Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Hoạt động thực hành: * Ơn tập bài hát.

A. Hoạt động thực hành: * Ơn tập bài hát.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc 5Trường TH Lê Hồng Phong- Cá nhân hát

- Nhận xét

* Ôn tập TĐN số 6

- GV đàn cho HS nghe bài TĐN số 6.

- Cả lớp đọc vài ba lần sau đó ghép lời.

- HS đọc nhạc, hát lời và gõ phách, thể hiện đúng phách mạnh, phách nhẹ

- Cho từng nhóm hát

- Cá nhân hát

- Nhận xét

B. Hoạt động ứng dụng:

- Hôm nay học bài gì?

- Các em hát lại 1 bài vừa oân .

- Nhận xét tiết học.

* NGLL: Múa hát mừng sinh nhật Bác

-Về luyện hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm và động tác phụ hoạ. Ơn

lại bài TĐN số 673Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc 5Tiết 34:Trường TH Lê Hồng Phong- ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT :

+ EM VẪN NHỚTRƯỜNG XƯA.

+ DÀN ĐỒNG CA MÙA

HẠ.

- ÔN TẬP TĐN SỐ 8 .

I.Mục tiêu :

-HS thuộc và hát đúng giai điệu 2 bài hát Em vẫn nhớ

trường xưa,Dàn đồng ca mùa hạ.

-HS đọc nhạc,hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN

số 8.Trình bày bài TĐN số 8 theo nhóm.

-Giáo dục HS có thái độ học tập tốt.

II.Phương pháp :

Truyền khẩu,hát mẫu,xướng âm ,thực hành.

III.Chuẩn bò :

1.GV : Nhạc cụ quen dùng,bài TĐN số 8,một vài động

tác phụ hoạ.

2.HS : Nhạc cụ gõ,SGK âm nhạc 5.Vài động tác phụ

hoạ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

A. Hoạt động thực hành:

Nội dung 1: Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát .

*HĐ1 : Em vẫn nhớ trường xưa.

-Cả lớp ôn lại bài hát.

-Kiểm tra từng nhóm hát,các nhân hát.

-GV nhận xét,uốn nắn,tuyên dương.

*HĐ 2 : Bài Dàn đồng ca mùa hạ.

-Cả lớp ôn lại bài hát.

-Kiểm tra từng nhóm hát,các nhân hát.

-GV nhận xét,uốn nắn,tuyên dương.

74Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc 5Trường TH Lê Hồng PhongNội dung 2 : Ôn tập TĐN số 8 (không kiểm tra).

-Cho HS nghe giai điệu bài TĐN số 6.

-Cho cả lớp đọc bài vài lần rồi sau đó các em ghép lời

ca.

-HS đọc nhạc,ghép lời rồi sau đó gõ phách,thể hiện

đúng phách mạnh,nhẹ của bài.

- Cá nhân

- GV nhận xét,đánh giá.

B. Hoạt động ứng dụng:

-HS (1 em)nhắc lại nội dung của bài (CHT).

-Cho HS đọc lại bài nhạc số 8+ghép lời ca (nửa lớp đọc

nhạc,nửa lớp hát lời ca).

-Dặn học bài,tập chép nhạc.Xem bài sau (Tập biểu diễn

các bài hát.) kết hợp nhận xét lớp.TiẾT 35:TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC.75Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc 5Trường TH Lê Hồng PhongI.Mục tiêu :

-HS biểu diễn bài hát trước lớp giống như đang biểu

diễn trên sân khấu (động tác phụ hoạ khớp với nội

dung bài hát).

-Rèn kó năng biểu diễn bài hát như :tự nhiên,mạnh dạn.

-Giáo dục học sinh tính tự giác,tích cực trong học tập.

II.Phương pháp :

Gợi mở,thực hành,nêu gương.

III.Chuẩn bò :

-Nhạc cụ quen dùngï.Tập đệm thành thạo các bài hát.

-Nhạc cụ gõ.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

A. Hoạt động cỏ bản:

-Gọi HS (2 em) trình bày 2 bài hát : Em vẫn nhớ trường

xưa,Lễ tốt nghiệp.(CHT-HT)

-Gọi HS (2 em) đọc lại bài TĐN số 7 và 8. (CHT-HT)

GV kết hợp đánh giá kết quả cho HS.

B. Hoạt động thực hành:

Tập bieu diễn các bài hát.

-GV : Đây là tiết học cuối năm,ta có thể tổ chức thành

một buổi văn nghệ.

-Hình thức :

GV chỉ đònh 4-5 nhóm chuẩn bò tiết mục tham gia,các em

tự chọn các bài hát trong năm.Mỗi tốp trình bày 2

bài;khi hát kết hợp với động tác phụ hoạ hoặc múa.

*Chú ý :

-Cần huy động tất cả HS cùng tham gia.

-Trước khi biểu diễn,GV cho các nhóm chuẩn bò10-15

phút,sau đó lập chương trình và cử một em giới thiệu.

-GV đệm đàn cho các tiết mục.

-Cuối cùng cho cả lớp đồng ca một bài (Em vẫn nhớ

trường xưa).

GV theo dõi,nhận xét,tuyên dương.

C. Hoạt động ứng dụng:

-GV khắc sâu chươøng trình môn âm nhạc lớp nhớ.

76Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc 5Trường TH Lê Hồng Phong-HS (1 em) nêu lại tên các nốt nhạc đã học ! (CHT)

-Dặn học thuộc 10 bài hát+8 bài TĐN.Tập biểu diễn

thành thạo các bài hát,xem trước chương trình lớp ,kết

hợp với nhận xét lớp.77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Hoạt động thực hành: * Ơn tập bài hát.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×