Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động sáng tạo: ( 2’)

Hoạt động sáng tạo: ( 2’)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 A

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.Năm học 2018 - 2019---------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2019

TIẾT 5, 6: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI /IA/ ( TẬP VIẾT CHỮ NHỎ)

( Thiết kế trang 139)

---------------------------------------------------------------THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân. Thực hành đo chiều dài

bảng lớp học, bàn học, lớp học.

2. Kĩ năng: - Vận dụng kĩ năng đo bằng gang tay, sải tay, bước chân để giải quyết các

bài tập tốn học và một số tình huống trong thực tế.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mô hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

+ GV: - Thước kẻ que tính . GV chuẩn bị một số khung tranh.

+ HS: Thước kẻ, que tính.....

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:2. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Vẽ đúng, vẽ nhanh”.

11

Tên GV...Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

Năm học 2018 - 2019

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi vẽ ra bảng

con 6 đoạn thẳng từ 5 điểm đã cho.

- HS chơi, chữa bài:

G

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa

H

Q

bài...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

IK- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, thước kẻ.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp.

a.Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng “ gang tay.

Bớc 1: Giới thiệu độ dài gang tay

- Gv nói gang tay là kích thước tính từ đầu ngón - Hs giơ tay lên để xác định độ

tay cái đến đầu ngón tay giữa (Gv vừa nói vừa dài gang tay mình.

thực hành chỉ vào tay mình).

- Trình bày tranh: Đo độ dài bằng gang tay, đo

bằng ô vuông.

Bước 2: Hướng dẫn cách đo độ dài = gang tay.

- Gv nói và làm mẫu: Đo độ dài một cạnh bảng.

Đặt ngón tay sát mép bên trái của cạnh bảng, kéo- Hs theo dâicăng ngón giữa và đặt đấu ngón tay giữa tại 1 điểm

nào đó trên mép bảng, co ngón tay cái về trùng với

mép bảng, ngón tay giữa rồi đặt ngón tay giữa đến

một điểm khác thẳng trên mép bảng và cứ như thế

thẳng với mép phải của bảng mỗi lần co ngón tay

về = với ngón tay giữa đọc một, hai, cuối cùng đọc

to kết quả.

VD: Cạnh bảng dài 10 gang tay

Bước 3: Hs thực hiện đo cạnh bàn của mình

- Gv gọi một số Hs nêu kết quả đo.- Hs thực hành đo trong nhóm

đơi cạnh bàn của mình. Chia- Gv nói: Độ dài gang tay của mỗi người dài ngắn sẻ trước lớp.

12

Tên GV...

Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

khác nhau.Năm học 2018 - 2019

-VD: 1Hs đo cạnh bàn của

mình dài 5 gang.b. Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng bước chân- Học sinh khác đo cạnh bàn

dài 4 gang.Bước 1: Giới thiệu độ dài bằng

( bước chân)

- Gv nói: Độ dài = bước chân được tính = 1 bước

đi bình thường mỗi lần nhấc chân lên được tính

bằng một bước

Bước 2:

- Gv làm mẫu và nói: Đặt hai chân = nhau, chụm

hai gót chân lại, chân phải nhấn lên 1 bớc bình

thường như khi đi sau đó tiếp tục nhấc chân trái

mỗi lần bước lại đếm từ.- 2 HS lên đo bục giảng bằng

bước chân và nêu kết quả đo- GV hỏi: So sánh độ dài bước chân của cô giáo và

bước chân của các bạn thì của ai dài hơn?- HS nêuc. Hướng dẫn Hs đo độ dài bằng sải tay, thước

kẻ: ( Tương tự) .

- Gv hướng dẫn cho HS.

+ Kết luận: Mỗi người đều có đơn vị đo = bước- HS chú ý nghechân, gang tay sải tay khác nhau đây là đơn vị đo

“chưa chuẩn” nghĩa là khơng thể đo được chính

xác độ dài của một vật. Đo bằng thước là chuẩn

hơn.- HS nghe và thực hành đo.

- Giãn tiết.3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Mục tiêu: HS biết đo độ dài các vật bằng gang tay, bước chân...

Tên GV...13Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.Năm học 2018 - 2019- GV cho HS thực hành một số khung

tranh ảnh, bảng mê ka bằng gang tay và

nói kết quả với nhau.- HS thực hành nêu và nêu miệng kết- GV theo dõi, nhận xétquả- Cho HS thực hành và đo chiều dài chiều

rộng của lớp học bằng bước chân.-HS thực hành và nêu kết quả- GV theo dõi chỉnh sửa.- 1 vài em nêu

- Nghe và ghi nhớ.

- Đo độ dài cái bàn bằng gang tay, bằngBài tập phát triển năng lực: Đo độthước.dài chiếc thước của em bằng gang tay...

- HS chơi trò chơi.3. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- Trò chơi: " Ai đúng, ai nhanh".

- Gv cho HS thi đo nhanh độ dài của bảng

con, bảng to...

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

Thực hành đo độ dài ở nhà.-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................-----------------------------------------------------------Đạo đức

THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I

Tên GV...14Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1 A

I . MỤC TIÊU :Năm học 2018 - 20191. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức đạo đức đã học .

- Nhận biết, phân biệt được những hành vi đạo đức đúng và những hành vi đạo đức sai .

2. Kĩ năng: Vận dụng tốt các kiến thức kĩ năng đã học vào thực tế đời sống .

3.Thái độ: Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng... Biết nhắc

nhở bạn bè cùng thực hiện.

* GDKNS: Học sinh thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng. ..Biết nhắc

nhở bạn bè cùng thực hiện.

4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp

tác; năng lực giải quyết vấn đề .

- Năng lực tư duy phản biện.

- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.

II- CHUẨN BỊ:- GV: Tranh một số bài tập đã học . Vở BTĐĐ 1 . Hệ thống câu hỏi .

- HS: Xem trước lại các nội dung bài đạo đức đã học trongc học kì I. Vở BTĐĐ 1

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát,

hoạt động cá nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

TGHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH3’1. Hoạt động khởi động .- Cho HS hát.- GV giới thiệu vào bài, ghi tên bài.

30’2. Hoạt động thực hành: Hoạt động cá

nhân, chia sẻ trước lớp.

* Mục tiêu: Hệ thống lại các kiến thức đạo

đức đã học .

- Nhận biết, phân biệt được những hành vi

đạo đức đúng và những hành vi đạo đứcTên GV...15Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động sáng tạo: ( 2’)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×