Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Đa dạng về thành phần loài

A. Đa dạng về thành phần loài

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.Loài đặc hữu

Gồm 13 loài

1. Gà so Trung bộ (Annam partridge Arborophila merlini), tìm thấy tại vườn quốc

gia Bạch Mã.2. Gà lôi lam mào trắng (Edwards’ pheasant Lophura edwardsi),

Quảng Trị3. Khướu ngực hung (Orange-breasted laughingthrush Garrulax

annamensis), cao nguyên Đà Lạt4. Khướu đầu đen má xám (Collared laughingthrush Garrulax yersini), cao

nguyên Đà Lạt.5. Khướu Ngọc Linh (Golden-winged laughingthrush Garrulax ngoclinhensis), cao

nguyên Kontum.6. Khướu Kon KKonkakinhensis), đặt tên theo vườn quốc gia Kon Ka Kinh, nơi tìm ra nó, ở cao

ngun a Kinh hoặc khướu tai hung (Chestnut-eared laughingthrush Garrulax Kontum).7. Khướu đuôi cụt

(White-throated Wren

Babbler Rimator pasquieri),

Sa Pa.8. Khướu đuôi dài

(Pale-throated Wren

Babbler Spelaeornis

kinneari), Sa Pa.9. Khướu hông đỏ ( Vietnamese Cutia Cutia legallen), cao nguyên Đà

Lạt.10. Lách tách đầu đốm ( Black-crowned Fulvetta Alcippe klossi), cao nguyên Đà Lạt.11. Mi Langbian, còn gọi là mi núi Bà ( Grey-crowned Crocias Crocias

Langbianis), cao nguyên Đà Lạt.12. Sẻ thông họng vàng ( Vietnamese Greenfinch Carduelis monguilloti), cao

nguyên Đà Lạt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Đa dạng về thành phần loài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×