Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuốc trừ sâu được sản xuất từ vi nấm côn trùng.

Thuốc trừ sâu được sản xuất từ vi nấm côn trùng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chi Beauverra có 3 loại có khả năng diệt cơn trùng đó là: Beauveria bassiana

(Bb), Beauveria tenella và Beauveria brongniartii. Trong đó tỷ lệ diệt cơn trùng nhiều

nhất là lồi Beauveria bassiana (80-90%).

Đặc điểm hình thái của loại nấm này: Sinh ra bào tử trần đơn bào có đường kính

từ 1 – 4 khơng màu, hình trứng, sợi nấm dài 3-5 , các bào tử trần phân nhánh, ngọn bào

tử hẹp, có hình ziczac khơng đều.

Độc tố của loại nấm này: Là Boverixin, vòng Depxipeptit có điểm sơi 93-94oC.

Cơ chế gây bệnh: Sau 12 – 24 giờ thì bào tử nảy mầm xuyên qua lớp kitin của cơ

thể và phát triển bên trong. Tiết ra độc tố Boverixin phá hủy tế bào bach huyết làm sâu

chết và sau đó tạo lớp bào tử phù trên cơ thể sâu.

2.1.2. Một số đặc tính của chi nấm Metarhizium (nấm lục cương)Có 2 lồi gây bệnh chính là: Metarhizium anisopliae và Metarhizium flavoviride.

Đặc điểm hình thái: bào tử trần màu trắng dần chuyển sang xanh, hình oval hay

hình trứng (Metarhizium flavoviride), hình cổ chai hay hình trụ (Metarhizium

anisopliae). Kích thước 3,5 – 6,4 , bào tử đứng riêng lẻ hoặc xếp thành chuỗi.

Độc tố của loại nấm này: Ngoại độc tố là các sản phẩm thứ cấp, vòng peptit:

Destruxin A, B, C hay D.

Cơ chế gây bệnh: Sau khi bám trên côn trùng trong 24 giờ bào tử sẽ nảy mầm

xuyên qua vỏ côn trùng, tiếp tục phân nhánh bên trong cơ thể và tiết ra các độc tố

Destruxin A, B gây chết cơn trùng.

2.2.Quy trình sản xuất

Phương pháp ni cấy chìm:

+ Chuẩn bị: Giống nấm sẽ được nuôi cấy trên môi trường thạch mạc nha – men bia.Sau 3 – 4 ngày lấy ra, làm khô lạnh để sử dụng dần.

+ Nhân giống: Ta cấy giống chuẩn bị vào hình nón, ni lắc 25-28 giờ ở 25 -28oC.

+ Lên men: Thành phần môi trường lên men : 2% nấm men chăn nuôi, 1% tinh bột,

0,2% NaCl, 0,01% MnCl2, 0,05% KCl. Cấy 2-10% giống vào nồi men, pH khoảng 5 –

5.6, nuôi ở 25 – 28oC trong 3-4 ngày, lượng khí thổi là 2 – 2.5 lít khơng khí/ 1 lít mơi

trường/ 1 phút.14+ Tách ly tâm, thu sinh khối: Cho dịch nuôi qua máy ly tâm để tách nước, thu bào tử

dạng sệt có độ ấm từ 70 – 80% và lượng bào tử 6-8 109/ g, sau đó đưa đi phun sấy để

làm dạng khô.

2.3. Ứng dụng thuốc trừ sâu được sản xuất từ vi nấm côn trùngThuốc trừ sâu Muskardin là thuốc trừ sâu có thành phần chính là nấm bạch

cương được chế biến dưới dang bột thấm nước. Muskardin có phổ tác động rất rộng lên

nhiều loại cơn trùng như: sâu tơ, sâu xanh trên rau màu, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu

đục thân hại bắp, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh trên cây chè [8].

Chế phẩm AT trừ sâu sinh học dạng lỏng có thành phần gồm: Metarhizium

anisipoliae, Beauveria bassiana và Isaria sp. Thuốc trừ sâu sinh học AT có hiệu lực

phòng trừ sâu đục quả, sâu sừng ở ngô, bọ nhảy trên lá, sâu đục quả đậu, nhộng hóa

bướm, sâu bướm già, sâu ở củ cải, sâu khoang, sâu cắt lá, rệp vừng, bọ trĩ, sâu cuốn lá,

bọ xít trên lá, bọ trích hút, rầy phấn trắng...

Một số chế phẩm từ nấm lục cương: Chế phẩm metavina 80LS được sử dụng để

diệt mối hại đê, đập; chế phẩm metavina 10DP được sử dụng để phòng mối cho các

cơng trình xây dựng mới; chế phẩm metament 90DP được sử dụng để diệt truyền trùng,

bọ nhảy, ấu trùng bọ hung, bọ hà, sâu xám...15KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua đề tài “Ứng dụng vi sinh vật trong việc sản xuất chế phẩm trừ sâu sinh học”

có thể rút ra được một số kết luận như sau:

-Các chế phẩm trừ sâu sinh học nói chung và thuốc trừ sâu sinh học Bt nói riêng khi sử-dụng đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Ngoài việc diệt trừ sâu, bệnh phá hoại mùa màng, cây trồng các chế phẩm trừ sâu sinh

học còn góp phần làm tăng dinh dưỡng và hệ sinh thái mơi trường đất, an tồn với-người sử dụng và không gây ô nhiễm môi trường.

Các sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học đã góp phần khơng nhỏ vào việc giải quyết vấn đề

an ninh lương thực ở các quốc gia trên thế giới, hướng tới xây dựng một nền nông

nghiệp tiên tiến bền vững đi đôi với sự phát triển của nền khoa học – công nghệ trên thế

giới.

Tuy vậy, đề tài này chỉ mới chủ yếu nghiên cứu, tìm hiểu chế phẩm trừ sâu Bt và

thuốc trừ sâu được sản xuất từ vi nấm côn trùng, cần nghiên cứ thêm về các giống, các

chủng loại vi sinh vật khác có khả năng tiêu diệt sâu bệnh hại cây trồng, tuyên truyền và

nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học để

thay thế cho thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Trong các đề tài khác cần tìm hiểu và mở

rộng thêm quy mơ sản xuất các chế phẩm sinh học từ vi sinh vật.16TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Hoàng An – Lê Thị Đẹp (2012), Ứng dụng Công nghệ vi sinh trong sản

xuất thuốc trừ sâu sinh học - Tiểu luận.

[2]. Nguyễn Thị Kiều Duyên, Lưu Thị Minh Nguyệt, Đinh Thị Quỳnh, Đỗ Thị Thảo

(2013), Thuốc trừ sâu sinh học – Tiểu luận.

[3]. Nguyễn Vũ Hảo – Nguyễn Thị Mỹ Ly (2011), Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất

thuốc trừ sâu sinh học - Báo cáo khoa học.

[4]. Nguyễn Thị Hiền (2012), Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus

thuringiensis sinh protein tinh thể diệt côn trùng cánh vảy - Luận văn thạc sĩ Sinh học.

[5]. Trần Cao Hiếu và cộng sự (2013), Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất

thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringiensis – Báo cáo khoa học.

[6]. Nguyễn Ngọc Tâm Huyền (2009), Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thuốc trừ

sâu sinh học – Luận văn Thạc sĩ.

[7]. Lê Thị Thúy Loan và cộng sự (2016), Nghiên cứu thuốc trừ sâu và ảnh hưởng của

thuốc trừ sâu đến con người và môi trường sống – Luận văn nghiên cứu khoa học.

[8]. Phạm Thị Thùy và cộng sự (2003), Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm

Beauveria và Metarhizium để phòng trừ một số sâu bệnh hại cây trồng - NXB Nông

nghiệp.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuốc trừ sâu được sản xuất từ vi nấm côn trùng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×