Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình thiết kế và sử dụng bài giảng E-Learning

Quy trình thiết kế và sử dụng bài giảng E-Learning

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chữ đủ to, rõ.

- Mỡi slide đều có nội dung chủ đề.

- Có slide ngăn cách khi chuyển chủ đề lớn.

b. Kĩ năng Multimedia:

- Có âm thanh

- Có video ghi GV giảng bài.

- Có hình ảnh, video clips minh họa nội dung kiến thức bài học.

- Đóng gói Chuẩn SCORM,HTML5, AICC, cơng cụ dễ dùng, có thể online hay

offline… chạy được trên các thiết bị mobile, Ipad và internet (Giải quyết vấn đề

mọi lúc, mọi nơi).

c. Nội dung các câu hỏi của GV:

Các câu hỏi giáo viên đưa ra ở đây mang tính gợi mở, hướng dẫn học sinh tự

học và khai thác tri thức, củng cố nội dung bài học. Các câu hỏi được xây dựng

nhằm kích thích tính động não của người học, thực hiện phương châm lấy người

học làm trung tâm, chú trọng tính chủ động.

Các câu hỏi được xây dựng với 2 dạng:

- Gói câu hỏi: dùng để kiểm tra bài cũ và củng cố bài mới, phần củng cố có

thể dùng phần mềm Violet để tạo trò chơi tương tác, tăng hứng thú học tập cho học

sinh. Sau khi học sinh hoàn thành các câu hỏi, chương trình sẽ thơng báo kết quả,

điểm bài làm và điểm cần đạt. Nếu khơng vượt qua có thể làm lại, và học sinh sẽ

nhận được các thông tin phản hồi để mở rộng kiến thức, minh chứng cho đáp án.

- Câu hỏi đơn lẻ: sử dụng trong khai thác kiến thức nội dung bài học, diễn ra

trong suốt quá trình học. Nếu làm sai học sinh được quyền làm lại với số lần quy

định (thường ít hơn số phương án lựa chọn là một).

4.1.2. Nguyên tắc xây dựng bài giảng E-learning

Bài giảng E – Learning được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc sau:

- Đảm bảo mục tiêu bài học: căn cứ vào mục tiêu bài học, giáo viên xác định

nội dung dưới dạng các hoat động nhận thức. Mỗi hoạt động nhận thức được thiết

kế dưới các dạng câu hỏi, học liệu đa phương tiện (hình ảnh, mơ hình động,

video,..) được gắn kết với nhau thành một mơi trường tương tác có tác dụng định

hướng học tập và nâng cao khả năng tự học của học sinh. Tiến trình học sinh giảiquyết các yêu cầu, bài tập chính là q trình thực hiện các mục tiêu dạy hoc. Vì vậy,

khi thiết kế bài giảng E- Learning phải thể hiện rõ mục tiêu trong từng hoạt động

nhận thức cụ thể.

- Đảm bảo tính khoa học – chính xác: các đơn vị kiến thức của bài học được

thể hiện dưới dạng kênh chữ, kênh hình (hình ảnh, tranh vẽ, video, sơ đồ, bản đồ,..),

câu hỏi, bài tập,… cần đảm bảo tính chính xác về nội dung, cách lựa chọn, sắp xếp,

trình bày các tài liệu cần đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực của đối

tượng địa lí cần đề cập đến.

- Đảm bảo tính sư phạm – thẫm mĩ: môi trường làm việc của bài giảng tương

tác E-Learning cần hợp lí về bố cục, thời gian, cách thể hiện để tạo điều kiên thuận

lợi cho giáo viên và học sinh sử dụng dễ dàng. Kịch bản của các mơ hình động,

video cần chứa đựng các tình huống có vấn đề, các tình huống học tập để kích thích

tính tự học, tự nghiên cứu của các em. Nội dung của lời giảng phải dẫn dắt quá trình

làm việc của học sinh, để các em tìm tòi, tìm hiểu kiến thức mới.

- Đảm bảo tính tương tác: bài giảng E-Learning được đặc trưng bởi tính

tương tác. Bao gờm, tính tương tác khi thiết kế giao diện làm việc của bài giảng,

khả năng phối hợp giữa lời giảng của giáo viên và kênh hình, kênh chữ, kịch bản

của các học liệu đa phương tiện, bài tập đánh giá có phản hời. Mơi trường học tập

tương tác giúp học sinh học tập nhẹ nhàng, lôi cuốn bằng việc khám phá từng nội

dung của bài giảng, góp phần nâng cao hiệu quả việc tự học của học sinh.

4.1.3. Quy trình thiết kế bài giảng ELearning

Bước 1. Xác định mục tiêu và nội dung bài

giảng

Giúp GV lựa chọn và thiết kế các hoạt

động nhận thức, phương tiện, học liệu đa

phương tiện liên quan đến bài giảng ELearning. Cần xác định mục tiêu dạy học rõ ràng, cụ thể để giúp các em có định

hướng tốt nhất để thực hiện hoạt động nhận thức.

Bước 2. Tìm kiếm và biên tập nguồn tư liệu cho bài giảngNội dung bài giảng E-learning có cấu tạo từ các học liệu điện tử được gắn

kết với nhau thơng qua một cơng cụ trình diễn. Bao gờm: Video giáo khoa, hình

ảnh, mơ hình động, sơ đờ tư duy và bài tập trắc nghiệm tương tác có phản hồi).

Để tạo được nguồn tư liệu phong phú phục vụ cho việc thiết kế bài giảng cần kết

hợp đầy đủ và có hiệu quả các tư liệu trên.

Bước 3. Tiến hành thiết kế nội dung bài giảng bằng phần mềm Ispring 7.0

Phần mềm hỗ trợ soạn thảo bài giảng iSpring Suite là phần mềm được tích

hợp trên phần mềm Power Point. Vì vậy, khi soạn bài giảng ta cần kết hợp các chức

năng của phần mềm Power Point và phần mềm Ispring suite 7.0 để tạo bài giảng

sinh động, hấp dẫn.

Tiến trình các bước thiết kế nội dung bài giảng E-Learning

Bước 1: Tạo thư mục rồi copy file bài giảng Powerpoint đã có vào thư mục đó

(lưu ý đặt tên thư mục và tên file không dấu), nếu không xây dựng từ bài giảng

đã có thì ta khởi chạy chương trình Powerpoint rời lưu bài giảng vào thư mục vừa

tạo.

Bước 2: Với các bài giảng đã có từ trước, ta cần căn chỉnh về mặt hình thức cho

phù hợp với làm bài giảng E-Learning (font chữ Arial, đề mục, tiêu đề màu nâu, cỡ

32 - 36 chữ đậm, nội dung màu xanh dương hoặc xanh rêu cỡ chữ từ 24 – 28, nền

màu trắng…), thêm các trang theo yêu cầu như trang thông tin chung, trang hướng

dẫn sử dụng bài giảng, trang mục tiêu bài học, đề cương bài học, tài liệu tham

khảo…

Bước 3: Sử dụng các chức năng chèn Phim, chèn âm thanh, tạo bài tập trắc

nghiệm…để hoàn thiện bài giảng.

Bước 4: Xây dựng kịch bản ghi âm, ghi hình tương ứng với từng trang. Tiến hành

thu âm, ghi hình giáo viên. Chuyển đổi đi cho phù hợp (phim là đuôi flv, f4v; âm

thanh là mp3 hoặc wav).

Bước 5: Chèn âm thanh và phim đã xử lí vào, tiến hành đờng bộ. Sau đó thực hiện

các kĩ thuật còn lại để hồn thiện và đóng gói bài giảng.

Thu âm lời giảng:

Bước 1: Vào Ispring Suite, chọn Record Audio, xuất hiện cửa sổ Record Audio

Narration, như bên dưới:Trong đó:

-Nút trên cùng là trang hiện hành và thời gian

của đoạn âm thanh đã tờn tại (nếu khơng có

âm thanh thì đờng hờ sẽ là 0:00.0)

-Ơ thứ 2 sẽ cho biết trang đang chọn trong

tổng số trang, thời gian đã chạy của file âm

thanh đã chèn.

-Nút Settings… để thiết lập Micro và Driver

của webcam khi cần ghi hình (khơng khuyến khích sử dụng chức năng ghi hình máy

tính).

Bước 2: Để tiến hành ghi âm ta nhấn vào nút Start Record (nếu không ghi được

thì cần kiểm tra lại thiết lập micro), chờ một

chút rồi bắt đầu giảng bài, muốn tạm dừng

ta nhấn vào nút Pause, để kế thúc nhấn vào

nút Stop (nút vuông) rồi nhấn vào nút tam

giác để nghe thử. Nếu chất lượng âm thanh

không tốt ta nhấn lại vào nút đỏ Start

Record để thu lại (nếu xuất hiện thông báo

thu lại thì chọn nút Yes) rời thực hiện lại các thao tác. Để hoàn tất nhấn chọn OK

Bước 3: Sau khi đã hoàn tất việc thu âm, muốn nghe lại hoặc chỉnh sửa xóa đoạn

âm thanh ta vào nút Manage Narration, nhấn tam giác để nghe thử. Muốn làm câm

âm thanh đã chèn ta nhấn phải chuột vào phần Audio (sóng âm) của trang rời chọn

Mute clip, để chèn âm thanh khác ta có thể chọn nút Record Audio phía trên để ghi

âm lại hoặc nhấn phải chuột vào đối tượng, chọn Change Audio Clip rời tìm file

cần chèn nhấn Open. Muốn xóa đoạn âm thanh, ta nhấn phải chuột vào slide chứa

nó rời chọn Delete. Muốn thốt cửa sổ và lưu lại ta nhấn chọn nút Save & Close

phía trên bên trái.

Lưu ý:

-Tại cửa sổ Ispring Narration Editor, ta cũng có thể thao tác thu âm và ghi hình

bằng webcam nhưng khuyến cáo không nên sử dụng.

- Ta cũng có thể chèn âm thanh từ bên ngồi vào thay thế file âm thanh đã có.Ghi hình giáo viên

Bước 1: Vào Ispring Suite, chọn Record Video, xuất hiện cửa sổ Record Video

Narration, như bên dưới. Các chức năng tương tự như cửa sổ ghi âm lời giảng.

Bước 2: Để tiến hành ghi hình ta chỉnh tư thế ngay ngắn trong Webcam rồi nhấn

vào nút Start Record, chờ một chút rồi bắt đầu giảng bài để ghi hình, để tạm dừng

nhất vào nút Pause, để kế thúc nhấn vào nút Stop (nút vuông) rồi nhấn vào nút tam

giác để xem thử. Nếu chất lượng âm thanh và hình ảnh khơng tốt ta nhấn lại vào

nút đỏ Start Record để thu lại (nếu xuất hiện thơng báo thu lại thì chọn nút Yes) rời

thực hiện lại các thao tác. Để hồn tất nhấn chọn OK

Bước 3: Để xem thử, xóa, chỉnh sửa, thay thế… ta thực hiện thao tác bước 3 của

phần thu âm lời giảng ở trên.

Bước 4. Hoàn thiện bài giảng E-learning bằng phần mềm Ispring Suite 8.7

Thiết lập thông tin GV, logo trường, xuất bản, đóng gói bài giảng E-learning.

4.2. Minh họa bài giảng E-Learning

Minh họa giáo án E-Learning chủ đề tế bào thực vật

STT

SlideTrình chiếuMục tiêu ý

tưởng thiết kế

MT: Giới thiệu

những thông tin

liên quan đếnSlide 1

Thông tin

chunggiáo viên và bài

giảng

YT: Slide thông

tin kết hợp với lời

giới thiệu trên

nền nhạcMT: Giúp học

sinh nắm được

cấu trúc nội dungSlide 2

Cấu trúc bài

giảngcủa tồn bộ bài

học

YT: Sử dụng hình

vẽ, kênh chữ, lời

đọc của giáo viên

MT: Giúp HS ôn

lại, khắc sâu nội

dung kiến thức

bài cũ, để chuẩn

bị tốt trước khiSlide 3

Kiểm tra bài

vào bài mới.

YT: Sử dụng bộ

câu hỏi trắc

nghiệm, có lời

đọc của giáo viên,

flash.Sử dụng phần mềm Sothink SWF Quicker để tạo và biên tập flash

MT: Giúp HS biết

được bài học hôm

Slide 4

Giới thiệu

bài mớinay sẽ học và GV

dẫn dắt được học

sinh vào bài mới.

YT: Sử dụng

video có lời giảng

của giáo viênMT: Định hướng

mục tiêu HS cần

nắm: kiến thức,

Slide 5

Mục tiêu bài

họckỹ năng, thái độ

thơng qua bài học

- YT: Sử dụng

kênh hình, kênh

chữ và lời giảng

của giáo viên

MT: HS nắm

được nội dungSlide 6

Nội dung bài

họcchuẩn bị tìm hiểu.

Tạo hứng thú cho

học sinh trước khi

vào bài học

YT: Sử dụng

video có nhạc nền

MT: Đưa ra

nhiệm vụ học tậpSlide 7

Tìm hiểu cấu

tạo rễ, thân,

và yêu cầu HS

quan sát hình trả

lời

YT: Sử dụng câu

hỏi học tập gắn

với hình ảnh

trong SGKMT: HS biết được

hình dạng của các

Slide 8

Tìm hiểu

hình dạng tếtế bào trong rễ,

thân, lá

YT: Sử dụng hìnhbào trongảnh, kênh chữ,các cơ quanhiệu ứng ppt, lời

giảng của giáo

viên

MT: HS nhận

định được tế bào

trong cùng mộtSlide 9

Tìm hiểu tế

bào trong

từng cơ quancơ quan không

giống nhau

YT: Sử dụng câu

hỏi tương tác,

hình ảnh minh

họa, kết hợp lời

giảng giáo viên

MT: HS nắm

được các hìnhSlide 10

Một số hìnhdạng khác của tế

bàodạng khácYT: Sử dụngcủa tế bàokênh hình, lời

giảng của giáo

viên.MT: HS biết được

Slide 11

Kích thước

của một số tế

bàokích thước của

một số tế bào

YT: Sử dụng

bảng, kênh chữ,

hiệu ứng ppt, lời

giảng của giáo

viên

MT: HS biết được

kích thước củaSlide 12

Kích thước

của một số tế

bàocác tế bào

YT: Sử dụng hình

ảnh, kênh chữ, lời

giảng của giáo

viênMT: HS biết được

hình ảnh các bộ

Slide 13

Cấu tạo tế

bàophận của tế bào

YT: Sử dụng

kênh hình, kênh

chữ, lời giảng của

giáo viênMT: HS quan sát

được video về các

bộ phận của tế

bào và chức năng

Slide 14

Tìm hiểu

các bộ phận

của tế bàocủa chúng.

YT: Sử dụng

video, lời giảng

của giáo viênSử dụng phần mềm Camtasia studio để biên tập phim

MT: HS ghi chú

được các bộ phận

Slide 15

Ghi chú các

bộ phận của

tế bàocủa tế bào theo

đúng số thứ tự

YT: Sử dụng

kênh hình, kênh

chữ, hiệu ứng ppt,

lời đọc của giáo

viênMT: HS biết được

chức năng các bộ

Slide 16

Câu hỏi 1phận của tế bào

YT: Sử dụng câu

hỏi tương tác, âm

thanh, lời đọc của

giáo viênMT: HS giải thích

được tại sao lá

cây lại có màu

Slide 17

Câu hỏi giải

thíchxanh lục

YT: Sử dụng câu

hỏi tương tác,

kênh hình, hiệu

ứng ppt, lời giảng

của giáo viên.

MT: HS nắm

được lá cây cóSlide 18

Giải thích lá

cây có màu

xanh lụcmàu xanh lục là

nhờ chất diệp lục

trong lục lạp

YT: Sử dụng

kênh hình, kênh

chữ, lời giảng của

giáo viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình thiết kế và sử dụng bài giảng E-Learning

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×