Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019op đã học có điểm gì giống và khác nhau?o,khác nhau vần op có kết thúc bằng âm- Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần p,vần oa có kết thúc bằng âm a.

oa.-HS ghép vần oa.- GV uốn sửa.- HS đánh vần: o - a – oa (cá nhân ,ĐT)- Muốn có tiếng “họa” con thêm âm gì và -HS đọc trơn : oa (cá nhân ,ĐT)

dấu gì?- Thêm chữ h và dấu nặng .

-HS ghép tiếng họa,phân tích.

- HS đánh vần hờ-oa-hoa-nặng-họa(cá- Cho HS quan sát tranh,rút ra từ khóa :họa nhân, ĐT) - Đọc trơn: họa(cá nhân ,ĐT)

sĩ.- Đọc trơn: họa sĩ (cá nhân ,ĐT)*Dạy vần: oe (tương tự vần oa)- Đọc trơn: oa - họa - họa sĩ (cá nhân ,*Từ ứng dụng:ĐT)- GV ghi bảng

- GT từ: hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe

- GV nhận xét, sửa lỗi phát âm.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, -HS đọc thầm, tìm,gạch chân, phân tích

Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.tiếng mới*Viết bảng con : oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè-HS đọc từ ứng dụng- GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết

-HS nhận xét chữ mẫu.

- GV theo dõi, uốn nắn- HS viết theo tưởng tượng* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng - HS viết, bảng con: oa, oe, họa sĩ, múa

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con xòe

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm -HS thi tìm nhanh

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

*Tìm tiếng chứa vần vừa học.

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)Tên giáo viên29Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019- Cho HS hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)- HS nhắc lại đầu bài* Mục tiêu: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

*Luyện đọc

+Đọc bài tiết 1 trên bảng: vần, tiếng, từ - HS đọc: oa, họa, họa sĩ ( 5 em)

khóa, từ ứng dụng- Đọc: sách giáo khoa, hòa bình, chích

chòe, mạnh khỏe ( 5 em)GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm- HS đọc bài trong SGK trang 1+Đọc bài ứng dụng

- Tranh vẽ gì?- Mùa hoa nở- Bài thơ có 4 câu, hãy đọc các tiếng đầu - Hoa, Lan, Cành, Bay

mỗi câu.

- Hướng dẫn đọc- Đọc thầm- Tìm tiếng mới- Hoa, xòe, khoe- Đọc mẫu- Đọc tồn bài ( 6 em)- GV nhận xét- HS đọc bài trong SGK* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, câu . HS M3, M4 đọc trơn các vần, các - HS viết vào vở Tập Viết

từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng.

*Luyện viết

- Viết mẫu: oa, oe, họa sĩ, múa xòe

- GV theo dõi , uốn nắn

- GV thu 1 số vở chấm , nhận xét.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm - Sức khỏe là vốn quý nhất

Tên giáo viên30Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019mại.- HS đang học thể dục*Luyện nói- HS thảo luận và luyện nói trong+Chủ đề gì?nhóm đơi theo các câu hỏi gợi ý của+Tranh vẽ gì?GV, chia sẻ trước lớp.- Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào?

- Vì sao phải tập thể dục?- Phát biểu- Nếu không tập thể dục em thấy thế nào?-HS cầm sách lên bảng đọc* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành

câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và

nói lưu lốt

3. Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Hướng dẫn đọc SGK- HS đọc SGK.- Trò chơi: Ai đọc nhanh nhất

- Dặn dò: xem lại bài học

- Chuẩn bị bài sau .

------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày ... tháng ...năm 2019

Tiếng Việt

BÀI 92: OAI - OAY

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: HS đọc và viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xoáy.

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng.

- Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

Tên giáo viên31Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc các từ hoạ sĩ, múa xoè....

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu : HS đọc và viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy.

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng.

- Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

*Dạy vần: oai.

* Nhận diện vần:

- Ghi bảng vần cấu tạo như thế nào?- Vần oai do o, a, i ghép lại, âm o đứng

đầu sau đó đến a và tiếp là i.- Vần oai có cấu tạo như thế nào?- Giống bắt đầu = o- Hãy so sánh oai với oa?- Khác oai được ghép = hai âm oai ghép =

3 âm- Vần oai đánh vần như thế nào?

- GV theo dõi và chỉnh sửa.- o – a – i – oai* Tiếng và từ khố:( HS đánh vần CN, nhóm, lớp)

- HS viết bảng con.

- Yêu cầu HS viết vần oai.

- Viết thêm âm th vào trước vần oai và dấu

- Muốn có tiếng thoại ta phải viết như thế nặng dưới âm a

nào?

- Hãy đánh vần tiếng thoại?- HS viết bảng con

- HS đọc lại.

- Tiếng thoại có âm th đứng trước, vần oai

đứng sau dấu nặng dưới a.

- Học sinh đánh vần tiếng thoại: cá nhân,

nhóm, cả lớp.- GV theo dõi, chỉnh sửa.Tên giáo viên32Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019- Cho HS xem chiếc điện thoại và hỏi.

- Cái điện thoại.- Đây là cái gì?

- GV ghi bảng: Điện thoại- GV chỉ oai – thoại - điện thoại không - Đọc đồng thanh.

theo thứ tự cho HS đọc.

- HS đọc trơn CN, nhóm, lớp.

* Đọc từ ứng dụng:

- HS đọc CN, nhóm, lớp.- Hãy đọc các từ ứng dụng có trong bài.- 1 HS lên bảng tìm và kẻ chân- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần.

- GV đọc mẫu và giải nghĩa từ.

+ Cho HS đọc lại vần, từ, từ ứng dụng.

+ Nhận xét chung giờ học.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ

tốt.

* Viết: Oai, oay, điện thoại, gió xốy.

- Vần oai gồm những con chữ nào ghép

lại với nhau?- Vần oai gồm 3 con chữ- Khi viết ta viết theo thứ tự nào?ghép lại với nhau khi viết ta bắt đầu từ chữ- Khi viết tiếng thoại em cần chú ý gì?o rồi đến chữ a cuối cùng là chữ i.

- Nét nối và khoảng cách- GV viết mẫu và nêu quy trình.giữa các con chữ vị trí đặt dấu.

- HS tô chữ trên không rồi viết bảng con.- GV nhận xét và chỉnh sửa.

- oay, điện thoại, gió xốy: ( quy trình - HS thực hiện theo hướng dẫn .

tương tự vần oai).Tên giáo viên33Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh - 1 vài em đọc lại.

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ - HS đọc ĐT cả lớp.

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét

chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

*Tìm tiếng chứa vần vừa học.

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)- HS nhắc lại đầu bài* Mục tiêu: HS đọc và viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy.

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng.

- Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

* Luyện đọc:

+ Đọc bài tiết 1:

- GV chỉ không theo thứ tự cho HS đọc- HS đọc CN, nhóm, lớp.- GV theo chỉnh sửa.

+ Đọc đoạn thơ ứng dụng.

- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi tranh vẽ - Tranh vẽ các bác nông dân đang làm

gì?ruộng.- GV bài thơ ứng dụng hơm nay là 1 bài

ca dao, qua bài các em sẽ thêm hiểu về

thời vụ gieo cấy của các bác nông dân.- HS đọc CN, nhóm, lớp.- Cho HS đọc bài thơ ứng dụng.- HS tìm và gạch chân khoai.Tên giáo viên34Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần.

- GV theo dõi chỉnh sửa.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các

từ, câu . HS M3, M4 đọc trơn các vần,

các từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng.

* Luyện viết:

- Hướng dẫn HS cách viết, viết mẫu.

- Lưu ý HS nét nối, khoảng cách giữa các - HS tập viết trong vở theo hướng dẫn.

con chữ và vị trí đặt dấu.

- GV theo dõi và uốn nắn thêm cho HS

yếu.

- Nhận xét bài viết.

- Luyện nói theo chủ đề: ghế đẩu, ghế

xoay, ghế tựa.- GV treo tranh cho HS quan sát.- HS quan sát.- Yêu cầu HS chỉ đâu là ghế đẩu, đâu là

- HS lên chỉ (1 vài em)ghế xoay, đâu là ghế tựa?? Hãy tìm những điểm giống và khác - HS thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi gợi ý

nhau giữa các loại ghế?của GV.

- HS thảo luận và luyện nói trong nhóm

đơi theo các câu hỏi gợi ý của GV, chia sẻ

trước lớp.- Khi ngồi trên ghế cần chú ý những gì?- Ngồi ngay ngắn khơng có rất dễ ngã.- Gọi HS giả thiết loại ghế cho cả lớp

nghe.- 1 vài em* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành

câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và

nói lưu lốt.Tên giáo viên35Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 20193. Hoạt động vận dụng: ( 2')

- Hướng dẫn đọc SGK

- Trò chơi: Ai đọc nhanh nhất- HS thi đọc- Dặn dò: xem lại bài học và chuẩn bị bài

sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày ... tháng ... năm 2019

Tiếng Việt

BÀI 93 : OAN – OĂN

A.MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khố, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:Tiết 1:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc các từ điện thoại, gió xốy....

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên giáo viên36Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.- HS chơi trò chơi.- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút)

* Mục tiêu : Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

* Dạy vần oan: - Giới thiệu vần mới, viết

 HS nhắc lại cá nhân,đồng thanhbảng: oan

- Giáo viên cho HS so sánh vần oan vớivần oa đã học có điểm gì giống và khác - Đọc vần (cá nhân)

nhau?

- Giống nhau: đều bắt đầu bằng âm đôi

- Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần oa,khác nhau vần oan có kết thúc bằng

oan.âm n,vần oe có kết thúc bằng âm n.- GV uốn sửa.-HS ghép vần oan.

- HS đánh vần: o - a – nờ - oan (cá nhân ,- Muốn có tiếng “khoan” con thêm âm gì?ĐT)

-HS đọc trơn :oan cá nhân, ĐT)

- Thêm chữ khoan.

- HS ghép tiếng khoan,phân tích HS- Cho HS quan sát tranh,rút ra từ khóa: đánh vần khờ- oan- khoan (cá nhân ,ĐT)

giàn khoan

- Đọc trơn: khoan(cá nhân ,ĐT)

- Đọc trơn: giàn khoan(cá nhân ,ĐT)

*Dạy vần oăn: Giới thiệu vần mới, viết - Đọc trơn: oan - khoan - giàn khoan

bảng: oăn

(cá nhân ,ĐT)

- Giáo viên cho HS so sánh vần oăn với

vần oan đã học có điểm gì giống và khác

nhau?- Vần oan và vần oăn giống nhau đều kết- Cho HS ghép vần ,đánh vần,đọc trơn vần thúc bằng âm n, khác nhau vần oan bắt

oăn.

đầu bằng âm đôi oa,vần oăn bắt đầu bằng

âm oă.

- Muốn có tiếng xoăn con thêm âm gì?

Tên giáo viên- HS đánh vần : oăn – nờ - oăn, đọc trơn:

37Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 2019

oăn.- Giới thiệu tranh: tóc xoăn, rút ra từ mới : - Muốn có tiếng xoăn ta thêm âm x.

tóc xoăn- Ghép tiếng: xoăn, phân tích tiếng- GV uốn sửa.xoăn,đánh vần ,đọc trơn tiếng xoăn*Từ ứng dụng- Đọc trơn từ (cá nhân, ĐT)- Viết từ: bé ngoan, học toán, khỏe khoắn, - Đọc trơn: vần, tiếng, từ (cá nhân,ĐT)

xoắn thừng

- Hướng dẫn đọc từ ứng dụng- Đọc thầm tìm ,phân tích tiếng mới:

ngoan, tốn, xoắn, khoăn- Giải nghĩa từ: xoắn thừng- Cá nhân đọc .- GV nhận xét , chỉnh sửa, phát âm mẫu.- Tổ, lớp đọc đồng thanh* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.

*Viết:

- GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu.-HS nhận xét chữ mẫu.-Hướng dẫn viết và giảng cách viết- HS viết theo tưởng tượng- GV theo dõi, uốn nắn.- HS viết bảng con: oan, oăn, giàn khoan,* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng tóc xoăn

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

*Tìm viết tiếng chứa vần vừa học- HS thi tìm nhanh.

TIẾT 2:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.Tên giáo viên- HS nhắc lại đầu bài38Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018- 20192. Hoạt động thực hành: (29 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

*Luyện đọc- HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm)+Đọc bài tiết 1 trên bảng lớp

- Vần tiếng, từ khóa

- Từ ngữ ứng dụng

- GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm- HS nhận xét tranh vẽ gì?+Hướng dẫn đọc bài ứng dụng

- Treo tranh, gọi HS nhận xét nội dung vẽ- HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm)- Giới thiệu bài ứng dụng- Lần lượt 2 em đọc- Hướng dẫn luyện đọc

- Giáo viên đọc mẫu và gọi 2 em đọc lại.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, - HS viết vào vở Tập Viết

câu . HS M3, M4 đọc trơn các vần, các từ,

câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng.

* Luyện viết- Chú ý sửa chữa- Giới thiệu bài viết

- Cho HS xem bài mẫu và nhận xét cách

viết.

- Nhắc nhở cách ngồi viết, cầm bút, đưa

bút.- HS: Con ngoan trò giỏi- Chấm chữa 1 số bài

*Luyện nói

- Gọi 1 em nêu chủ đề- HS thảo luận và luyện nói trong- Treo tranh cho nhận xétnhóm đơi theo các câu hỏi gợi ý của- Gợi ý câu hỏi:GV, chia sẻ trước lớp.+ Ở lớp bạn HS đang làm gì?- HS trả lờiTên giáo viên39Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×