Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

489. Phạm Ngọc Trưởng, Vũ Hải Nam và cs(2015),”Dự đoán kích thước gân

cơ thon, gân cơ bán gân ứng dụng trong điều trị tái tạo DCCT khớp gối”.

Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, Tr130-133.

10. Phan Đình Mừng và cs (2012) “kết quả bước đầu nội soi tái tạo dây

chằng chéo sau kỹ thuật xuyên mâm chày bằng gân Hamstring sử dụng lối

vào qua vách sau khớp gối” Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam , số

đặc biệt Tr81 -86.

11. Phùng Văn Tuấn và CS (2013), Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo dây

chằng chéo sau khớp gối bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon qua nội soi”.

Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, Tr99 - 105.

12. Phùng Văn Tuấn và CS (2015) “Những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết

quả phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau khớp gối”. Tạp chí chấn thương

chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, Tr120- 124.

13. Trần Trung Dũng (2014) “Đánh giá kết quả tạo hình dây chằng chéo sau

khớp gối qua nội soi bằng mảnh ghép gân bán gân và gân cơ thon” Tạp chí

y học thực hành Số 1/2014 Tr 74.

Tiếng Anh:

14. A. A. Amis (&) ; C. M. Gupte ;A. Edwards (2006) “Anatomy of the

posterior cruciate ligament and the meniscofemoral ligaments”

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 14: 257–263.

15. Cosgarea AJ, Jay PR (2001)"Posterior Cruciate Ligament Injuries:

Evaluation and Management" J Am Acad Orthop Surg, Vol 9, No 5,

September/October 2001, 297-307.

16. Edwards, A.; Bull, AM.; Amis, AA. (Mar 2007). "The attachments of the

fiber bundles of the posterior cruciate ligament: an anatomic

study.". Arthroscopy. 23 (3): 284–290

17. Jin Hwan Ahn, Ji Hoon Bae, Young Seuk Lee, Kuiwon Choi, Tae Soo,

Joon Ho Wang (2009): “ An Anatomical and Biomechanical Comparison

of Anteromedial and Anterolateral Approaches for Tibial tunnel of

Posterior Cruciate Ligament Recontraction evaluation of the Widening49effect ò the anteriolateral approach”. The American Journal of Sprorts

Medicine, Vol. 37

18. Race, A.; Amis, AA. (Jan 1994). "The mechanical properties of the two

bundles of the human posterior cruciate ligament.". J Biomech. 27 (1): 13–

24.

19. Wind, William M.; Bergfeld, John A.; Parker, Richard D. (2004).

"Evaluation and Treatment of Posterior Cruciate Ligament Injuries:

Revisited". American Journal of Sports Medicine. 32 (7): 1765–1775.50Phụ lục 1: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GỐI SAU PT THEO LYSHOLM

Khập khiễng

5 điểm

Đau

25 điểm

Không

5

Không

25

Nhẹ theo chu kỳ

3

Đau nhẹ khi gắng sức/chơi thể thao

20

Nặng và thường xuyên

0

Đau nhiều khi gắng sức/chơi thể thao

15

Cần dụng cụ hỗ trợ

5 điểm

Đau nhiều khi/sau khi đi bộ >2 km

10

Không

5

Đau nhiều khi/sau khi đi bộ >2 km

5

Nạng hay gậy

2

Luôn luôn đau

0

Không thể chống chân được

0

Sưng gối

10 điểm

Kẹt khớp

15 điểm

Khơng

10

Khơng kẹt khớp/khơng vướng

15

Có khi gắng sức/chơi thể thao

6

Khơng kẹt khớp/có vướng

10

Có khi sinh hoạt bình thường

2

Thỉnh thoảng kẹt khớp

6

Luôn luôn sưng

0

Kẹt khớp thường xuyên

2

Đi cầu thang

10 điểm

Luôn ln kẹt khớp

0

Bình thường

10

Lỏng khớp

25 điểm

Khơng bao giờ lỏng

25

Hiếm, khi hoạt động nặng

20

Thường xuyên khi hoạt động

15Hơi khó khăn

Phải đi từng bước

Không thể

Ngồi xổm6

2

0

5 điểmnặng

Thỉnh thoảng trong hoạt động10hàng ngày

Thường có trong hoạt động hàngKhơng khó khăn

Hơi khó khăn5

45Khơng thể gấp q 9002ngày

Ln có ở mỗi bước đi0Hồn tồn khơng thể0 Kết quả:- Rất tốt: 95 - 100 điểm.

- Tốt: 84 - 94 điểm.- Trung bình: 65 - 83 điểm.

- Xấu < 65 điểm.51Phụ lục 2: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

1. Hành chính

1.1.Họ và tên:

1.2.Tuổi:

1.3.Giới: Nam □Nữ □1.4.Số bệnh án:

1.5.Địa chỉ liên lạc (số điện thoại):

1.6. Ngày vào viện:

1.7. Ngày ra viện:

2. Nguyên nhân tai nạn:

TNGT □TNLĐ □TNSH □3. Thời gian từ khi bị tai nạn đến khi phẫu thuật

4.Phân loại tổn thương:

4.1. Gối bị tổn thươngPhải □Trái□4.2. Các tổn thương

□ Tổn thương dây chằng chéo trước

□ Tổn thương dây chằng bên trong

□ Tổn thương dây chằng bên ngoài

□ Tổn thương sụn chêm trong

□ Tổn thương sụn chêm ngoài

□ Tổn thương góc sau ngồi

□ Tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày

4.5. Điểm Lyshom trước phẫu thuật:

4.6. Dấu hiệu ngăn kéo sau:

Độ II □Độ III □5. Phẫu thuật:

5.1. Thời gian phẫu thuật: …. Phút

5.2. Cách thức phẫu thuật (xử trí các tổn thương phối hợp):

□ Tái tạo dây chằng chéo trước

□ Tái tạo dây chằng bên trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×