Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4 KẾT NỐI, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT

CHƯƠNG 4 KẾT NỐI, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Reset

BEGINSReset = 1

Đ

Xy lanh đi về46Chương trình lấy xe

từ vị trí vàoSCơng tắc hành trình S0= 1Đ

Xy lanh dừng đi vềĐộng cơ 2 đi xuốngCơng tắc hành trình B0 =1SĐĐộng cơ 2 dừng đi xuốngĐộng cơ 1 sang phảiCông tắc hành trình A0 =1Đ

END

 Chương trình gửi xe

BEGINSNút ấn Mij= 1Đ

SCảm biến phát hiện xe47SĐ

Xy lanh đi raSCông tắc hành trình S1= 1Đ

Động cơ 2 đi lênTimer T33 đếm 1sSĐ

Động cơ 2 dừng đi lênXy lanh đi vềSCông tắc hành trình S0 =1ĐXy lanh dừng đi vềĐộng cơ 1 sang tráiCơng tắc hành trình Ai=1Đ48SĐộng cơ 1 dừng sang tráiĐộng cơ 2 đi lênCơng tắc hành trình B(j-1)=1SĐ

STimer T34 đếm 1sĐĐộng cơ 2 dừng đi lênXy lanh đi raS

Công tắc hành trình S1= 1ĐXy lanh dừng đi raĐộng cơ 2 đi xuốngCơng tắc hành trình B(j-1)= 1Đ

49SĐộng cơ 2 dừng đi xuốngXy lanh đi vềCơng tắc hành trình S0= 1Đ

Xy lanh dừng đi vềĐộng cơ 2 đi xuống

S

Công tắc hành trình B0 =1Đ

Động cơ 2 dừng đi xuốngĐộng cơ 1 sang phảiCơng tắc hành trình A0 =1Đ

 Chương trình lấy xeENDBEGINSNút ấn Mij= 1Đ

Động cơ 1 sang trái

50SSCông tắc hành trình Ai =1Đ

Động cơ 1 dừng sang tráiĐộng cơ 2 đi lênCơng tắc hành trình B(j-1) =1SĐ

Động cơ 2 dừng đi lênXy lanh đi raSCơng tắc hành trình S1 =1ĐXy lanh dừng đi raĐộng cơ 2 đi lênTimer T35 đếm 1sĐ

Động cơ 2 dừng đi lênXy lanh

51 đi vềSCông tắc hành trình S0 =1SĐXy lanh dừng đi vềĐộng cơ 1 sang phảiCơng tắc hành trình A0 =1SĐĐộng cơ 1 dừng sang phảiChương trình để xe vào

vị trí ra Chương trình để xe vào vị trí raBEGINĐộng cơ 2 đi lênĐộng cơ 2 đi xuống

Xy lanh đi raSB1 =152B1 =1S

ĐSS0 =1ĐTimer T36 đếm 1sĐĐĐộng cơ 2 dừng điXy lanh dừng đi raxuốngĐộng cơ 2 đi

xuốngĐộng cơ 2 đi lênĐ

Động cơ 2 dừng đi

lênSB1 =1S

Timer T37 đếm 1sĐ

Động cơ 2 dừng đi

xuốngXy lanh đi vàoB1 =1Đ

SĐ

Xy lanh dừng đi vào4.2 KẾT NỐI PHẦN CỨNG ĐIỀU KHIỂN

END53Động cơ 2 dừng đi

lênS Sơ đồ kết nối hệ thống điều khiểnHình 4.39 Sơ đồ đấu dây hệ thống điều khiển

 Mạch đảo chiều động cơ dùng rơ le trung gianHình 4.40 Mạch đảo chiều động cơ dùng rơ le trung gian

Khi cấp đủ điện cho cuộn hút, lực điện từ xuất hiện thắng lực lò xo làm cho mạch

từ động được hút chặt vào mạch từ tĩnh do đó làm thay đổi trạng thái của các cặp

tiếp điểm cơ khí (tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra, tiếp điểm thường mở sẽ đóng

vào). Khi cắt nguồn vào cuộn hút, lực lò xo chuyển tiếp điểm về trạng thái ban đầu.54Hình 4.41 Mạch đảo chiều động cơ sử dụng 2 rơ le

Các tiếp điểm 5-9 và 6-10 là các tiếp điểm thường mở. Khi cấp nguồn cho rơ le 1

động cơ quay thuận, rơ le 2 động cơ quay ngược

4.3 GIÁM SÁT WINCC

Giao diện mô hình trên WinccHình 4.42 Giao diện hệ thống giám sát và điều khiển4.3.1 Bảng điều khiển

Gồm các nút ấn thể hiện trạng thái hoạt động của hệ thống như: START, STOP,

RESET, AUTO, MAN, LẤY XE và GỬI XE. Khi hệ thống hoạt động thì các nút ấn

sáng ở trạng thái tương ứng.

55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4 KẾT NỐI, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×