Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2 CHƯƠNG TRÌNH PLC

PHỤ LỤC 2 CHƯƠNG TRÌNH PLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Position16I2.1Nút nhấn vị trí 16A0I3.1CTHT1 của bộ truyền ngangA1I3.2CTHT2 của bộ truyền ngangA2I3.3CTHT3 của bộ truyền ngangA3I3.4CTHT4của bộ truyền ngangA4I3.5CTHT5 của bộ truyền ngangB0I3.6CTHT1 của bộ truyền nâng hạB1I3.7CTH2 của bộ truyền nâng hạB2I4.0CTHT3 của bộ truyền nâng hạB3I4.1CTHT4 của bộ truyền nâng hạS0I4.2Đầu hành trình xy lanhS1I4.3Cuối hành trình xy lanhSensor_Position_InI2.6Cảm biến phát hiện xe vàoSensor_Position_OutI2.7Cảm biến phát hiện xe raGet_InI2.4Chọn chế độ gửi xeGet_OutI2.5Chọn chế độ lấy xeStop_LampQ2.0Đèn stopStart_LampQ2.1Đèn start

65FULL_LAMPQ2.2Đèn báo xe đầyFIRE_LAMPQ2.3Đèn báo cháyMotor1_LeftQ0.0Động cơ 1 đi sang tráiMotor1_RightQ0.1Động cơ 1 đi sang phảiMotor2_UpQ0.2Động cơ 2 đi lênMotor2_DownQ0.3Động cơ 2 đi xuốngSol1Q0.4Xy lanh đẩy raSol2Q0.5Xy lanh đi về Chương trình chính6667 Reset68 Gửi xe vị trí 169 Gửi xe vị trí 2 Gửi xe vị trí 370 Gửi xe vị trí 471 Gửi xe vị trí 572 Gửi xe vị trí 673 Gửi xe vị trí 774 Gửi xe vị trí 875Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2 CHƯƠNG TRÌNH PLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×