Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019- Hãy nêu các vần kết thúc bằng chữ p mà - Đều kết thúc bằng chữ p

em đã học- Vần: iêm, ươp, .........- Ghi lên bảng các vần HS nêu- Đọc (cá nhân, tổ, lớp)- Trong 12 vần có gì giống nhau?

- Vần nào có âm đơi?- HS đọc thầm, tìm tiếng có vần được- Hướng dẫn luyện đọc vần trong bảng ônôn tập* Đọc từ ngữ ứng dụng:- ắp, tiếp, ấp- Giới thiệu từ: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng

- Tiếng nào có chứa vần vừa ơn

- Hướng dẫn đọc từ, đọc toàn bài.- HS viết theo tưởng tượng* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các- HS viết bảng contừ, Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ

tốt.

* Viết: đón tiếp, ấp trứng

- GV viết mẫu lên bảng . Nêu quy trình

- GV theo dõi, nhận xét.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

*Tìm tiếng mang vần vừa học

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được các vần, từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90.

-Viết được các vần, từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90.

-Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và Tép.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớpTên giáo viên26Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019*Luyện đọc

+ Đọc bài tiết 1 trên bảng lớp

- GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm

+ Đọc bài ứng dụng

- Giới thiệu tranh và bài đọc

- Hướng dẫn đọc bài ứng dụng

- Đọc mẫu,uốn sửa.

*Luyện viết

- Viết mẫu: đón tiếp, ấp trứng

+Hướng dẫn nhận xét cách viết đúng ô li

trong vở Tập Viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại

*Kể chuyện “ Ngỗng và Tép “

+Giới thiệu câu chuyện

+Kể chuyện:- HS đọc lại vần ở bảng ôn

- HS đọc từ ứng dụng

- HS quan sát tranh, nhận xét

-Đọc thầm và tìm ,phân tích tiếng có

vần đang ôn tập

- Đọc bài ứng dụng(cá nhân,tổ,lớp)

- Đọc toàn bài ( 3 em)

- HS viết vào vở Tập Viết- Lắng nghe

- HS kể chuyệntrong nhóm, chia sẻ

trước lớp.

+ Tranh 1: Chợ xa, nhà có khách, vợ

- Kể theo tranh ( xem sách giáo viên).

chồng chủ nhà bàn nhau làm thịt đi một

con Ngỗng.

+ Tranh 2: Vợ chồng Ngỗng tranh nhau

chết thay. Vị khách nghe được động

+Hướng dẫn HS thi đua kể theo tranhtheo lòng.

đoạn.

+ Tranh 3: Người khách nghe có người

* Lưu ý:

rao Tép, ơng bèn có ý muốn ăn Tép

- HS M1, M2 nghe hiểu và kể được một

hơn Ngỗng ......

đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh

chàng ngốc và con ngỗng vàng .

- HS M3, M4 kể được 2 – 3 đoạn truyện

theo tranh.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Gọi HS đọc SGK

-HS đọc bài ở SGK

- GV cùng HS nhận xét...

-Tham gia trò chơi

4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi viết tiếng có vần vừa học.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Cùng người thân đọc lại bài.

- Xem trước bài 91.ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG..........................................................................................................................................

Tên giáo viên27Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019Thứ ba ngày ...tháng ... năm 2019

Tiếng Việt

BÀI 91 : OA - OE

A.MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc các từ đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng...

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu : Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

*. Dạy vần: oa

- Giới thiệu vần mới, viết bảng: oa- Đọc vần (cá nhân)- Giáo viên cho HS so sánh vần oa với vần - Giống nhau: đều bắt đầu bằng âmTên giáo viên28Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019op đã học có điểm gì giống và khác nhau?o,khác nhau vần op có kết thúc bằng âm- Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần p,vần oa có kết thúc bằng âm a.

oa.-HS ghép vần oa.- GV uốn sửa.- HS đánh vần: o - a – oa (cá nhân ,ĐT)- Muốn có tiếng “họa” con thêm âm gì và -HS đọc trơn : oa (cá nhân ,ĐT)

dấu gì?- Thêm chữ h và dấu nặng .

-HS ghép tiếng họa,phân tích.

- HS đánh vần hờ-oa-hoa-nặng-họa(cá- Cho HS quan sát tranh,rút ra từ khóa :họa nhân, ĐT) - Đọc trơn: họa(cá nhân ,ĐT)

sĩ.- Đọc trơn: họa sĩ (cá nhân ,ĐT)*Dạy vần: oe (tương tự vần oa)- Đọc trơn: oa - họa - họa sĩ (cá nhân ,*Từ ứng dụng:ĐT)- GV ghi bảng

- GT từ: hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe

- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, -HS đọc thầm, tìm,gạch chân, phân tích

Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.tiếng mới*Viết bảng con : oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè-HS đọc từ ứng dụng- GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết

-HS nhận xét chữ mẫu.

- GV theo dõi, uốn nắn- HS viết theo tưởng tượng* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng - HS viết, bảng con: oa, oe, họa sĩ, múa

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con xòe

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm -HS thi tìm nhanh

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

*Tìm tiếng chứa vần vừa học.

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)Tên giáo viên29Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×