Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động luyện tập thực hành : (29 phút)

Hoạt động luyện tập thực hành : (29 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2018 - 2019

- Chuẩn bị giấy nháp, đồ dùng học tập để tiết sau học gấp mũ ca lô.

----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------Toán

MỘT CHỤC – TIA SỐ

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:1. Kiến thức: Nhận biết ban đầu về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục =

10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số.

2. Kĩ năng: Vận dụng kĩ năng đọc và viết số 1 chục và đọc và viết các số trên tia số để

giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm bài tập1, 2 , 3.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II. CHUẨN BỊ:1. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Tranh vẽ, bó chục que tính, bộ đồ dùng mơn Tốn, bảng phụ

+ HS: bó chục que tính, bộ đồ dùng mơn Tốn, vở.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Đo đúng , đo nhanh”.

- Cho HS đo nhanh độ dài của bàn học của mình.

- HS chơi

- GV nhận xét, TD, giới thiệu vào bài...Tên GV...20Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2018 - 2019

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: Nhận biết ban đầu về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục

= 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số.

*Cách tiến hành:

a.Giới thiệu: Một chục

- Cho HS xem tranh và đếm mấy quả?

- Đếm 10 quả

- Đếm 10 que tính trong bó

- 10 quả còn gọi là chục quả

- Nhắc lại

- 10 que tính còn gọi là mấy que tính?

-10 que tính còn gọi 1 chục que tính.

- 10 đơn vị còn gọi là mấy chục?

- 10 đơn vị còn gọi là 1 chục

- Cho HS thảo luận nhóm đơi và lấy ví dụ - HS thảo luận và chia sẻ trước lớp.

về các đồ vật có số lượng là 1 chục.

b. Giới thiệu : Tia số

- Vẽ tia số và giới thiệu: Đây là tia số có - HS lắng nghe

điểm gốc là 0 ( được ghi số 0 ). Các điểm - HS đọc lại các số trên ta số.

cách đều nhau được ghi số, mỗi điểm ghi - Giãn tiết.

1 số theo thứ tự tăng dần.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Mục tiêu: HS được củng cố về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị: 1 chục =

10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp:

- Bài 1: Vẽ thêm chấm tròn để đủ 1 chục

chấm

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp.

- Bài 2: Khoanh 10 con vật

- Chữa bài...

- Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của

tia số.

- Gv cùng HS chữa bài.

Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: - Cho HS làm vở, GV kiểm tra

nhanh.- Khoanh vào 1 chục con vật:

a)b)Tên GV...21Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20194. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

 Chơi trò chơi: “Rung bảng vàng”.

- Gv đưa ra các hình vẽ và HS viết nhanh

các số chỉ các số lượng có trong hình vẽ

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')

- Tìm nhanh các đồ vật có số lượng là 1

chục.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau:

" Độ dài đoạn thẳng".- HS chơi**********************************************************************

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Ngày 31/ 12/ 2018

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................Tên GV...Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018

Tiếng Việt

22

Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019

BÀI 73 : IT – IÊTI. MỤC TIÊU : HS cần làm:1. Kiến thức: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao tiếp

và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1. Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: cột cờ, ...

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

*- Dạy vần it:- GV đọc : it

- Nhận diện vần

- Đọc vần it, iêt

- Ghép vần: it. Đánh vần, đọc trơn vần .

-HS đọc cá nhân.

- Ghép tiếng : mít - Phân tích, đánh vần, đọc - Ghép: it - Đánh vần,đọc trơn cá nhân,

trơn tiếng.

ĐT.

- Giới thiệu : trái mít

- Thêm chữ m và dấu sắc

- Đọc vần, tiếng, từ

-Đọc toàn phần.

- Đọc trơn từ: trái mít

*Dạy vần iêt:-Phân tích vần

- Đọc : it - mít - trái mít

- Cá nhân ,đồng thanh.

23

Tên GV...

Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, so sánh vần

iêt và vần it

- Ghép vần: iêt.

- Đánh vần,đọc trơn.

- Tạo tiếng: viết

- Cho HS quan s¸t tranh rót ra tõ

khãa: ch÷ viÕt

*Từ ngữ ứng dụng:

- Giới thiệu từ:

- Hướng dẫn đọc từ và tìm tiếng mới

- Giải nghĩa từ: đông nghịt, thời tiết

-GV đọc mẫu từ.

Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, Hs

M3, M4 đọc trơn các vần, các từ tốt.Năm học 2018 - 2019

- Đọc vần: iêt

- Khác nhau: iê và i

- iê - tờ - iêt

- Đọc trơn từ: chữ viết

- Đọc thầm từ

- HS đọc,tìm ,phân tích tiếng chứa vần

mới.

-HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp)

-3 hs đọc lại từ.-HS nhận xét chữ mu.

- HS viết theo tởng tợng

* Vit bảng con : it, iêt, trái mít, chữ - HS vit bng con

-HS thi tìm nhanh

viÕt

-GV đưa chữ mẫu.

- Viết mẫu và hướng dẫn viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ

o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

*Luyện đọc

+Đọc vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng ở tiết - HS đọc bài trên bảng lớp (cá nhân,

1.

ĐT)

GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm

+Đọc bài ứng dụng

24

Tên GV...

Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động luyện tập thực hành : (29 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×