Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ hai, đề tài chỉ nghiên cứu cho một đối tượng cụ thể là sinh viên chính quy tại trường ĐH TBD nên kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ có ý nghĩa cho đối tượng này thuộc phạm vi nhà trường, chưa phủ sóng cho tất cả người học thuộc các hệ tại các trường đạ

Thứ hai, đề tài chỉ nghiên cứu cho một đối tượng cụ thể là sinh viên chính quy tại trường ĐH TBD nên kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ có ý nghĩa cho đối tượng này thuộc phạm vi nhà trường, chưa phủ sóng cho tất cả người học thuộc các hệ tại các trường đạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ hai, đề tài chỉ nghiên cứu cho một đối tượng cụ thể là sinh viên chính quy tại trường ĐH TBD nên kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ có ý nghĩa cho đối tượng này thuộc phạm vi nhà trường, chưa phủ sóng cho tất cả người học thuộc các hệ tại các trường đạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×