiệu từ thân tế bào này sang

neural khác. Phần cuối của axon được chia thành nhiều nhánh nhỏ (cả của

denrites và axon) kết thúc tại khớp nối (Synapse).

• Khớp nối (Synapse) là điểm liên kết giữa sợi trục ra của neural này với các

nhánh denrites của neural khác. Liên kết giữa các neural và độ nhạy của

mỗi synapse được xác định bởi quá trình học phức tạp. Khi điện thế của

synapses tăng lên do xung điện phát ra từ axon thì synapses sẽ tiết ra một

loại hóa chất để kết nối mở ra cho các ion đi qua nó. Các ion này làm thay

đổi tín hiệu điện thế trên các điểm tiếp xúc tạo ra các xung điện lan truyền

tới các neural khác.

Một cách tổng quát neural sinh học hoạt động theo cách thức sau: neural nhận

tín hiệu đầu vào từ các denrites sau đó xử lý các tín hiệu này tại nhân neural mà

cụ thể hơn là lấy tổng tất cả các tín hiệu đầu vào mà nó nhận được sau đó phát

ra một tín hiệu điện thế; nếu tổng tất cả các tín hiệu điện lớn hơn một ngưỡng

cho phép nào đó thì xử lý và cho ra một tín hiệu đầu ra. Tín hiệu đầu ra này

1

1https://www.khanacademy.org/science/biology/human-biology

http://katie-humanbio.blogspot.com/2008/04/overview-of-nervous-system.html20Chương 3.Tổng quan về Deep learningHình 3.2: Minh họa cấu tạo neural sinh học1được truyền qua axon và chính là tín hiệu đầu vào của một neural khác.Dựa trên

cấu trúc và cách thức hoạt động của neural sinh học, các nhà nghiên cứu đã đề

xuất mơ hình neural nhân tạo được trình bày chi tiết ở phần sau.3.1.2Neural nhân tạoMột neural là một đơn vị xử lý thông tin và là thành phần cơ bản của một

mạng ANN. Cấu trúc của một neural được mơ tả trong hình 3.3.

Trong đó:

• Các giá trị đầu vào (x1 ,x2 , ...xN ). Trong quá trình thực nghiệm dữ liệu

này thường được đưa vào dưới dạng một véc tơ N chiều.

• Tập các liên kết: Có chức năng truyền thơng tin trong đó ứng với một

liên kết có một trọng số (hay trọng số liên kết là số thực biểu thị mức độ

quan trọng của liên kết với đầu ra -weight)Wk1 ,Wk2 ,.. WkN ,. Thông thường,

các trọng số này được khởi tạo một cách ngẫu nhiên ở thời điểm khởi tạo

mạng và được cập nhật liên tục trong quá trình học mạng.

• Hàm kết hợp ak (combination function): Thường dùng để tính tổng của

tích các giá trị đầu vào với trọng số liên kết tương ứng của nó (vì thế một

số tài liệu là hàm tổng - summing function).21Chương 3.Tổng quan về Deep learningHình 3.3: Cấu trúc neural nhân tạoNak =Wki xi + bk(3.1)i=1Với Wki là trọng số liên kết giữa của các neural đầu vào và bk là ngưỡng

hay độ lệch (bias).

• Hàm truyền f(.) (transfer function) hay hàm kích hoạt (active

function): Hàm này được dùng để giới hạn phạm vi đầu ra của mỗi neural.

Nó nhận đầu vào là kết quả của hàm kết hợp và ngưỡng đã cho. Thông

thường, phạm vi đầu ra của mỗi nơron được giới hạn trong đoạn [0,1] hoặc

[-1, 1]. Các hàm truyền rất đa dạng, có thể là các hàm tuyến tính hoặc phi

tuyến. Việc lựa chọn hàm truyền nào là tuỳ thuộc vào từng bài toán và

kinh nghiệm của người thiết kế mạng. Một số hàm truyền thường sử dụng

trong các mô hình mạng nơron được đưa ra trong 3.1. Trong đó các nghiên

cứu trước đây thường sử dụng hàm sigmod, các nghiên cứu gần đây về DL

thường sử dụng hàm ReLu ra đời thường hay được sử dụng.

• Đầu ra yk : Là tín hiệu đầu ra của một neural.22Chương 3.Tổng quan về Deep learningBảng 3.1: Một số hàm truyền trong mạng neuralyk = f(ak )(3.2)Như vậy, tương tự như neural sinh học, neural nhân tạo cũng nhận các tín

hiệu đầu vào, xử lý ( nhân các tín hiệu này với trọng số liên kết, tính tổng các

tích thu được rồi gửi kết quả tới hàm truyền), và cho một tín hiệu đầu ra ( là kết

quả của hàm truyền).23Chương 3.Tổng quan về Deep learning3.1.3Mạng neural nhân tạo (Artificial Neural Networks)Mạng neural nhân tạo là một mơ hình tính tốn gồm nhiều phần tử xử lý gọi

là neural được liên kết với nhau và cùng hoạt động song song. Tính năng hoạt

động của mạng phụ thuộc vào cấu trúc mạng, trọng số liên kết giữa các neural

và quá trình xử lý bên trong neural. Nguyên lý cấu tạo của một mạng bao gồm

một hoặc nhiều tầng (layer) hay lớp. Mỗi tầng bao gồm nhiều neural có cùng một

chức năng trong mạng1 . Dựa vào số tầng hay sự liên kết giữa các lớp trong mạng

mà người ta phân ANN thành các nhóm khác nhau.

Phân loại dựa theo số tầng

Dựa theo số tầng trong mạng thì ANN gồm hai loại: mạng một tầng và mạng

nhiều tầng

• Mạng một tầng: Mạng một tầng cấu thành từ một tầng neural, nó vừa

là tầng vào vừa là tầng ra.Hình 3.4: Minh họa ANN một tầng• Mạng nhiều tầng: Mạng nhiều tầng tổng quát có n tầng (n ≥ 2) : trong

đó gồm tầng nhận tín hiệu đầu vào được gọi tầng đầu vào (input). Các tín

hiệu đầu ra của mạng được sản sinh bởi tầng ra của mạng - tầng thứ n.

Các tầng nằm giữa tầng vào và tầng ra được gọi là tầng ẩn - có (n-1) tầng

ẩn (thơng thường tầng đầu tiên chỉ có tác dụng chuyển tín hiệu vào tầng

tiếp theo).24Chương 3.Tổng quan về Deep learningHình 3.5: Minh họa mạng nhiều tầng truyền thẳngPhân loại theo cách thức liên kết

Dựa vào cách thức truyền dữ liệu giữa các thành phần trong mạng người ta

có thể chia ANN làm hai loại thường được sử dụng:

• Mạng truyền thẳng (feedforward neural networks): Dòng dữ liệu từ đơn

vị đầu vào đến đơn vị đầu ra chỉ được truyền thẳng. Việc xử lý dữ liệu có

thể trên nhiều lớp, nhưng khơng có những liên kết ngược. Cụ thể hơn là

khơng có các liên kết từ các neural từ các lớp đầu vào và các neural ở các

lớp đầu ra hay các neural trong cùng một lớp cũng khơng có liên kết với

nhau (3.5 minh họa lớp truyền thẳng n lớp).

• Mạng hồi quy(recurrent neural network): Khác với mạng truyền thẳng,

mạng hồi quy chứa các liên kết ngược - có sự kết nối giữa neural đầu ra

với neural đầu vào. Mạng lưu lại các trạng thái trước đó, và trạng thái tiếp

theo khơng chỉ phụ thuộc vào các tín hiệu đầu vào mà còn phụ thuộc vào

các trạng thái trước đó của mạng, hình 3.6 minh họa một mạng hồi quy.

Hoạt động của ANN có thể mơ tả một cách cụ thể như sau: tại tầng đầu vào

các neural sẽ nhận tín hiệu và xử lý (tính tổng trọng số, gửi thông tin tới hàm

truyền) rồi cho kết quả (là kết quả thơng qua hàm kích hoạt). Kết quả này sẽ

1http://neuralnetworksanddeeplearning.com/25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mt s nghiên cu liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×