Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- HS làm bài tập: Long có 15 quyển vở, cô thưởng Long 2 quyển vở nữa. Hỏi Long có tất cả bao nhiêu quyển vở?

- HS làm bài tập: Long có 15 quyển vở, cô thưởng Long 2 quyển vở nữa. Hỏi Long có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20191. Kiến thức: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.

- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cộng (khơng nhớ) trong phạm vi 20 ...để giải quyết các bài tập

toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm bài tập 1(a), 2 (cột 1, 3), 3(phần 1).

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bó chục que tính và 7 que tính rời, bảng phụ chép bài tập 3.

- HS: Bó chục que tính và 7 que tính rời. Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Nhà Toán học nhỏ tuổi”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: - GV cho HS chơi,

nhận xét trò chơi, chữa bài...- HS chơi- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

1: Thực hành trên que tính.

- Yêu cầu HS lấy 17 que tính (gồm 1- HS thực hành trên vật thật cá nhân.chục và 7 que tính rời) sau đó tách thành

2 phần để trên bàn phần bên phải có 7

que tính rời.Tên GV14Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1A

- GV đồng thời gài lên bảng.Năm học 2018 - 2019

- HS thực hiện lấy ra 3 que tính.- GVHDHS cách lấy ra 3 que tính cầm

ở tay(GV lấy ra 3 que tính khỏi bảng

gài).

- Số que tính còn lại trên bàn là bao - Còn 14 que tính .

nhiêu?

- Em đếm số que tính còn lại trên bàn

- Vì sao em biết?

gồm 1 chục và 4 que tính rời là 14 que

tính.

- Như vậy từ 17 que tính ban đầu tách để

lấy đi 3 que tính . Để thể hiện việc làm

đó cơ có một phép tính trừ đó là 17 – 3

(viết bảng).

* Hướng dẫn cách đặt tính và thực

hiện phép tính: Gồm có 2 bước:

* Bước 1: Đặt tính: Chúng ta viết HS thảo luận nhóm đơi tìm ra cách đặt

phép tính từ trên xuống dưới.

tính và cách tính của phép trừ 17 – 3, chia

sẻ trước lớp.

- Đầu tiên ta viết số 17 rồi viết số 3 sao

cho 3 thẳng cột với 7.

- Viết dâú trừ ở bên trái sao cho ở giữa

hai số.

- Kẻ vạch ngang dưới hai số đó.

* Bước 2: Tính: Cách tính chúng ta - 2 HS nhắc lại cách đặt tính.

bắt đầu tính từ hàng đơn vị

17

-37 trừ 3 bằng 4 viết 4

hạ 1, viết 114

Vậy 17 – 3 = 14.- 1 HS nhắc lại cách tính.

- Giãn tiết.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút) HS làm bài tập1(a), 2 (cột 1, 3), 3(phần 1).

* Mục tiêu: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.Viết được phép tính

thích hợp với hình vẽ.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

Bài 1:Tên GV15Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1A

- Cho HS đọc yêu cầu của bài.

- Cho HS làm bài rồi chia sẻ

.Năm học 2018 - 2019

- Tính

- HS làm ra vở, chia sẻ trước lớp..

13

17

14

16

- 2 - 5 - 1 - 3

11

12

13

13Bài 2: - Bài u cầu gì?- Tính

- GV cho học sinh làm bài cá nhân,

- Học sinh làm bài cá nhân, chia sẻ trước

chia sẻ trước lớp.

lớp.

- Nhận xét phép tính:

- HS chơi trò chơi: “ Truyền điện”.

14 – 0 =14

12 – 1 = 11

* Kết luận: Một số trừ đi 0 thì kết quả 17 – 5 = 12

bằng chính số đó.

14 – 0 = 14

Bài 3:

- Điền số thích hợp: vào ô trống:

- Cho HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS làm bài tập, chia sẻ trước lớp.

16

1

2

3

4

5

muốn điền được số thích hợp vào ơ

15

14

13

12

11

trống ta phải làm gì?

- Phải lấy số ở ơ đầu trừ lần lượt cho các

số ở hàng trên sau đó điền kết quả tương

ứng vào ô dưới.

- GV gắn nội dung bài tập lên bảng.- HS làm trong sách 2 HS lên bảng.- Cho HS nhận xét và chữa bài.

Bài tập phát triển năng lực* Bài

4: - GV nêu yêu cầu: Điền số thích hợp

vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV cùng HS kiểm

tra nhanh...

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- Trò chơi : " Tìm nhà cho thỏ. "

- HDHS chơi tương tự tiết trước.191

182

173

16- Mỗi tổ cử đại diện lên chơi thi.- Nhận xét .

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- HS nghe và ghi nhớ.

-HS làm bài tập: Hải có 17 quyển vở,

Hải cho chị 3 quyển vở. Hỏi Hải còn

lại bao nhiêu quyển vở? Chuẩn bị trước

bài: “ Luyện tập”.

--------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2019

Tên GV4

1516Trường Tiểu học...5

14Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019

Mĩ Thuật:Bài 9: THÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP

( GV chuyên)

----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Âm nhạc

ÔN BÀI : BẦU TRỜI XANH

-----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiếng Việt:

Tiết 7, 8: VẦN / UÂN/ , / UÂT/

( Thiết kế trang 171)

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019

Tiếng Việt :

Tiết 9,10 : Vần / en/, / et/

( Thiết kế trang 175)

------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:Tên GV17Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thủ công

GẤP MŨ CA LÔ ( TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy màu. Gấp được mũ ca lô

bằng giấy, các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.

- HS gấp tốt: Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Mũ cân đối. Các nếp thẳng, phẳng. Gấp

đúng nhanh, trang trí đẹp.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng gấp mũ ca lơ bằng giấy màu.

4. Góp phần hình thành và phát triển năng lực :

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học:

- GV :1 mũ ca lơ lớn,1 tờ giấy hình vng to.

- HS : Giấy màu, 1 vở thủ công.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.

- Gấp đúng, nhanh, trang trí đẹp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp.

a . Học sinh nhớ và nhắc lại được quy trình gấp

- Học sinh chú ý nghe và nhắc

mũ ca lô.

lại.

- Giáo viên nhắc lại quy trình gấp.

b. Học sinh thực hành gấp mũ và dán vào vở.

- Giáo viên cho học sinh thực hành gấp mũ.

- Học sinh lấy giấy màu ra

Tên GV18Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Giáo viên quan sát, giúp đỡ những em còn lúng

túng.

- Khi học sinh gấp xong mũ,giáo viên hướng dẫn

học sinh trang trí bên ngồi.

- Giáo viên tổ chức trưng bày sản phẩm.

- Chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương.

4. Hoạt động vận dụng : ( 2’)gấp mũ.

- Gấp xong học sinh trang trí

bên ngồi theo ý thích của

mỗi em.

- Học sinh dán sản phẩm vào

vở.- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau: " Ôn tập chủ đề gấp hình" .------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Thực hiện được phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng

17 – 3.

2. Kĩ năng: - Vận dụng Thực hiện được phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 20; trừ

nhẩm dạng 17 – 3 để giải quyết các bài tập tốn học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1; 2 cột 2, 3, 4; BT 3 dòng 1, BT 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:Tên GV19Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- HS làm bài tập: Long có 15 quyển vở, cô thưởng Long 2 quyển vở nữa. Hỏi Long có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×