Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 2019thể làm hết bài

- HS nêu YC

- HS thực hiện cá nhân - Chia sẻ nhóm

2 – Chia sẻ lớp.

Đáp án:Thừa số

27

23

23

- GV nhận xét, chữa bài và kết luận đáp

Thừa số

23

27

27

án đúng.

Tích

621

621

621

- Củng cố HS M1+M1 về cách tìm

thành phần chưa biết trong phép tính

Số bị chia

66178 66178 66178

+ Tìm thừa số chưa biết ?

Số chia

203

203

326

+ Tìm số chia ?

Thương

326

326

203

+T số bị chia?

- HS làm N2 – Chia sẻ lớp

Bài 4: a,b. HSNK có thể làm cả bài

Bài giải

- Yêu cầu hs quan sát biểu đồ và làm

a) Số cuốn sách T1 bán ít hơn T4 là

nhóm 2

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

- GV nhận xét kết luận đáp án đúng.

b) Số cuốn sách T2 bán nhiều hơn T3

* GV trợ giúp HS M1+M2 đọc biểu đồ

là

rồi trả lời các câu hỏi như SGK.

6250- 5750 = 500 (cuốn)

c) TB mỗi tuần bán số cuốn sách là:

(4500 + 6250 + 5750 + 5500) : 4 =

5500 (cuốn)

Đ/S: a)1000 cuốn sách

b) 500 cuốn sách

c) 5500 cuốn

- HS làm vào vở Tự học – Chia sẻ lớp

Bài 2 + Bài 3 (Bài tập chờ dành cho Bài 2: Đáp án

HS hoàn thành sớm)

39870

123

297

324

- Củng cố cách đặt tính và tính, cách

510

ước lượng thương, phép chia mà thương

18

có chữ số 0

25863

251

763

103

10

30395

217

869

140

015

Bài 3

Bài giải

Số bộ ĐDDH- Sở GD nhận về là:

40 �468 = 18720 ( bộ )

Số bộ ĐDDH mỗi trường nhận về là:

Giáo viên ...................11Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 20194. Hoạt động ứng dụng (1p)

5. Hoạt động sáng tạo (1p)18720 : 156 = 120 ( bộ )

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học Tốn

- Ghi nhớ KT đã ơn tập

- Tìm các bài tập cùng dạng trong sách

Toán buổi 2 và giải.ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

LỊCH SỬ (VNEN)

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (T3)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

LỊCH SỬ (CT HIỆN HÀNH)

ƠN TẬP CUỐI KÌ I

1. Kiến thức

- Hệ thống lại những sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng

nước đến cuối thế kỉ XIII: Nước Văn Lang, Âu Lạc: hơn một nghìn năm đấu tranh

giành độc lập: bổi đầu độc lập: nước Đại Việt thời Lý: nước Đại Việt thời Trần.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ, thuyết trình, kể chuyện.

3. Thái độ

- Tự hào về truyền thống chống giặc ngọại xâm của dân tộc.

4. Góp phần phát triển các năng lực

- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

- GV: + Phiếu học tập cho từng HS.

PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên : .......................

…………………………………………………………..

1. Em hãy ghi tên các giai đoạn lịch sử đã được học từ bài 7 đến bài 19 vào bảng

thời gian dưới đây:

Giáo viên ...................12Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4G

Năm

Các giai đoạn lịch sửNăm học 2018 - 2019

93810091226TK XIV2 . Hoàn thành bảng thống kê sau:

a. Các triều đại Việt Nam từ năm 938 đến cuối thế kỉ thứ XIV

Thời gian

Triều đại

Tên nước

Kinh đô

938 - 968

Nhà Ngô

Nhà Đinh

Nhà Tiền Lê

Nhà Lý

Nhà Trần

b. Các sự kiện lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thời Trần

Thời gian

Tên sự kiện

Khoảng 700 năm

Nước Văn Lang ra đời

TCN

Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà

Khơi nghĩa Hai Bà Trưng

Chiến thắng Bạch Đằng

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

Nhà Lý rời đô ra Thăng Long

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ

hai

Nhà Trần thành lập

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

+ Các tranh ảnh từ bài 1 đến bài 14.

- HS: SGK, bút

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.

- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Khởi động: (4p)

- Cả lớp hát kết hộp với chuyền tay

Trò chơi: Chiếc hộp bí mật

nhau chiếc hộp bí mật có câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi sau:

+ Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống + Cả 3 lần quân Mông-Nguyên

quân xâm lược Mông – Nguyên?

sang xâm lược nước ta đều đại bại

vì vua tơi nhà Trần đồn kết và có

- GV nhận xét, khen/ động viên, chốt KT tướng chỉ huy giỏi

bài cũ và dẫn vào bài mới

2. Bài mới: (30p)

* Mục tiêu: - HS ôn và hiểu được các giai đoạn lịch sử và sự kiện lịch sử tiêu biểu

từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ X IV.

Giáo viên ...................13Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 2019- HS kể được các sự kiện , nhân vật lịch sử đã học

* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm - Lớp

*Việc 1: Các giai đoạn lịch sử và sự kiện

Nhóm 4 – Lớp

lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu dựng nước

đến cuối thế kỉ X IV.

- GV phát phiếu học tập cho từng HS và - Nhận phiếu, thực hiện cá nhân,

yêu cầu các em hoàn thành nội dung của

trao đổi nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp

phiếu .

- GV gọi HS báo cáo kết quả làm việc với - HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý

kiến.

phiếu .

-Thống nhất kết quả

- GV đánh giá, chốt KT:

*Việc 2: Thi kể về các sự kiện, nhân vật

lịch sử đã học

- GV giới thiệu chủ đề cuộc thi.

- Gọi HS xung phong thi kể về các sự kiện - HS kể cá nhân

lịch sử, các nhân vật lịch sử mà mình chọn. - HS kể trước lớp theo tinh thần

xung phong .

Định hướng kể:

+ Kể về sự kiện lịch sử: Sự kiện đó

là sự kiện gì? Xảy ra lúc nào? Xảy

- GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương những ra ở đâu ? Diễn biến chính của sự

HS kể tốt, động viên cả lớp cùng cố gắng, kiện? Ý nghĩa của sự kiện đó đối

em nào chưa được kể trên lớp thì về nhà kể với lịch sử dân tộc ta?

VD: Em xin kể về Chiến thắng Bạch

cho người thân nghe.

*Lưu ý đối tượng HS M1 +M2 về các sự Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh

đạo đánh quân Nam Hán. Ngô

kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử...

Quyền đã tận dụng thuỷ triều lên

xuống để cho cắm cọc nhọn trên

sông Bạch Đằng,....

+ Kể về nhân vật lịch sử: Tên nhân

vật đó là gì? Nhân vật đó sống ở

thời kì nào? Nhân vật đó có đóng

góp gì cho lịch sử dân tộc ta?

VD: Em xin kể về Trần Hưng Đạo –

vị tướng tài ba giúp nhà Trần 3 lần

đánh thắng quân Mông- Nguyên,.....

3. Hoạt động ứng dụng (1p).

- Liên hệ giáo dục lòng tự hào đất nước, tự

hào truyền thống đánh giặc của cha ông.

4. Hoạt động sáng tạo (1p)ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Giáo viên ...................14Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 2019.....................................................................................................................................

Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ?(ND ghi nhớ)

2. Kĩ năng

- Nhận biết được câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị

ngữ trong mỗi câu (BT1, BT2, mục III); viết được đoạn văn kể việc đã làm trong

đó có dùng câu kể Ai làm gì ? (BT3, mục III)

3. Thái độ

- HS có thái độ học tập tích cực

4. Góp phần phát triển các năng lực

- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn

ngữ, NL thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn

Câu Từ ngữ chỉ HĐ/ Đặt câu hỏi

Từ ngữ chỉ người HĐ/Đặt câu hỏi- HS: VBT, bút

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm.

- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Khởi động (5p)

- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận

xét

+ Thế nào là câu kể?

+ Câu kể là câu dùng để kể, miêu tả

sự vật hay đưa ra nhận định. Cuối

+ Lấy VD về câu kể.

câu kể thường có dấu chấm.

- GV nhận xét, đánh giá chung, giới thiệu - HS nối tiếp lấy VD về câu kể.

và dẫn vào bài mới

2. Hình thành KT :(30p)

* Mục tiêu: Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ?(NDghi nhớ)

* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Cả lớp

a. Nhận xét

Cá nhân – Chia sẻ nhóm 2- Chia sẻ lớp

Bài 1, 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung của bài Bài 1, 2 : (Dự kiến KQ)

Giáo viên ...................15Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4G

- Yêu cầu HS tự làm, trao đổi N2

- TBHT điều hành lớp chia sẻ

- GV nhận xét bổ sung thêm

Lưu ý: GV trợ giúp cho HS M1+ M2

Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể

Ai làm gì ? để hoàn thành ND bài họcNăm học 2018 - 2019

Câu 2:

+ Từ ngữ chỉ HĐ: đánh trâu ra cày

+ Từ ngữ chỉ người HĐ: Người lớn

Câu 3:

+ Từ ngữ chỉ HĐ: nhặt cỏ, đốt lá

+ Từ ngữ chỉ người HĐ: Các cụ già

Câu 4:

+ Từ ngữ chỉ HĐ: bắc bếp thổi cơm

+ Từ ngữ chỉ người HĐ: Mấy chú bé

Câu 5:

+ Từ ngữ chỉ HĐ: lom khom tra ngô

+ Từ ngữ chỉ người HĐ: Các bà mẹ.

Câu 6 :

+ Từ ngữ chỉ HĐ: ngủ khì trên lưng mẹ

+ Từ ngữ chỉ người HĐ : Các em bé.

Câu 7 :

+ Từ ngữ chỉ hoạt động : sủa om cả rừng

+ Từ ngữ chỉ đối tượng hoạt động : Lũ

chóBài 3 :

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi (Gợi ý).

+ Câu hỏi cho từ ngữ chỉ hoạt động là

+ làm gì?

gì?

+ Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ người hoạt

+ Ai/ Con gì?

động ta hỏi thế nào?

- HS làm việc nhóm 4, hoàn thành vào

bảng và chia sẻ trước lớp

Câu

Từ ngữ chỉ người HĐ/

Từ ngữ chỉ HĐ/

Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi

2

Người lớn

đánh trâu ra cày

Ai đánh trâu ra cày?

Người lớn làm gì?

3

Các cụ già

nhặt cỏ, đốt lá

Ai nhặt cỏ, đốt lá?

Các cụ già làm gì?

4

Mấy chú bé

bắc bếp thổi cơm

Ai bắc bếp thổi cơm?

Mấy chú bé làm gì?

5

Các bà mẹ

lom khom tra ngơ

Ai lom khom tra ngơ?

Các bà mẹ làm gì?

6

Các em bé

ngủ khì trên lưng mẹ

Ai ngủ khì trên lưng mẹ?

Các em bé làm gì?

7

Lũ chó

sủa om cả rừng

Con gì sủa om cả rừng?

Lũ chó làm gì?

- GV nhấn mạnh: Bộ phận trả lời cho

Giáo viên ...................16Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 2019câu hỏi Ai/ Cái gì/Con gì? là Chủ ngữ - HS nhắc lại

Bộ phận trả lời cho câu hỏi: làm gì? là

Vị ngữ

b. Ghi nhớ

- 1 HS đọc ghi nhớ

- HS lấy VD về câu kể Ai làm gì? Xác

định CN và VN của câu kể đó.

3. HĐ thực hành (18p)

* Mục tiêu:

- Nhận biết được câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị

ngữ trong mỗi câu (BT1, BT2, mục III); viết được đoạn văn kể việc đã làm trong

đó có dùng câu kể Ai làm gì ? (BT3, mục III)

* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp

Bài tập 1 + 2

Cá nhân – Nhóm 2 - Lớp

- HS đọc yêu cầu

- Thực hiện theo yêu cầu - chia sẻ KQ :

Câu 1 : Cha / làm cho tôi chiếc chổi cọ

để quét nhà, quét sân.

Câu 2 : Mẹ /đựng hạt giống đầy móm lá

cọ để gieo cấy mùa sau.

Câu 3 : Chị tôi /đan nón lá cọ, lại biết

đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.

- GV nhận xét kết luận đáp án đúng.

- Yêu cầu đặt câu hỏi cho CN và VN - HS nối tiếp đặt câu

của các câu vừa tìm ở BT 1

+ CN trả lời cho câu hỏi gì? Vị ngữ trả + CN: Ai/ Cái gì/Con gì?

lời cho câu hỏi gì?

VN: làm gì?

*Bài tập 3:

- HS viết đoạn văn và xác định kiểu câu

kể Ai – làm gì? .

- GV nhắc HS sau khi viết xong đoạn

văn hãy gạch dưới những câu trong

đoạn là câu kể Ai làm gì?

- Gọi hs trình bày

- GV nhận xét chữa bài, chốt KT bài

học.

4. HĐ ứng dụng (1p)

5. HĐ sáng tạo (1p)Giáo viên ...................Cá nhân - Cả lớp

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

+ Cả lớp đọc thầm

+ Viết bài cá nhân - gạch dưới bằng bút

chì những câu trong đoạn là câu kể Ai

làm gì?.

- Chia sẻ, trao đổi KQ học tập trước lớp- Ghi nhớ cấu tạo của câu kể Ai làm gì?

- Tìm 1 đoạn văn trong chương trình

SGK có câu kể Ai làm gì?17Trường Tiểu học ................Giáo án lớp 4GNăm học 2018 - 2019ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................TOÁN

Tiết 83: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết dấu hiệu chia hết cho 2, số chẵn, số lẻ

2. Kĩ năng

- Rèn học sinh kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, nhận biết số chẵn, số lẻ

- Vận dụng giải bài toán có lời văn.

3. Thái độ

- Tích cực, tự giác học bài, trình bày bài sạch sẽ, khoa học

4. Góp phần phát triển các kĩ năng

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

* BT cần làm: Bài 1, bài 2

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

- GV: Phiếu nhóm

- HS: SGk, bút

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi - đáp, thảo luận nhóm.

- KT: đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. HĐ khởi động (3p)

- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại

- GV giới thiệu bài mới

chỗ

2. Hình thành kiến thức (15p)

* Mục tiêu: Nắm được dấu hiệu chia hết cho 2

* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp

* Việc 1: Hướng dẫn HS tự tìm ra

dấu hiệu chia hết cho 2.

- Yêu cầu HS tìm vài số chia hết cho 2 - Các số chia hết cho 2 là:

10 : 2 = 5

36: 2 = 18

32 : 2 = 16

40 : 2 = 20

14 : 2 = 7

100 : 2 = 50

-Yêu cầu HS tìm vài số không chia hết

- Các số không chia hết cho 2 là:

cho 2.

11 : 2 = 5 dư 1

37 : 2 = 18 dư 1

Giáo viên ...................18Trường Tiểu học ................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×