Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1+ Sớ gớc là sớ trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh này thường sử dụng

khi đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của các

doanh nghiệp có cùng quy mơ trong cùng ngành.- Xác định điều kiện so sánh:

Các chỉ tiêu kinh tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phải phản ánh cùng một nội dung kinh tế;

+ Phải có cùng một phương pháp tính tốn;

+ Phải có cùng một đơn vị tính.

- Xác định kỷ thuật so sánh:

+ So sánh bằng số tuyệt đối: Là hiệu số giữa trị số kỳ phân tích và trị sớ

kỳ gớc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này cho thấy sự biến động về khới

lượng, quy mơ của chỉ tiêu phân tích;

+ So sánh bằng số tương đối: Là thương số giữa trị sớ kỳ phân tích và trị

sớ kỳ gớc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này biểu hiện kết cấu, mối quan

hệ, tốc độ phát triển… của chỉ tiêu phân tích;

+ So sánh bằng số bình qn: Sớ bình qn có thể biểu thị dưới dạng sớ

tuyệt đới (năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân….) hoặc dưới

dạng sớ tương đới (tỷ suất lợi nhuận bình qn, tỷ suất chi phí bình qn…).

So sánh bằng sớ bình quân nhằm phản ánh đặc điểm chung của một đơn vị,

một bộ phận hay một tổng thể chung có cùng một tính chất.

2.2.2 Phương pháp thay thế liên hồn

Phương pháp thay thế liên hồn là phương pháp mà ở đó các nhân tớ

lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính xác mứcGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 20Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1độ ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu cần phân tích (đới tượng phân tích)

bằng cách xác định các nhân tố khác trong mỗi lần thay thế.

Q trình thực hiện phương pháp thay thế liên hồn gồm các bước sau:* Bước 1: Xác định đối tượng phân tích

Gọi Q là chỉ tiêu phân tích.

Gọi a, b, c, d là trình tự các nhân tớ ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.

Thế hiện bằng phương trình: Q =a x b x c x d

Đặt Q1: chỉ tiêu thực hiện: Q1 = a1 x b1 x c1 x d1

Q0: chỉ tiêu kế hoạch:Q0 = a0 x b0 x c0 x d0=> Đới tượng phân tích ∆Q = Q1 – Q0 mức chệnh lệch giữa chỉ tiêu thực

hiện so với kế hoạch.

∆Q =Q1 – Q0 = a1b1c1d1 - a0b0c0d0

* Bước 2: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố

Thực hiện phương pháp thay thể liên hoàn:

- Thay thể bước l (cho nhân tố a):

a0b0 c0d0 được thay thể bằng a1b0c0d0

=>Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a sẽ là:

∆a = a1 b0 c0 d0 – a0 b0 c0 d0GVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 21Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1- Thay thế buớc 2 (cho nhân tố b):

a1 b0 c0d0 được thay thế bằng a1b1c0d0

=>Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b sẽ là:

∆b = a1b1c0d0– a1b0c0d0

- Thay thế bước 3 (cho nhân tố c):

a1 b1 c0 d0 được thay thể bằng a1 b1 c1 d0

=>Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c sẽ là:

∆c = a1b1c1d0– a1b1c0d0

- Thay thế bước 4 (cho nhân tố d):

a1 b1 c1 d1 được thay thể bằng a1 b1 c1 d0

=>Mức độ ảnh hưởng của nhân tố d sẽ là:

∆d = a1 b1 c1 d1 – a1 b1 c1 d0

* Bước 3: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng

Vậy tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tớ, ta có:

∆Q= ∆a + ∆b +∆c + ∆d

= (a1b0c0d0 – a0b0c0d0) + (a1b1c0d0– a1b0c0d0) + (a1b1c1d0 – a1b1c0d0) +

(a1b1c1d1 – a1b1c1d0)

=>∆Q: Đối tượng phân tích.GVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 22Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhSVTH: Nhóm 1Trang 23Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Chương 3

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST

3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của cơng ty Saigontourist

Tiền thân của Tổng công ty là từ Công Ty Du Lịch Hồ Chí Minh

được hình thành và hoạt độn năm 1975. Đến năm 1999, theo quyết định của

Ủy ban Nhan Dân Thành Phớ Hồ Chí Minh, Tổng Cơng ty Du Lịch Sài Gòn

được thành lập.

Đây là một trong những doanh nghiệp kinh doanh du lịch hàng đầu Việt

Nam với nhiều mơ hình dịch vu. Tổng cơng ty đa dạng hóa các loại hình du

lịch, dịch vụ, kinh doanh và hiện đang quản lý 8 công ty dịch vụ lữ hành, 54

khách sạn, 13 khu du lịch và 28 nhà hàng. Trong lĩnh vực liên doanh, đơn vị

cũng là nhà đầu tư vào hơn 50 công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn trong

nước, 9 cơng ty liên doanh có vớn nước ngồi.

Đây cũng thành viên chính thức của các Tổ chức Du lịch lớn trên thế

giới như Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội du lịch

NhậtBản (JATA), Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA), và có mới quan hệ hợp tác

với hơn 200 cơng ty dịch vụ lữ hành quốc tế của 30 quốc gia. Thị trường quốc

tế của Tổng công ty là tại: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Triều

Tiên, Pháp, Đức, Anh, Canada, Mỹ.

Với hơn 400 nhân viên chính thức, được đào tạo chuyên ngành, tâm

huyết và nhiều kinh nghiệm, Công ty du lịch lữ hành Saigontourist là công ty

lữ hành duy nhất tại Việt Nam kinh doanh hiệu quả hầu hết các dịch vụ trong

các lĩnh vực du lịch nước ngoài và du lịch trong nước.GVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 24Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Hoạt động kinh doanh chính của Saigontourist là thiết kế và thực hiện

tốt nhất các dịch vụ du lịch và du lịch kết hợp cho hội nghị khách hàng, với

kinh nghiệm tư vấn dịch vụ chất lượng tốt, sản phẩm đa dạng.

Tôn chỉ hoạt động

“Là công ty lữ hành đầu tiên tại Việt Nam, Công ty du lịch lữ hành

Saigontourist cam kết nỗ lực mang lại những giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách

hàng, đối tác, bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa lợi ích doanh

nghiệp và cộng đồng xã hội”.

Mục tiêu phát triển

“Công Ty Du lịch Lữ Hành Saigontourist tập trung đẩy mạnh kinh

doanh đa dạng thị trường, khách hàng, sản phẩm - dịch vụ trong tất cả các

lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch nước ngoài và du lịch trong nước nhằm trở

thành đơn vị lữ hành mạnh trong khu vực”.

3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh

-Khách sạn và khu du lịch;

Nhà hàng;

Lữ hành;

Giải trí;

Dịch vụ khác.3.1.3 Tầm nhìn và sứ mạng

3.1.3.1 Tầm nhìn

Trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực

Đông Nam Á, nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam.

Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp

gắn với các giá trị văn hóa bản địa, lợi ích.

3.1.3.2 Sứ mạngGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×