Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNGLVÐPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨCI/ Hoạt động khởi động:

6 – 8’

– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe

– Lớp trưởng tập trung lớp 2

học sinh.

– 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho

– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

giáo viên.

ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

* * * * * * * * *

+ Khởi động:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *Xoay cổ tay, chân, hông,

* * * * * * * * * *

gối ……

GVChạy nhẹ nhàng về

– Từ đội hình trên các HS di

trước. (2 x 6 m)

chuyển sole nhau và khởi động.

**

**

22 –

24’*

**

II/ Hoạt động thực hành:

a. Ôn phối hợp 2 động tác

Mỗi động tác HS thực hiện 2 x 8 nhịp

Nhận xét**

**

**

****

*** *

GV*

***

***– GV nêu tên động tác, hô

nhịp cho hs tập.

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

GV

– GV quan sát nhắc nhở và

sửa sai ở hs.b. Học động tác chânTên GV– GV nêu tên động tác, giải

thích, làm mẫu cho hs xem và hô

nhịp cho hs tập.

* * * * * * *

* * * * * * *

4Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019

**

**

**

**

**

**

**GV

– GV quan sát nhắc nhở và

sửa sai ở hs.

– Đồi hình tập luyện như trên.

– GV wan sát nhắc nhở và

sửa sai ở hs.- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập

- Nhận xét.

* Ôn 3 động tác thể dục đã học

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

Nhận xét

c. Điểm số hàng dọc theo tổ– GV giải thích, kết hợp với

chỉ dẫn một tổ làm mẫu.

– Giáo viên hướng dẫn và tổ

chức học sinh thực hiệnGiáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh

thực hiện

Nhận xét

c.Trò chơi:Nhảy ơ tiếp sức.- GV nêu tên trò chơi nhắc lại

cách chơi, và tổ chức cho hs

chơi. Sau đó tổ chức cho các

em tham gia trò chơi.- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học

sinh chơi.

- Nhận xét

III: Hoạt động vận dụng:

– Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và

hát .

– Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết

học.

– Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân

theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.6 – 8’–Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang,

thả lỏng các cơ .

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

--------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:Tên GV5Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Toán

PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3

I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: - Biết làm tính cộng (khơng nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm

dạng 14 + 3.

2. Kĩ năng: - Vận dụng cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 ...để giải quyết các bài tập

toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm bài tập 1 (cột 1, 2, 3) của dòng 1, 2; BT 2 (cột 2, 3); BT 3 (cột 1).

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học

II- CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bó chục que tính và 7 que tính rời.

- HS: Bó chục que tính và 7 que tính rời. Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Nhà Toán học nhỏ tuổi”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

- HS chơi, chữa bài:

- HS 2: Trả lời: số 15 gồm một chục và 5

- Số 15 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

đơn vị.

- Số 19 gồm một chục và 9 đơn vị.- Số 19 gồm mấy chục, mấy đơn vị...- HS nhắc lại đầu bài

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới...

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: Biết làm tính cộng (khơng nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng

14 + 3.

Tên GV6Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp.

* Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3: Cho

HS lấy 14 que tính, lấy thêm 3 que tính nữa.

- Có 1 bó chục que tính và 7 que rời, có tất cả mấy

que tính?

- Cho HS thảo luận nhóm đơi và tự thực hành phép

tính 14+ 3 cột dọc, nêu cách thực hiện phép tính

đó.

- Thể hiện đặt phép tính theo từng cột chục, đơn

vị.

- Hướng dẫn cách đặt tính và làm tính 14

+ 3- Thực hành

- HS: lấy 14 que tính gồm 1 bó

và 4 que rời.

- Hs thảo luận và tìm ra kết quả.- Nêu lại cách đặt tính và cách

tính trong hóm, chia sẻ trước lớp.17

- Gọi HS nêu cách thực hiện tính: Gồm có 2 bước:

- Bước 1 đặt tính: Viết số 14 trước, viết tiếp số 3,

sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục

thẳng hàng chục. Viết tiếp dấu cộng bên tay trái

giữa 2 số. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng.

+ Bước 2 tính kết quả: Lấy 4 + 3 = 7, viết số 7

thẳng cột số 4 và số 3. Hạ 1 viết 1.

- Vậy 14 + 3 = ?

14 + 3 = 17

- Giãn tiết.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập: Làm bài tập 1 (cột 1, 2, 3) của dòng 1, 2; BT 2 (cột 2,

3); BT 3 (cột 1).

* Mục tiêu: Biết làm tính cộng (khơng nhớ) trong phạm vi 20; biết cộng nhẩm dạng

14 + 3.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

- Cho HS làm bài vào vở cá nhân, chia sẻ

trước lớp.

- Bài 1: Tính

- HS nêu yêu cầu của bài, lm bi ra

- Cho HS làm, chia sẻ trước lớp và tự rút vở, chia sẻ trước lớp.

ra tính chất của phép cộng.

14

15

13

12

17

15

* Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong

+

+

+

+

+

+

phép cộng thì kết quả khơng thay đổi.

2

3

5

7

2

1

- Bài 2: Tính

- Cho HS làm, chia sẻ trước lớp.

16

18

18

19

19

16

- Nhận xét: 15 + 0 = 15

- HS nêu yêu cầu của bài, lm v

* Kết luận: Bất kì số nào cộng 0 vẫn chia sẻ trước lớp.

bằng chính số đó.

13 + 6 = 19

12 + 1 =

Tên GV7Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×