Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả đạt được

Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo cơ sở dữ liệu sáng chế (SC) tiếp cận được, năm 1980 (tức 2 năm sau khi dự

án APS bắt đầu) đã có sáng chế đầu tiên về sản xuất dầu tảo. Hai người Mỹ Cole Edward

và Hess Howard, được cấp bằng số US 3606731 cho SC “Quy trình phân tách nhũ tương

dầu tảo trong nước (A process for breaking algae oilwater emulsions)”. Dù vậy, tính đến

năm 2013 chỉ có khoảng 260 SC sản xuất dầu tảo được đăng ký. Trong giai đoạn đầu

lượng SC không nhiều, chủ yếu do rào cản về chi phí và giá xăng dầu thời điểm đó tương

đối thấp. Phải đến những năm 2006, khi thế giới bắt đầu tìm kiếm nguồn nhiên liệu sinh

học thay thế, dầu tảo mới được chú ý với lượng SC tăng dần, nổi bật là năm 2010 với 35

SC. Trong các quốc gia, Trung Quốc dẫn đầu số lượng SC đăng ký, chiếm gần 36% tổng

số SC, kế đến là Mỹ (27,19%), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới - WO (22,8%) và Cơ

quan Sáng chế châu Âu-EP (5,26%).

Theo Rex Tillerson - giám đốc điều hành Exxon Mobil nhận định, cần thêm

khoảng 25 năm nữa trước khi dầu tảo có thể thương mại hóa thực sự. Dù vậy, thành quả

đạt được trong chiết xuất dầu tảo bằng phương pháp thủy nhiệt hóa lỏng của Phòng Thí

nghiệm Quốc gia Pacific Northwest (PNNL) cuối năm 2013 vừa qua đầy hứa hẹn sẽ rút

ngắn thời điểm thương mại hóa dầu tảo. Chỉ mất 30 phút, quy trình mới nhất này sử dụng

tảo ướt (không cần sấy khô), cực kỳ tiết kiệm thời gian, năng lượng, chi phí và hồn tồn

đủ sức sản xuất trên quy mô công nghiệp. Một khi thương mại hóa thành cơng, dầu tảo

nhiều khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các quốc gia đang độc quyền

về dầu mỏ.11KẾT LUẬN

Qua tìm hiểu việc ứng dụng vi tảo trong sản xuất nhiên liệu sinh học, rút ra một số

kết luận sau:

- Vi tảo có vai trò quan trọng trong ứng dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Khi

nuôi cấy vi tảo cần chú ý đến một số yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ môi trường, điều

kiện ánh sáng…

- So với các dạng năng lượng truyền thống, nhiên liệu sinh học, cụ thể là biodiesel

có nhiều ưu thế như giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, giúp đảm bảo an ninh lương thực,

bảo vệ nguồn nước, khơng khí và nguồn lợi rừng… Chính vì vậy việc phát triển biodiesel

đòi hỏi phải đi kèm với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải tiến công

nghệ để giảm giá thành sản xuất. Tiềm năng phát triển và cơ hội của nhiên liệu sinh học,

cụ thể là biodiesel là rất lớn trong những nỗ lực chung của các nước trên thế giới là khia

thác hiệu quả nguồn năng lượng này để bù đắp cho sự thiếu hụt không thể tránh khỏi của

nhiên liệu hóa thạch trong một tương lai khơng xa.

- Đối với nước ta hiện nay vấn đề cấp bách để phát triển biodiesel nói riêng và

nhiên liệu sinh học nói chung là cần có chiến lược phát triển, những chính sách, thể chế

và quy hoạch cụ thể của Nhà nước. Trên cơ sở đó huy động vốn đầu tư để phát triển và

giữ gìn nguồn năng lượng này.12TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Văn Cường (2015), Ứng dụng vi tảo trong cuộc sống, sử dụng vi tảo trong

đời sống con người và động vật, Báo cáo thực tập.

[2]. Đỗ Thị Hương (2013), Biodiesel – Nguồn nguyên liệu xanh cho tương lai, Tiểu luận

môn Kinh tế môi trường.

[3]. Nguyễn Quang Khải (2006), Những vấn đề trong việc phát triển Sinh khối ở Việt

Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4]. Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Thị Hương (2010), Nhiên liệu sinh học, Tiểu luận.

[5]. Bùi Thị Thanh Lan, Võ Chí Khang (2011), Ứng dụng vi tảo trong sản xuất nhiên liệu

sinh học, NXB Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

[6]. Antia N. J.,Bisalbutra T., Cheng J.Y & Kalley J.P., 1975. Pigment and Cytological

evidence for reclassification of Nanochloropsis Oculata and Monallantis Salina in the

Eustigmatophyceae, Journal of Phycology, 11: 339 - 343

[7]. Myers J., 1980, Primary Productivity in the Sea, Plenum Press, New York.

[8]. Sukenik A., Carmeli Y., 1989, Regulation of fatty acid composition by irradiance

level in Eutigmatophyte Nannonchloropsis sp. J. Phycol, 25: 686-692.13TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNGTIỂU LUẬN:

ỨNG DỤNG VI TẢO TRONG SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC (BIODIESEL)Người thực hiện :Lê Thị Hương LiênLớp:SHTN – K36GVHD:Thầy Trịnh Đăng Mậu14Đà Nẵng, tháng 09 năm 201815Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×