Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các hoạt động dạy và học :

III. Các hoạt động dạy và học :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 10: HỌC HÁT BÀI LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT

Nhạc và lời: Mộng lân

I. Mục tiêu:

- HS biết tính chất vui tươi, sơi nỗi của bài hát.

- Hát đúng giai điệu và lời ca, lưu ý những chỗ nữa cung trong bài.

- Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ bạn bè.

II. Chuẩn bị:

- Đồ dùng dạy học; Đàn oóc gan. Phách ,song loan. tranh, bảng phụ.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,...

III. Các hoạt động dạy và học :

1. Hoạt động cơ bản: Kiểm tra sĩ số sỏch vở HS

Em hãy trình bày 1 trong 3 bài hát “Bài ca đi học; Đếm sao; Gà gáy”

- Dạy bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.

* Giới thiệu bài:

- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, nội dung

- Trình bày hoặc cho HS nghe băng bài hát.

2. Hoạt động thực hành

- Cho HS đọc đồng thanh lời ca.

- Chia bài hát thành 4 câu.

- Dạy hát từng câu

- Chia thành từng nhóm luyện tập bài hát

- Hát kết hợp gõ đệm.

- Hát gõ đệm theo nhịp 2/4

Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hồ tình thân

- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hồ tình thân

- Hát theo nhóm19Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Tiểu Học Lê Hồng

Phong-Hát cá nhân

- GV nhận xét

3. Hoạt động ứng dụng

- Cho HS hát lại cả bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo tiết tấu lời ca.

- Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò.20Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 11: ÔN BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT

I. Mục tiêu:

-Thể hiện tốt bài hát Lớp chúng ta đoàn kết

- Giáo dục tình đồn kết thơng u bạn bè.

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ gõ, phấch song loan. Đàn oóc gan.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,...

III. Các hoạt động dạy , học :

1. Hoạt động cơ bản:

- Ôn định lớp: Kiểm tra sách vở đồ dùng

* Ơn bài hát: Lớp chúng ta đồn kết

- GV hát mẫu lại sau đõ bắt nhịp cho HS hát ôn bài hát.

- Hướng dẫn HS vỗ tay đệm theo phách và theo tiết tấu.

- Cho HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm cho bài hát.

- Cho HS luyện theo tổ nhóm,

- Cá nhân.

2. Hoạt động thực hành

* Nghe tiết tấu đoán bài hát:

- Bắt nhịp cho HS hát lại bài hát Hoa lá mùa xuân (đã học ở lớp 2).

- GV gõ tiết tấu và hỏi HS đó là tiết tấu của bài hát nào?

* Tập biểu diễn bài hát:

- Hướng dẫn HS khi hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 2/4, một nhịp đa sang phải,

một nhịp đa sang trái nhẹ nhàng.

- Gọi một số nhóm lên bảng biểu diễn.

3. Hoạt động ứng dụng

- Cho HS hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết gõ đệm theo phách

- Dặn các em về ôn luyện 2 cách vỗ tay đệm cho bài hát

21Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Tiểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 12: HỌC BÀI HÁT CON CHIM NON

Dân ca Pháp

I. Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu của bài dân ca Pháp

- Cảm nhận về tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4 với phách mạnh là phách 1,

phách 2, 3 là phách nhẹ

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ gõ, phách, song loan. Đàn oóc gan.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,..

III. Các hoạt động dạy. học:

1. Hoạt động cơ bản:

- Kiểm tra sĩ số , đồ dùng học tập

+ Trình bày bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết. / Nhận xét

* Dạy bài hát Con chim non

- Giới thiệu bài: GV treo tranh lên bảng cho HS quan sát hỏi về nội dung bức

tranh

- Nhận xét

2. Hoạt động thực hành:

- Hát mẫu.

- Cho HS đọc lời ca, theo tiết tấu lời ca

- Tổ nhóm cá nhân đọc

- Nhận xét

- Dạy hát từng câu theo lối móc xích. GV đàn và hát mẫu từng câu để HS hát

theo

* Lưu ý HS: nhấn mạnh vào phách 1 của nhịp ¾

- Tập xong cho HS luyện hát theo tổ nhóm

22Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

Phong- Cá nhân.

Tập gõ đệm theo nhịp

- Hướng dẫn HS đọc: 1 - 2 – 3 (Nhấn mạnh vào số 1)

- Chia đôi lớp: một nữa hát, một nữa gõ đệm vào phách mạnh của nhịp 3

- Hướng dẫn trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhịp 3/4

+ Phách 1: vỗ 2 tay xuống bàn

+ Phách 2: vỗ 2 tay vào nhau

+ Phách 3: vỗ 2 tay vào nhau

2. Hoạt động ứng dụng:

- Cho HS hát lại bài hát vừa học

Dặn các em về học thuộc lời bài hát tập gõ đệm theo nhịp

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về học thuộc bài23Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Tiểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 13: HỌC BÀI HÁT CON CHIM NON

I. Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca

- Tập hát nhấn đúng phách mạnh của nhịp 3/4

- Biết gõ đệm nhịp 3/4 theo bài hát

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ gõ, phách, song loan. Đàn oóc gan.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,..

III. Các hoạt động dạy, học:

1. Hoạt động cơ bản:

- Kiểm tra sĩ số, vở đồ dùng học tập

+ Bài hát Con chim non là của dân ca nào? Trình bày bài hát

* Ôn bài hát: Con chim non

- Bắt nhịp cho HS hát ôn bài hát

- Lần lượt cho HS luyện hát theo tổ nhóm, cá nhân.

- Cho HS hát ôn kết hợp vỗ tay (gõ) đệm theo nhịp 3.

+ Phách mạnh: vỗ 2 tay xuống bàn

+ 2 phách nhẹ: vỗ 2 tay vào nhau

- Cho HS dùng nhạc cụ gõ đêm theo nhịp 3 / Nhận xét

2. Hoạt động thực hành:

Tập hát kết hợp vận động theo nhịp

- GV hướng dẫn các động tác.

+ Động tác 1: (phách 1) Chân trái bước sang trái

24Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

Phong+ Động tác 2: (phách 2) Chân phải chụm vào chân trái

+ Động tác 3: (phách 3) Chân trái dậm tại chỗ 1 cai.

(Cho HS thực hiện như trên nhưng chuyển sang chân phải)

- Cho HS đứng lên làm theo.

- Nhận xét sử sai nếu có

- Khi đã thành thạo cho HS vừa hát vừa vận động theo các động tác vừa học.

- Gọi một số nhóm lên bảng thực hiện.

- Nhận xét

3. Hoạt động ứng dụng:

- Cho HS hát lại bài hát vừa ôn

- Nhận xét từng HS

- Dặn các em về nhà tự luyện thêm các động tác vận động

- Học thuộc bài hát các cách gõ đệm25Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Tiểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 14: HỌC BÀI HÁT NGÀY MÙA VUI

Dân ca Thái

Lời mới: Hoàng Lân

I. Mục tiêu:

- HS biết thêm một làn điệu dân ca của đồng bào Thái (Tây Bắc)

- Hát đúng giai điệu và tính chất vui tơi, rộn ràng.

- Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nớc.

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ gõ, phách, song loan. Đàn oóc gan.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,..

III. Các hoạt động dạy - học :

1. Hoạt động cơ bản:

- Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập học sinh

-Trình bày bài hát Con chim non

* Dạy bài hát: Ngày Mùa Vui

- Giới thiệu bài.

2. Hoạt động thực hành:

- GV hát mẫu bài hát Ngày mùa vui

- Cho HS đọc lời ca (lời 1)

- Dạy hát từng câu hát đến hết lời 1

* Lưu ý HS: 3 tiếng có luyến 2 âm “bõ cơng”; “ấm no”; “có đâu vui”

- Tập xong cho HS luyện hát theo tổ nhóm, cá nhân.

- Hát kết hợp gõ đệm

26Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

Phong- Hướng dẫn HS vỗ tay (gõ đệm) theo các cách

- Chia đôi lớp: một bên hát, một bên vỗ tay(gõ) đệm theo nhịp, theo phách và

ngược lại. / Nhận xét

3. Hoạt động ứng dụng:

- Cho HS hát lại lời 1 bài hát vừa học

- Nhận xét từng HS

- Dặn các em về học thuộc lời 1 và xem trước lời 2 của bàiTIẾT 15: HỌC BÀI HÁT NGÀY MÙA VUI ( LỜI 2)

I. Mục tiêu:

- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời 2 của bài Ngày mùa vui.

- HS nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh.

- Giáo dục HS tình yêu dân tộc và các loại nhạc cụ dân tộc.

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ gõ, phách, song loan. Đàn oóc gan.

- Phương pháp: quan sát, đàm thoại, thực hành,..

III. Các hoạt động dạy. học:

1. Hoạt động cơ bản:

- Kiểm tra sách vởđồ dùng học tập.

+ Bài hát Ngày mùa vui là dân ca nào và do ai sáng tác,?

HS trình bày bài hát

Dạy lời 2 bài hát: Ngày Mùa Vui

- Cho HS nghe lại lời ca (lời 1) đọc lời 2.

- Mời học sinh hát cả lớp lại một lần

- Tập từng câu cho HS.

- Ôn luyện cả lớp thuộc bài

- Theo giai điệu của lời 1 áp dụng hát lời 2

-Tập xong cho HS luyện hát theo tổ nhóm27Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Tiểu Học Lê Hồng

Phong- Cá nhân. / Nhận xét

2. Hoạt động thực hành:

* Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc

- Giáo viên cho HS quan sát tranh giới thiệu chi tiết từng nhạc cụ , Mở đàn và

đàn âm sắc từng loại nhạc cụ của đàn Organ cho HS nghe

- Đàn bầu, Đàn nguyệt (còn gọi là đàn kìm)

- Đàn tranh (còn gọi là đàn thập lục)

- Đàn cho HS nghe để HS đoán

* Nghe nhạc:

- GV giới thiệu bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích )

- GV cho HS nghe bài hát. Hỏi cảm nhận HS về bài hát

- Cho HS nghe lại / Nhận xét

3. Hoạt động ứng dụng

- Cho HS hát lại lời 1và lờ 2 bài hát vừa học

GV nhận xét: Tuyên dương và nhắc nhở

- Dặn HS về học thuộc bài28Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Lớp 3Trường Ti ểu Học Lê Hồng

PhongTIẾT 16: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC

GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI

I. Mục tiêu:

- Qua chuyện kể các em biết âm nhạc còn có tác động tới lồi vật.

- Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.

II. Chuẩn bị

- Đồ dùng dạy học: Đọc kĩ câu chuyện Cá heo với âm nhạc

- Phương pháp: Tổ chức trò chơi

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Hoạt động cơ bản:

- Kiểm tra sách vở đồ dùng HS

- Trình bày bài hát Ngày mùa vui

- Kể chuyện âm nhạc.

+ GV đọc câu chuyện Cá heo với âm nhạc

+ Đọc lại từng đoạn ngắn và đặt câu hỏi để HS trả lời theo nội dung được nghe

* GV kết luận: âm nhạc không chỉ có ảnh hưởng đối với con người mà còn có

tác động tới cả một số lồi vật.

- Học sinh kể lại

- Học sinh kề lại

- Nhận xét

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hoạt động dạy và học :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×