Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực vật chuyển gen :

Thực vật chuyển gen :

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 con đường chuyển gene







Trực tiếp vào protoplast :Ðể DNA dễ xâm

nhập được vào tế bào thực vật, phải loại bỏ

vách tế bào,tạo protoplast. Protoplast có thể

được duy trì trong môi trường nuôi cấy như

các tế bào sinh trưởng một cách độc lập

hoặc với một môi trường đặc hiệu, vách tế

bào có thể được tạo thành và tồn bộ các

cây có thể được tái sinh từ các tế bào

này..Ðể nâng cao hiệu quả biến nạp, người

ta đã đã xử lý protoplast với PGE

(polyethylene glycol) hoặc bằng xung điện







Súng bắn gene: là thiết bị sử dụng để đưa thông tin di truyền vào trong

tế bào. Đạn của súng là các hạt kim loại nặng cơ bản được bao bọc DNA.







Ti-plasmid: Agrobacterium tumefaciens là loài vi khuẩn sống trong đất

gây ra bệnh khối u hình chóp (crown gall).







Người ta đã xác định được Ti-plasmid có 4 vùng tương đồng. Kết quả phân tích di truyền cho thấy

vùng T-DNA (transferred DNA) và vùng gây độc (virulence) liên quan đến sự hình thành khối u

trong khi hai vùng khác liên quan đến sự tiếp hợp và sự tái bản của plasmid trong Agrobacterium.









3. Thành tựu:

Gạo vàng giàu vitamin A: Giống lúa vàng được ra đời năm 1999, hạt giàu hàm

lượng beta- carotene (tiền vitamin A) và màu sắc vàng của gạo chính là thể hiện

mức độ giàu vitamin A.







Đu đủ: kháng bệnh đốm vòng







Lúa chịu hạn và lụt: Để tạo ra giống lúa này các nhà khoa học đã tìm ra cặp gen có tên là SNORKEL giúp cho cây

trồng phát triển nhanh khi sống trong môi trường nước nhiều giúp lá phát triển trên mặt nước. Mỗi khi nước dâng cao,

lúa lại tích lũy hormone ethylene hormone này đến lượt nó kích hoạt các gen SNORKEL làm cho thân lúa phát triển

nhanh và cứng cáp hơn.







Cây bơng vải: Trong một khoảng thời gian ngắn từ năm 2002 đến năm 2008, bông vải biến đổi gen đã đem về

cho nông dân Ấn Độ hơn 5,1 tỉ USD nhờ thu nhập từ sản lượng tăng gấp đơi và chi phí dành cho các thuốc

bảo vệ thực vật độc hại được tiết kiệm một nửa.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực vật chuyển gen :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×