Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Đa dạng về giá trị

B. Đa dạng về giá trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giá trị về kinh tế: Chim là một loài động vật có giá trị kinh tế lớn.

Làm thực phẩm:Làm cảnh: Nhiều lồi chim có màu đẹp, hót hay,…Làm dược liệu:Bảo tồn: Baỏ tồn các lồi có nguy cơ

tuyệt chủn, các loài quý hiến,bảo tồn

đa dạng sinh học…Hiện trạng quản lý

Việc quản lý nguồn tài nguyên chim rừng vẫn còn chưa tốt do:Nạn săn bắn các loài động vật quý hiến diễn biến phức tạpỞ Việt Nam do địa hình và khí hậu phức tạp nên rất khó khan trong việc quản lý tài

nguyên chim rừngSự tàn phá rừng tự nhiên làm mất mơi trường sống của các lồi chimSự quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền và các cơ quan liên quanQ trình cơng nghiệp hóa hiện đại hóa...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Đa dạng về giá trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×