Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ

2 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-= 23000.1 = 23000 (N/cm2)[5].Kiểm tra về bền:

= 2,45 N/cm2 => đủ bền.3.2.2 Tính tốn thiết kế bộ truyền ngang

-Bộ chuyển động ngang là chuyển động lấy xe vào và đưa xe ra là chuyểnđộng tịnh tiến khứ hồi.

-Chuyển động này dùng để đưa xe vào các vị trí thích hợp, kết hợp với hệthống nâng hạ để lấy và gửi xe một cách chính xác.

-Hệ thống được truyền chuyển động bằng trục vitme.Hình 3.24 Vitme truyền động ngang

 Tính bộ truyền vít đai ốc bi theo độ bền

Thơng số đầu vào:­Hệ số ma sát trơn bề mặt: µ = 0,05

Chiều dài trục vít me: Lz= 780 mm

Góc nghiêng : θ = 90

Ngoại lực: FA= 48.5 N­Góc vít ren ( )­

­

­Lực dọc trục:

* Chọn vít me đai ốc bi.32Chọn d1 = 10 mm để tính tốn

 Đường kính bi :

db= (0,08÷0,15)d1 = 0,15.10 = 1,5 mm

Chọn bằng 2.

 Bước ren:

p = db + (1÷5) = 2+5 = 7 mm

Chọn p = 10 mm.

* Chiều cao làm việc của ren:h1 = (0.3÷0.35)db = 0,35.2 = 0.7 mm

 Chọn h1 = 1 mm

 Đường kính ngồi của vít d:d2 = d1 + 2h1 = 10 + 2.1 = 12 mm

 Góc ma sát lăn thay thế:ft : hệ số ma sát lăn thay thế chọn 0.04 ÷ 0.06

: góc tiếp xúc chọn 450

 Hiệu suất biến thiên chuyển động quay thành tịnh tiến:

5

Theo thuyết bền thứ tự[11]

Ứng suất tương đương.

tđ =(N/mm2) =Ứng suất pháp tuyến σ do lực Fa gây nên được xác định theo công thức[5]:

σ=

Ứng suất tiếp tuyến  do momen xoắn gây nên[5]:

33τ = (N/mm2) =

T là mô men xoắn trên tiết diện nguy hiểm của vít[5]:

T==

Trong đó : góc vit của ren

: góc ma sát

W là mơ men chống uốn của ren vít :

W = = 0.2* = 200 mm3

Ứng suất cho phép [] được xác định theo cơng thức[5]:

[σ] = =

Trục vít thép C45 có: = 360 Mpa

Với:

- Khối lượng động cơ : 0.35kg/1đc.

- Khối lượng bộ truyền nâng hạ: 3kg.

- Khối lượng đế chạy ngang:1 kg

- Khối lượng xe: 0.5kg

- Hệ thống chuyển động ngang : V=0.01 (m/s)

- Số vòng quay của trục vít: ntv = = = 22 (v/ph)

Trong đó: Bước ren P = 7 mm

Số mối ren Z = 4

- Với trục vít me tỷ số truyền u = 3

- Số vòng quay của động cơ nđc = ntv.u = 22.3 = 66 (v/p)

- Công suất trục công tác: Pct =FV = 97*0,01= 0,97 W.

- Công suất cần thiết của động cơ:

Chọn động cơ 42BLY01

- Điện áp: 24VDC

- Cơng suất: 11W

- Dòng điện: 0.9A

- Khối lượng 0,35kg[16].3.2.3 Tính tốn, thiết kế bộ truyền nâng hạ

Bộ chuyền nâng hạ là chuyển động nâng hạ xe là chuyển động tịnh tiến khứ hồi

nhờ vào động cơ . Chuyển động này dùng để đưa xe lên các tầng chứa xe khác nhau

34trong cùng 1 hệ thống. Thiết bị nâng theo phương đứng được dùng bằng dẫn động

vismeHình 3.25 Cơ cấu nâng hạ

Trục vít me sử dụng trong hệ thống có ren hình chữ nhật có các thơng số hình

học trong bảng sau:Hình 3.26 Kích thước hình học trục vít - đai ốc bi35Hình 3.27 Thơng số hình học của trục vít - đai ốc

Để hạn chế các dạng hỏng nêu trên, người ta tính tốn bộ truyền vít đai ốc theo

các chỉ tiêu sau[11]:

P[p]

Fa [Fa]

σtđ[σ]

Trong đó:

-p là áp suất trên bề mặt tiếp xúc của ren.-[p] là áp suất cho phép.-Fa là lực dọc trục tác dụng lên vít.-[Fa] là lực dọc trục cho phép.-σtđ là ứng suất sinh ra trên tiết diện chân ren, có đường kính d1 của vít.-[σ] là ứng suất cho phép.Độ bền mòn.Để giảm mòn, áp suất p trên mặt ren khơng được vượt quá trị số cho phép [p]

Áp suất cho phép

+ Với bộ truyền bằng vật liệu thép không tôi – đồng thanh.

Áp suất trên bề mặt tiềp xúc của ren được tính theo cơng thức:

Trong đó:

-Fa: lực tác dụng dọc trục.-h: chiều cao làm việc của ren .

36-Số vòng ren của đai ốc, số vòng ren tiếp xúc.

x = H/pr.-K là hệ số tải trọng-Tính bộ truyền vít đai ốc theo độ bềnThông số đầu vào:­Hệ số ma sát trơn bề mặt: µ = 0,05

Chiều dài trục vít me: Lz= 620 mm

Góc nghiêng : θ = 0

Ngoại lực: FA= 25 N­Góc vít ren ( )­

­

­Lực dọc trục:

* Chọn vít me đai ốc bi.Chọn d1 = 10 mm để tính tốn

 Đường kính bi :

db= (0,08÷0,15)d1 = 0,15.10 = 1,5 mm

Chọn bằng 2.

 Bước ren:

p = db + (1÷5) = 2+5 = 7 mm

Chọn p = 10 mm.

* Chiều cao làm việc của ren:h1 = (0.3÷0.35)db = 0,35.2 = 0.7 mm

 Chọn h1 = 1 mm

 Đường kính ngồi của vít d:d2 = d1 + 2h1 = 10 + 2.1 = 12 mm

37 Góc ma sát lăn thay thế:ft : hệ số ma sát lăn thay thế chọn 0.04 ÷ 0.06

: góc tiếp xúc chọn 450

 Hiệu suất biến thiên chuyển động quay thành tịnh tiến:

5

Theo thuyết bền thứ tự[11]

Ứng suất tương đương.

tđ =(N/mm2) =Ứng suất pháp tuyến σ do lực Fa gây nên được xác định theo công thức[5]:

σ=

Ứng suất tiếp tuyến  do momen xoắn gây nên[5]:

τ = (N/mm2) =

T là mô men xoắn trên tiết diện nguy hiểm của vít[5]:

T==

Trong đó : góc vit của ren

: góc ma sát

W là mơ men chống uốn của ren vít :

W = = 0.2* = 200 mm3

Ứng suất cho phép [] được xác định theo cơng thức[5]:

[σ] = =

Trục vít thép C45 có: = 360 Mpa

Với:

- Khối lượng pallet, thanh vào ra: 1kg

- Khối lượng động cơ : 0.35kg/1đc.

- Khối lượng cơ cấu di chuyển o tô: 1kg.

- Khối lượng ô tô: 0.5kg

- Chiều cao mỗi tầng là: 0.15 (m).

- Hệ thống chuyển động lên xuống với vận tốc : V=0.02 (m/s)

38- Số vòng quay của trục vít: ntv = = = 43 (v/ph)

Trong đó: Bước ren P = 7 mm

Số mối ren Z = 4

- Với trục vít me tỷ số truyền u = 3

- Số vòng quay của động cơ nđc = ntv.u = 43.3 = 129 (v/p)

- Công suất trục công tác: Pct =FV = 26,25*0,02= 0,53 W.

- Công suất cần thiết của động cơ:

Chọn động cơ 42BLY01

- Điện áp: 24VDC

- Công suất: 11W

- Điện áp: 0,9A

- Khối lượng 0,35kg[16].

Tính tốn xilanh đẩy.Hình 3.28 Xy lanh

Theo thiết kế cơ khí ta chọn xy lanh có hành trình L = 80 mm

Khi đó giả sử chọn được xy lanh có các thơng số sau:

-Đường kính ngồi xy lanh D=25mm

Hành trính L=80mm

Đường kính trục xy lanh d=8mm

Áp suất khí nén của máy nén khí thơng dụng là P = 6 bar =60 N/cm2

Hiệu suất lấy η = 0,8

Lực đẩy sinh ra ở hành trinh đi của xy lanh[15]:

Fđ = η . P.A

Lực đẩy sinh ra ở hành trình đi về của pittong[15]:

Fv = η . P.A’

39Với P:là áp suất nguồn khí nén cấp cho xy lanh (N/m2)

A:là diện tích đỉnh pittong A= .10-6 = .10-6 = 4,9.10-4 (m2)

A’:là diện tích đỉnh pittong,phía có đỉnh pittong:

A’= .10-6 = 4,4.10-4 (m2)

D:là đường kính xy lanh (mm)

d:là đường kính cần pittong (mm)

η:là hiệu suất làm việc (%),thông thường η = 0,8 0,9

Fđ = 0,8.60.104.4,9.10-4 = 235,2 (N)

Fv = 0,8.60.104.4,4.10-4 = 211.2 (N)

Lượng khi tiêu thụ của xy lanh Q= L. .i (m3/lần) [15].

Trong đó:

n:là số hành trính khép kín của xy lanh /đơn vị thời gian (hành trình/phút).

D:là đường kính xy lanh ( dm).

L:là hành trình xy lanh(dm).

d:là đường kính cần pittong (dm).

i:là tỉ số nén với i = = 6,92[15].

Lượng khí tiêu thụ là : Q= 5,16.(m3/lần).3.3TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN3.1.1 Hệ thống điện công suất

Hệ thống sử dụng nguồn điện 24VDC. Để cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ

thống, hệ thống sẽ được trang bị một bộ nguồn chuyển đổi điện từ 220VAC thành

24VDC.

Bộ chuyển đổi nguồn 220V sang 24V (2A-48W)

Chuyển đổi nguồn điện từ 220V AC sang 24V DC

Thông số sản phẩm:

 Điện áp vào: 220VAC (50Hz) (V)

40 Điện áp ra: 24(V)(5A)

 Công xuất ra: 48 (W)

 Kích thước : 11x8x3,5 cmHình 3.29 Bộ nguồn[14]

Giám sát nguồn điện: Tự khởi động máy nổ khi mất điện lưới và tự động ngắt

máy nổ khi có điện lưới trở lại.

Thời gian trễ đóng điện máy nổ kể từ khi máy nổ bắt đầu hoạt động, hoặc thời

gian đóng điện lưới từ khi có điện lưới trở lại có thể thay đổi được dễ dàng. (75100ms).

Chống dao động điện: Khi nguồn điện không ổn định, hệ thống sẽ ngắt điện

đến

tải để bảo vệ tải. Khi nguồn điện ổn định trở lại sau một khoảng thời gian nhất

định thì mới đóng điện đến tải.

Chức năng chỉ thị: Có đèn tín hiệu chỉ thị trạng thái hoạt động: điện lưới/máy

phátHình 3.30 Mạch chuyển đổi điện áp từ 220VAC sang 24VDC

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×