Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Kết luận: Khi đi trên đường phố đến ngã tư chúng ta cần phải chấp hành đúng tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng ... Có như vậy mới giảm được số người bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta cần chấp hành đúng quy định

* Kết luận: Khi đi trên đường phố đến ngã tư chúng ta cần phải chấp hành đúng tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng ... Có như vậy mới giảm được số người bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta cần chấp hành đúng quy định

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019vậy mới giảm được số người bị tai nạn

đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính

mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta

cần chấp hành đúng quy định về luật lệ

giao thông ...

4.Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Cho HS hát bài: " Đường em đi"

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Toán

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Thực hiện được phép cộng( không nhớ) trong phạm vi 20; cộng nhẩm

dạng 14+3.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 ...để giải quyết các bài tập

toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1 (cột 1, 2, 3), BT 2 (cột 1, 2, 4), BT 3 (cột 1, 3).

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn

học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

+ GV: bảng phụ chép bài tập 1.

+ HS: sách giáo khoa, vở ơ li Tốn, bảng con.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi phương pháp

thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

Tên GV11Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Ai thông minh”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS chơi, - HS chơi

nhận xét trò chơi, chữa bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập1 (coät 1, 2, 3), BT 2 (coät 1, 2, 4), BT 3 (cột 1,

3).

* Mục tiêu: Thực hiện được phép cộng( không nhớ) trong phạm

vi 20; cộng nhẩm dạng 14+3.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

* Bài 1: Đặt tính rồi tính

- HS nêu yêu cầu của bài

- Ghi 3 cột toán mỗi cột 2 phép tính

12 + 3

13 + 411 + 5

16 + 2- Đặt tính rồi tính12 + 7

7+2- Hướng dẫn mẫu bài: 12 + 3 ; 13 + 4- Lắng nghe.- Theo dõi, chữa- HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.

- 3 em lên chữa bài

- Cả lớp nhận xét

- Giãn tiết.* Bài 2: Tính nhẩm- HS nêu yêu cầu.- Cho HS làm bài và thảo luận nhóm đơi - HS theo dõi

tìm cách nhẩm 15 + 1 = theo 3 cách.- HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp.( 15 cộng 1 bằng 16; 5 cộng 1 bằng 6; 10

cộng 6 bằng 16; 15 cộng 1bằng 16,viết số

16 sau dấu bằng,…- HS làm bài và chữa bài,giải thích cách- Nhận xét: 10 + 2 = 12, 12 + 0 = 12làm.* Kết luận: Bất kì số nào cộng 0 hay 0

Tên GV12Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019cộng bất kì số nào cũng bằng chính số đó.

* Bài 3: Tính

- Hướng dẫn nhẩm từ trái sang phải151

162

173

184

19Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: - GV nêu u cầu: Điền số thích

hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, GV kiểm tra nhanh.

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- HS chơi trò chơi.

- Trò chơi: " Nhà Tốn học nhỏ tuổi"

- Nhận xét trò chơi...

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- HS làm bài tập: Long có 15 quyển vở,

- HS làm nhanh miệng bài tập.

cơ thưởng Long 2 quyển vở nữa. Hỏi

Long có tất cả bao nhiêu quyển vở?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

----------------------------------------------------0

15ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thứ tư ngày 9 tháng 1 năm 2019

Tiếng việt:

TIẾT 5, 6: VẦN / OĂN/, / OĂT/.

Bắt đầu viết chữ hoa A, Ă, Â

( Thiết kế trang 166)

----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Toán

PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3

I. MỤC TIÊU:Tên GV13Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20191. Kiến thức: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.

- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 ...để giải quyết các bài tập

tốn học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm bài tập 1(a), 2 (cột 1, 3), 3(phần 1).

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Tốn.

4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bó chục que tính và 7 que tính rời, bảng phụ chép bài tập 3.

- HS: Bó chục que tính và 7 que tính rời. Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Nhà Toán học nhỏ tuổi”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: - GV cho HS chơi,

nhận xét trò chơi, chữa bài...- HS chơi- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: HS biết làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 20.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

1: Thực hành trên que tính.

- Yêu cầu HS lấy 17 que tính (gồm 1- HS thực hành trên vật thật cá nhân.chục và 7 que tính rời) sau đó tách thành

2 phần để trên bàn phần bên phải có 7

que tính rời.Tên GV14Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Kết luận: Khi đi trên đường phố đến ngã tư chúng ta cần phải chấp hành đúng tín hiệu đèn xanh, đỏ, vàng ... Có như vậy mới giảm được số người bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nguy hiểm đến tính mạng của mỗi chúng ta...Mỗi chúng ta cần chấp hành đúng quy định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×