Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

• Ví dụ:

• Một chiếc máy cũ dự kiến tạo ra một dòng tiền ròng là

4.000$ trong năm sắp đến và 4.000$ trong năm tiếp

theo đó. Sau đó nó sẽ chết.

• Thay chiếc máy mới với giá 15.000$ và sẽ mang lại

dòng tiền vào là 8.000$ mỗi năm trong vòng 3 năm.

• Bạn muốn biết liệu bạn nên thay thế ngay bây giờ hay

chờ đợi thêm một năm nữa?Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư234. Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

NPV của máy mới và dòng tiền tương đương hàng năm

Dòng tiềnMáy mới

Chuỗi tiền tệ 3 năm

tương đươngChun ngành TCDNC0C1C2C3NPV

r=

6%-15+8+8+86,380+2,3 +2,3 +2,3

87

87

87Hoạch định NS vốn đầu tư6,38245. Chi phí cho việc sử dụng các thiết bị hiện hữu

• Giả sử có một dự án đầu tư đòi hỏi sử dụng nhiều máy

vi tính. Vấn đề đặt ra là khi chấp nhận dự án chúng

ta phải chuyển thời điểm mua máy mới từ năm thứ 5

sang năm thứ 4.

• Máy vi tính mới này có đời sống kinh tế 5 năm, hiện

giá của chi phí mua sắm và vận hành là 500.000$, lãi

suất chiết khấu là 6%.Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư255. Chi phí cho việc sử dụng các thiết bị hiện hữu

• Dự án mới tạo ra một chi phí tăng thêm là 118.700$

vào năm 4 với hiện giá là 118.700/(1,06)4 = 94.000$.

• Chi phí này được tính riêng cho dự án mới. NPV của

dự án có thể âm.

• 500.000$ hiện giá của chi phí mua sắm vận hành của

máy vi tính sang chi phí tương đương hàng năm là

118.700$ trong 5 năm.

• Thực hiện dự án ngay bây giờ có đáng giá hay khơng

và thay thế chúng vào cuối năm thứ 4 khi mà khả

năng dư thừa của máy tính lúc đó khơng còn hợp thời

nữa.

Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×